Games

Moscow Open
June 2008 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1PoltaratskyTarannikov0 : 1
Round 1SuslovSirategyan0 : 1
Round 1MagdeevKozhin0 : 1
Round 1SemyonovFomina1 : 0
Round 1KobzevNikonov0 : 1
Round 1SedovGolosov0 : 1
Round 1KarasyovKlimakov1 : 0
Round 1TarasevichMikhailov0 : 1
Round 1MakarovSinitsyn1 : 0
Round 1SinyovSkuridin0 : 1
Round 2KobzevPoltaratsky0 : 1
Round 2MagdeevFomina1 : 0
Round 2TarasevichKlimakov1 : 0
Round 2TarannikovKarasyov1 : 0
Round 2MakarovKozhin0 : 1
Round 2SirategyanSkuridin1 : 0
Round 2SinyovSinitsyn1 : 0
Round 2SuslovSedov1 : 0
Round 2GolosovMikhailov0 : 1
Round 2NikonovSemyonov0 : 1
Round 3SedovSinitsyn0 : 1
Round 3SinyovPoltaratsky1 : 0
Round 3MagdeevMakarov0 : 1
Round 3KarasyovSemyonov1 : 0
Round 3KozhinSirategyan1 : 0
Round 3GolosovTarasevich1 : 0
Round 3MikhailovTarannikov0 : 1
Round 3KlimakovFomina1 : 0
Round 3NikonovSkuridin1 : 0
Round 4PoltaratskySedov1 : 0
Round 4FominaKartashev0 : 1
Round 4MagdeevTarasevich1 : 0
Round 4SkuridinKlimakov1 : 0
Round 4KobzevSinitsyn0 : 1
Round 4MakarovSinyov0 : 1
Round 4TarannikovKozhin0 : 1
Round 4MikhailovSemyonov1 : 0
Round 4KarasyovSirategyan0 : 1
Round 4NikonovGolosov0.5 : 0.5
Round 5MagdeevSinitsyn0 : 1
Round 5SedovFomina1 : 0
Round 5MakarovSemyonov1 : 0
Round 5KartashevTarasevich0 : 1
Round 5NikonovSirategyan1 : 0
Round 5PoltaratskySkuridin1 : 0
Round 5KobzevKlimakov0 : 1
Round 5KozhinMikhailov0.5 : 0.5
Round 5GolosovKarasyov0 : 1
Round 5SinyovTarannikov0 : 1
Round 6SkuridinTarasevich1 : 0
Round 6KartashevSedov1 : 0
Round 6KobzevFomina1 : 0
Round 6PoltaratskyKarasyov0 : 1
Round 6SinitsynSirategyan0 : 1
Round 6GolosovSemyonov1 : 0
Round 6MakarovTarannikov0 : 1
Round 6MikhailovSinyov0 : 1
Round 6MagdeevKlimakov0 : 1
Round 6NikonovKozhin0.5 : 0.5
Round 7SinyovSirategyan1 : 0
Round 7NikonovTarannikov0 : 1
Round 7TarasevichFomina1 : 0
Round 7SinitsynKartashev0 : 1
Round 7SkuridinMikhailov0 : 1
Round 7MakarovKlimakov1 : 0
Round 7MagdeevSemyonov0 : 1
Round 7KarasyovKozhin1 : 0
Round 8KlimakovKartashev1 : 0
Round 8NekrasovFomina1 : 0
Round 8SinitsynSkuridin1 : 0
Round 8NikonovMakarov1 : 0
Round 8MagdeevSedov0 : 1
Round 8TarasevichPoltaratsky0 : 1
Round 8SirategyanSemyonov1 : 0
Round 8SinyovKozhin1 : 0
Round 8TarannikovGolosov1 : 0
Round 8KarasyovMikhailov0.5 : 0.5

Black: Makarov Pavel1     118 mins

White:

Sinitsyn Vladimir0     83 mins
Round 1, d3, , 5a=6,7,8,21, Taraguchi rule, Info: -++

Published by Yuriy Tarannikov.
Created: 2008-06-12 18:12:41