Games

Podyuga Sbory
June 2010 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KryuchokStulova1 : 0
Round 1SavrasovaNogovitsin1 : 0
Round 1KurdinaShabanov1 : 0
Round 1MerkulovKozhemjakina1 : 0
Round 1KrayevaKinozerov1 : 0
Round 1SavrasovBovkonyuk1 : 0
Round 1PesterevaFokichev1 : 0
Round 1LashkoSerebryannikova1 : 0
Round 1SumarokovaTimohina1 : 0
Round 2KryuchokVostryakov1 : 0
Round 2SavrasovaFedotov1 : 0
Round 2SemyonovKrayeva0 : 1
Round 2YurlovaMerkulov0 : 1
Round 2PesterevaBelous1 : 0
Round 2StulovaSavrasov0 : 1
Round 2PopovaKurdina0 : 1
Round 2LashkoRomanov1 : 0
Round 2ChernenkoSumarokova1 : 0
Round 2OborinaSerebryannikova1 : 0
Round 3KurdinaKryuchok1 : 0
Round 3KrayevaLashko0.5 : 0.5
Round 3SavrasovSavrasova0 : 1
Round 3MerkulovOborina1 : 0
Round 3ChernenkoPestereva0 : 1
Round 3SumarokovaLitvinova1 : 0
Round 4KryuchokMikryukova1 : 0
Round 4LashkoChernenko1 : 0
Round 4PesterevaSavrasova0 : 1
Round 4MerkulovKurdina0.5 : 0.5
Round 4KrayevaVostryakov1 : 0
Round 4LitvinovaLitvinova1 : 0
Round 4SavrasovFokichev1 : 0
Round 4SerebryannikovaSumarokova0 : 1
Round 4KarpovOborina0 : 1
Round 5YurlovaKryuchok0 : 1
Round 5OborinaFedotov1 : 0
Round 5SavrasovaLashko1 : 0
Round 5PesterevaKurdina1 : 0
Round 5KrayevaMerkulov0 : 1
Round 5SavrasovZhukova1 : 0
Round 5VostryakovSumarokova0 : 1
Round 6KryuchokOborina0.5 : 0.5
Round 6LashkoKurdina0 : 1
Round 6MerkulovSavrasova0 : 1
Round 6PesterevaKrayeva1 : 0
Round 6SavrasovSumarokova1 : 0
Round 6KarpovFedotov0 : 1
Round 6LitvinovaSerebryannikova1 : 0
Round 6SavrasovSumarokova1 : 0
Round 7KryuchokSavrasova0 : 1
Round 7PesterevaOborina1 : 0
Round 7LashkoBovkonyuk1 : 0
Round 7SemyonovLebedeva0 : 1
Round 7StulovaLitvinova0 : 1
Round 7SumarokovaKurdina1 : 0
Round 7SumarokovaKurdina0 : 1
Round 8KryuchokBovkonyuk1 : 0
Round 8SavrasovaKurdina1 : 0
Round 8KrayevaSavrasov0 : 1
Round 8MerkulovPestereva1 : 0
Round 8LitvinovaMikryukova1 : 0
Round 8OborinaLashko1 : 0
Round 8KozhemjakinaSumarokova0 : 1
Round 8StulovaFedotov0 : 1
Round 9PesterevaKryuchok0.5 : 0.5
Round 9OborinaKurdina1 : 0
Round 9LitvinovaSavrasova0 : 1
Round 9ChernenkoKrayeva0 : 1
Round 9MerkulovLebedeva1 : 0
Round 9LashkoLitvinova1 : 0
Round 9SumarokovaFedotov1 : 0
Round 10OborinaSavrasova0 : 1
Round 10KarpovKryuchok0 : 1
Round 10MerkulovSumarokova0 : 1
Round 10PesterevaLitvinova1 : 0
Round 10KurdinaKrayeva0 : 1
Round 10NovozhilovaLashko0 : 1

Black: Lashko Kira1     10 mins

White:

Romanov Maksim0     5 mins
Round 2, i11, R, 5a=i9, Soosyrv rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2010-09-04 08:29:14