Games

Youth European Championship
July 2009 Zjoltye Vody Ukraine

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Pestereva - Nõmm1 : 0
Round 1Kryuchok - Lents0 : 1
Round 1Serdyukov - Hõbemägi1 : 0
Round 1Vostryakov - Piddubny1 : 0
Round 1Tarasyuk - Beldiyan0 : 1
Round 1Sumarokova - Krjukov1 : 0
Round 1Lashko - Mirme0 : 1
Round 1Rachitskaya - Oborina1 : 0
Round 1Kurdina - Molotova1 : 0
Round 2Oborina - Krjukov1 : 0
Round 2Vostryakov - Hõbemägi0 : 1
Round 2Mirme - Nõmm1 : 0
Round 2Pestereva - Sumarokova1 : 0
Round 2Kurdina - Lashko1 : 0
Round 2Serdyukov - Beldiyan1 : 0
Round 2Molotova - Rachitskaya0 : 1
Round 3Nõmm - Lashko0 : 1
Round 3Molotova - Krjukov0.5 : 0.5
Round 3Lents - Piddubny1 : 0
Round 3Kryuchok - Hõbemägi0 : 1
Round 3Serdyukov - Karpov1 : 0
Round 3Pestereva - Oborina1 : 0
Round 3Sumarokova - Mirme0 : 1
Round 3Rachitskaya - Kurdina1 : 0
Round 4Sumarokova - Nõmm0 : 1
Round 4Kurdina - Krjukov0 : 1
Round 4Lents - Karpov1 : 0
Round 4Hõbemägi - Lents0 : 1
Round 4Mirme - Oborina0 : 1
Round 4Pestereva - Molotova0.5 : 0.5
Round 5Oborina - Nõmm1 : 0
Round 5Rachitskaya - Krjukov0.5 : 0.5
Round 5Lents - Beldiyan1 : 0
Round 5Piddubny - Hõbemägi0 : 1
Round 5Lashko - Sumarokova0 : 1
Round 5Kurdina - Pestereva0 : 1
Round 5Mirme - Molotova0 : 1
Round 6Molotova - Nõmm0 : 1
Round 6Lashko - Krjukov0 : 1
Round 6Piddubny - Beldiyan0 : 1
Round 6Serdyukov - Vostryakov1 : 0
Round 6Sumarokova - Oborina0 : 1
Round 6Mirme - Kurdina0 : 1
Round 6Pestereva - Rachitskaya0 : 1
Round 7Nõmm - Kurdina0 : 1
Round 7Pestereva - Krjukov1 : 0
Round 7Beldiyan - Hõbemägi1 : 0
Round 7Kryuchok - Serdyukov0 : 1
Round 7Lashko - Oborina0 : 1
Round 7Sumarokova - Molotova1 : 0
Round 7Rachitskaya - Mirme0 : 1
Round 8Beldiyan - Karpov1 : 0
Round 8Rachitskaya - Nõmm1 : 0
Round 8Serdyukov - Lents1 : 0
Round 8Hõbemägi - Karpov1 : 0
Round 8Piddubny - Karpov0 : 1
Round 8Mirme - Krjukov0 : 1
Round 8Molotova - Oborina0 : 1
Round 8Kurdina - Sumarokova0 : 1
Round 8Pestereva - Lashko1 : 0
Round 9Hõbemägi - Tarasyuk1 : 0
Round 9Nõmm - Krjukov0 : 1
Round 9Piddubny - Serdyukov0 : 1
Round 9Kurdina - Oborina0 : 1
Round 9Rachitskaya - Sumarokova1 : 0
Round 9Pestereva - Mirme1 : 0
Round 9Lashko - Molotova1 : 0

Black: Sumarokova Aleksandra0     47 mins

White:

Nõmm Liina1     37 mins
Round 4, d8, R, 5a=-, Taraguchi rule, Info: ---+-

Published by Konstantin Piddubny.
Created: 2009-07-06 07:07:43