Games

European Championship QT
July 2008 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BuszkowskiKarasyov0 : 1
Round 1TarannikovBalabhai1 : 0
Round 1SemyonovSinyov0.5 : 0.5
Round 1MikhailovSirategyan0 : 1
Round 1MakarovSalnikova1 : 0
Round 2TarannikovSirategyan1 : 0
Round 2KarasyovMikhailov1 : 0
Round 2MakarovSemyonov1 : 0
Round 2SinyovMikhailov1 : 0
Round 2BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 3TarannikovMakarov1 : 0
Round 3KarasyovSinyov0 : 1
Round 3BalabhaiBuszkowski1 : 0
Round 3SirategyanMikhailov1 : 0
Round 3SemyonovSalnikova1 : 0
Round 4SinyovTarannikov0.5 : 0.5
Round 4MakarovSirategyan1 : 0
Round 4KarasyovBalabhai0 : 1
Round 4SemyonovMikhailov1 : 0
Round 4BuszkowskiMikhailov0 : 1
Round 5TarannikovSemyonov1 : 0
Round 5MakarovSinyov0.5 : 0.5
Round 5MikhailovBalabhai1 : 0
Round 5SalnikovaKarasyov0 : 1
Round 5BuszkowskiMikhailov1 : 0
Round 6KarasyovTarannikov0 : 1
Round 6BalabhaiSinyov1 : 0
Round 6MakarovMikhailov0.5 : 0.5
Round 6BuszkowskiSirategyan0 : 1
Round 6SalnikovaMikhailov1 : 0
Round 7TarannikovMikhailov0.5 : 0.5
Round 7MakarovBalabhai0.5 : 0.5
Round 7SemyonovSirategyan0.5 : 0.5
Round 7SalnikovaBuszkowski1 : 0
Round 7SinyovMikhailov1 : 0

Black: Makarov Pavel0.5     73 mins

White:

Sinyov Igor0.5     86 mins
Round 5, d5, -, 5a=8,f7,i8, Soosyrv rule, Info: Swaps: - -

Published by Pavel Salnikov.
Created: 2008-07-26 12:07:32