Games

Moscow Championship, semifinal
November 2009 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1TolstoySinitsyn1 : 0
Round 1MakarovSirategyan0.5 : 0.5
Round 1MakarovNikonova1 : 0
Round 1TarasevichMikhailov1 : 0
Round 1KartashevNikonov0 : 1
Round 1SedovTarannikov0 : 1
Round 1GolosovShubin0.5 : 0.5
Round 1SadelovMagdeev0 : 1
Round 2SirategyanTarannikov0 : 1
Round 2TolstoyMakarov0 : 1
Round 2NikonovaShubin0.5 : 0.5
Round 2GolosovNikonov1 : 0
Round 2MakarovMagdeev0 : 1
Round 2SadelovMikhailov0 : 1
Round 2SedovTarasevich0 : 1
Round 3SirategyanTarasevich0 : 1
Round 3SedovMikhailov0 : 1
Round 3TarannikovMagdeev1 : 0
Round 3KartashevMakarov0 : 1
Round 3TolstoyShubin1 : 0
Round 3NikonovaGolosov0.5 : 0.5
Round 3NikonovSinitsyn0 : 1
Round 4KartashevShubin0 : 1
Round 4SedovSadelov1 : 0
Round 4SinitsynMakarov0 : 1
Round 4MakarovTarannikov0 : 1
Round 4TarasevichMagdeev1 : 0
Round 4GolosovTolstoy1 : 0
Round 4NikonovNikonova1 : 0
Round 4MikhailovSirategyan1 : 0
Round 5MagdeevMikhailov0 : 1
Round 5TarannikovSadelov1 : 0
Round 5SedovSirategyan0 : 1
Round 5MakarovTarasevich0 : 1
Round 5SinitsynShubin0 : 1
Round 5NikonovaTolstoy1 : 0
Round 5MakarovNikonov0 : 1
Round 6MikhailovMakarov1 : 0
Round 6SadelovSirategyan0 : 1
Round 6TarasevichTarannikov0 : 1
Round 6GolosovSinitsyn1 : 0
Round 6MakarovShubin1 : 0
Round 6MagdeevSedov0 : 1
Round 6TolstoyNikonov0 : 1
Round 7SadelovTarasevich0 : 1
Round 7ShubinNikonov0 : 1
Round 7SinitsynNikonova0 : 1
Round 7GolosovMakarov0 : 1
Round 7SirategyanMagdeev1 : 0
Round 7MikhailovTarannikov0 : 1

Black: Makarov Pavel1     51 mins

White:

Nikonova Natalya0     32 mins
Round 1, i5, , Taraguchi rule, Info: +--+-

Published by Yuriy Tarannikov.
Created: 2009-12-06 17:07:33