Games

V Russian Championship, High League
February 1997 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Salnikov - Sinyov1 : 0
Round 1Taiblin - Golosov0 : 1
Round 1Kozhin - Soosõrv0 : 1
Round 1Mikhailov - Milevsky0.5 : 0.5
Round 1Nikonov - Krasnonosov0.5 : 0.5
Round 1Sirategyan - Klimashin1 : 0
Round 2Sinyov - Kozhin0 : 1
Round 2Golosov - Krasnonosov0 : 1
Round 2Soosõrv - Milevsky0.5 : 0.5
Round 2Nikonov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 2Taiblin - Skuridin0 : 1
Round 2Sirategyan - Salnikov0 : 1
Round 3Salnikov - Klimashin0 : 1
Round 3Sinyov - Milevsky0 : 1
Round 3Soosõrv - Nikonov0 : 1
Round 3Kozhin - Sirategyan1 : 0
Round 3Krasnonosov - Skuridin0 : 1
Round 3Mikhailov - Golosov0.5 : 0.5
Round 4Soosõrv - Golosov1 : 0
Round 4Milevsky - Sirategyan1 : 0
Round 4Sinyov - Nikonov0.5 : 0.5
Round 4Mikhailov - Skuridin1 : 0
Round 4Taiblin - Krasnonosov0 : 1
Round 4Klimashin - Kozhin1 : 0
Round 5Sinyov - Golosov1 : 0
Round 5Sirategyan - Nikonov1 : 0
Round 5Skuridin - Soosõrv0 : 1
Round 5Klimashin - Milevsky1 : 0
Round 5Salnikov - Kozhin0 : 1
Round 5Taiblin - Mikhailov1 : 0
Round 6Krasnonosov - Mikhailov1 : 0
Round 6Salnikov - Milevsky1 : 0
Round 6Klimashin - Nikonov1 : 0
Round 6Taiblin - Soosõrv0 : 1
Round 6Golosov - Sirategyan0 : 1
Round 6Sinyov - Skuridin1 : 0
Round 7Sinyov - Taiblin1 : 0
Round 7Kozhin - Milevsky1 : 0
Round 7Sirategyan - Skuridin0 : 1
Round 7Nikonov - Salnikov0 : 1
Round 7Golosov - Klimashin0 : 1
Round 7Soosõrv - Krasnonosov0 : 1
Round 8Nikonov - Kozhin0.5 : 0.5
Round 8Soosõrv - Mikhailov0 : 1
Round 8Skuridin - Klimashin0 : 1
Round 8Taiblin - Sirategyan1 : 0
Round 8Salnikov - Golosov0.5 : 0.5
Round 8Krasnonosov - Sinyov1 : 0
Round 9Nikonov - Milevsky0.5 : 0.5
Round 9Salnikov - Skuridin1 : 0
Round 9Sirategyan - Krasnonosov0.5 : 0.5
Round 9Kozhin - Golosov1 : 0
Round 9Mikhailov - Sinyov1 : 0
Round 9Taiblin - Klimashin0 : 1
Round 10Sirategyan - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 10Klimashin - Krasnonosov1 : 0
Round 10Taiblin - Salnikov0.5 : 0.5
Round 10Golosov - Milevsky1 : 0
Round 10Skuridin - Kozhin1 : 0
Round 10Sinyov - Soosõrv1 : 0
Round 11Skuridin - Milevsky0 : 1
Round 11Nikonov - Golosov1 : 0
Round 11Soosõrv - Sirategyan1 : 0
Round 11Mikhailov - Klimashin0.5 : 0.5
Round 11Krasnonosov - Salnikov0.5 : 0.5
Round 11Taiblin - Kozhin0.5 : 0.5
Round 12Sinyov - Sirategyan1 : 0
Round 12Salnikov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 12Skuridin - Nikonov1 : 0
Round 12Taiblin - Milevsky0 : 1
Round 12Kozhin - Krasnonosov1 : 0
Round 12Klimashin - Soosõrv0.5 : 0.5
Round 13Kozhin - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 13Skuridin - Golosov0 : 1
Round 13Salnikov - Soosõrv0 : 1
Round 13Nikonov - Taiblin1 : 0
Round 13Krasnonosov - Milevsky1 : 0
Round 13Sinyov - Klimashin1 : 0

Black: Salnikov Pavel1     

White:

Sinyov Igor0     
Round 1, d5, R, 5a=i10, RIF rule

Published by Konstantin Chingin.
Created: 2006-08-11 12:04:34