Games

Youth European Championship
July 2009 Zjoltye Vody Ukraine

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1PesterevaNõmm1 : 0
Round 1KryuchokLents0 : 1
Round 1SerdyukovHõbemägi1 : 0
Round 1VostryakovPiddubny1 : 0
Round 1TarasyukBeldiyan0 : 1
Round 1SumarokovaKrjukov1 : 0
Round 1LashkoMirme0 : 1
Round 1RachitskayaOborina1 : 0
Round 1KurdinaMolotova1 : 0
Round 2OborinaKrjukov1 : 0
Round 2VostryakovHõbemägi0 : 1
Round 2MirmeNõmm1 : 0
Round 2PesterevaSumarokova1 : 0
Round 2KurdinaLashko1 : 0
Round 2SerdyukovBeldiyan1 : 0
Round 2MolotovaRachitskaya0 : 1
Round 3NõmmLashko0 : 1
Round 3MolotovaKrjukov0.5 : 0.5
Round 3LentsPiddubny1 : 0
Round 3KryuchokHõbemägi0 : 1
Round 3SerdyukovKarpov1 : 0
Round 3PesterevaOborina1 : 0
Round 3SumarokovaMirme0 : 1
Round 3RachitskayaKurdina1 : 0
Round 4SumarokovaNõmm0 : 1
Round 4KurdinaKrjukov0 : 1
Round 4LentsKarpov1 : 0
Round 4HõbemägiLents0 : 1
Round 4MirmeOborina0 : 1
Round 4PesterevaMolotova0.5 : 0.5
Round 5OborinaNõmm1 : 0
Round 5RachitskayaKrjukov0.5 : 0.5
Round 5LentsBeldiyan1 : 0
Round 5PiddubnyHõbemägi0 : 1
Round 5LashkoSumarokova0 : 1
Round 5KurdinaPestereva0 : 1
Round 5MirmeMolotova0 : 1
Round 6MolotovaNõmm0 : 1
Round 6LashkoKrjukov0 : 1
Round 6PiddubnyBeldiyan0 : 1
Round 6SerdyukovVostryakov1 : 0
Round 6SumarokovaOborina0 : 1
Round 6MirmeKurdina0 : 1
Round 6PesterevaRachitskaya0 : 1
Round 7NõmmKurdina0 : 1
Round 7PesterevaKrjukov1 : 0
Round 7BeldiyanHõbemägi1 : 0
Round 7KryuchokSerdyukov0 : 1
Round 7LashkoOborina0 : 1
Round 7SumarokovaMolotova1 : 0
Round 7RachitskayaMirme0 : 1
Round 8BeldiyanKarpov1 : 0
Round 8RachitskayaNõmm1 : 0
Round 8SerdyukovLents1 : 0
Round 8HõbemägiKarpov1 : 0
Round 8PiddubnyKarpov0 : 1
Round 8MirmeKrjukov0 : 1
Round 8MolotovaOborina0 : 1
Round 8KurdinaSumarokova0 : 1
Round 8PesterevaLashko1 : 0
Round 9HõbemägiTarasyuk1 : 0
Round 9NõmmKrjukov0 : 1
Round 9PiddubnySerdyukov0 : 1
Round 9KurdinaOborina0 : 1
Round 9RachitskayaSumarokova1 : 0
Round 9PesterevaMirme1 : 0
Round 9LashkoMolotova1 : 0

Black: Pestereva Maria1     28 mins

White:

Lashko Kira0     22 mins
Round 8, i12, , 5a=8, Soosyrv rule, Info: +,-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2009-07-29 20:33:12