Games

The 18th Russian Championship, High League
February 2010 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1EpifanovSumarokov1 : 0
Round 1KozhinArtemyev0 : 1
Round 1KarasyovSavrasova1 : 0
Round 1SalnikovKryuchok0.5 : 0.5
Round 1SerdyukovSemyonov1 : 0
Round 1FilinovNikonov0 : 1
Round 1TarasevichMakarov1 : 0
Round 1MetreveliBalabhai0 : 1
Round 2SalnikovKozhin0 : 1
Round 2SavrasovaNikonov0 : 1
Round 2ArtemyevKarasyov0 : 1
Round 2BalabhaiTarasevich0 : 1
Round 2FilinovEpifanov0 : 1
Round 2MakarovSemyonov1 : 0
Round 2KryuchokSerdyukov0 : 1
Round 2SumarokovMetreveli0.5 : 0.5
Round 3BalabhaiSemyonov1 : 0
Round 3MetreveliFilinov0 : 1
Round 3KryuchokMakarov1 : 0
Round 3TarasevichSumarokov1 : 0
Round 3SalnikovKarasyov0 : 1
Round 3SerdyukovKozhin0 : 1
Round 3SavrasovaArtemyev1 : 0
Round 3NikonovEpifanov1 : 0
Round 4BalabhaiKryuchok1 : 0
Round 4ArtemyevNikonov1 : 0
Round 4SalnikovSavrasova0.5 : 0.5
Round 4MakarovKozhin0.5 : 0.5
Round 4EpifanovMetreveli0.5 : 0.5
Round 4KarasyovSerdyukov0.5 : 0.5
Round 4FilinovTarasevich0 : 1
Round 4SumarokovSemyonov1 : 0
Round 5KryuchokSumarokov0 : 1
Round 5NikonovMetreveli1 : 0
Round 5KozhinBalabhai1 : 0
Round 5SavrasovaSerdyukov0.5 : 0.5
Round 5FilinovSemyonov0 : 1
Round 5ArtemyevSalnikov0 : 1
Round 5MakarovKarasyov0 : 1
Round 5TarasevichEpifanov0.5 : 0.5
Round 6SalnikovNikonov0 : 1
Round 6SerdyukovArtemyev0 : 1
Round 6BalabhaiKarasyov0 : 1
Round 6MetreveliTarasevich1 : 0
Round 6SemyonovEpifanov0.5 : 0.5
Round 6MakarovSavrasova0 : 1
Round 6FilinovKryuchok1 : 0
Round 6SumarokovKozhin1 : 0
Round 7SalnikovSerdyukov0 : 1
Round 7MetreveliSemyonov0.5 : 0.5
Round 7SumarokovKarasyov1 : 0
Round 7NikonovTarasevich1 : 0
Round 7ArtemyevMakarov1 : 0
Round 7KozhinFilinov1 : 0
Round 7BalabhaiSavrasova0 : 1
Round 7KryuchokEpifanov0 : 1
Round 8SalnikovMakarov1 : 0
Round 8FilinovKarasyov1 : 0
Round 8ArtemyevBalabhai1 : 0
Round 8EpifanovKozhin0 : 1
Round 8NikonovSerdyukov1 : 0
Round 8SumarokovSavrasova0 : 1
Round 8TarasevichSemyonov1 : 0
Round 8MetreveliKryuchok0.5 : 0.5
Round 9SumarokovArtemyev0.5 : 0.5
Round 9SalnikovBalabhai0 : 1
Round 9KarasyovEpifanov1 : 0
Round 9FilinovSavrasova0 : 1
Round 9SerdyukovMakarov0 : 1
Round 9MetreveliKozhin0 : 1
Round 9NikonovSemyonov1 : 0
Round 9TarasevichKryuchok1 : 0
Round 10BalabhaiSerdyukov0.5 : 0.5
Round 10ArtemyevFilinov0 : 1
Round 10MakarovNikonov0 : 1
Round 10SalnikovSumarokov0.5 : 0.5
Round 10EpifanovSavrasova1 : 0
Round 10TarasevichKozhin0 : 1
Round 10KarasyovMetreveli1 : 0
Round 10KryuchokSemyonov0 : 1
Round 11NikonovKryuchok1 : 0
Round 11SumarokovSerdyukov1 : 0
Round 11FilinovSalnikov0 : 1
Round 11MetreveliSavrasova0 : 1
Round 11KozhinSemyonov1 : 0
Round 11TarasevichKarasyov1 : 0
Round 11MakarovBalabhai1 : 0
Round 11EpifanovArtemyev1 : 0
Round 12BalabhaiNikonov1 : 0
Round 12KarasyovSemyonov0.5 : 0.5
Round 12EpifanovSalnikov1 : 0
Round 12SavrasovaTarasevich1 : 0
Round 12SerdyukovFilinov0 : 1
Round 12MetreveliArtemyev0 : 1
Round 12KryuchokKozhin0 : 1
Round 12SumarokovMakarov1 : 0
Round 13BalabhaiSumarokov1 : 0
Round 13KozhinNikonov0 : 1
Round 13MakarovFilinov0 : 1
Round 13EpifanovSerdyukov0.5 : 0.5
Round 13MetreveliSalnikov1 : 0
Round 13SemyonovSavrasova0 : 1
Round 13TarasevichArtemyev0 : 1
Round 13KryuchokKarasyov0 : 1
Round 14TarasevichSalnikov0 : 1
Round 14FilinovBalabhai1 : 0
Round 14MakarovEpifanov1 : 0
Round 14NikonovSumarokov0.5 : 0.5
Round 14KryuchokSavrasova0 : 1
Round 14ArtemyevSemyonov1 : 0
Round 14MetreveliSerdyukov0.5 : 0.5
Round 14KozhinKarasyov0.5 : 0.5
Round 15TarasevichSerdyukov1 : 0
Round 15SavrasovaKozhin1 : 0
Round 15NikonovKarasyov0 : 1
Round 15KryuchokArtemyev0.5 : 0.5
Round 15MetreveliMakarov1 : 0
Round 15EpifanovBalabhai0.5 : 0.5
Round 15SumarokovFilinov0 : 1
Round 15SalnikovSemyonov0.5 : 0.5

Black: Serdyukov Egor0     46 mins

White:

Makarov Pavel1     45 mins
Round 9, d11, -, 5a=-, Taraguchi rule, Info: R=1345

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2010-02-20 17:45:28