Games

Podyuga Cup
November 2010 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1FedotovSavrasov1 : 0
Round 1OborinaLitvinova0 : 1
Round 1SemyonovLashko1 : 0
Round 1KurdinaNovozhilova1 : 0
Round 1BelousSumarokova1 : 0
Round 1LitvinovaChernenko1 : 0
Round 1VostryakovKryuchok0 : 1
Round 1MerkulovTumanov1 : 0
Round 2FedotovSavrasov0 : 1
Round 2LitvinovaOborina0 : 1
Round 2LashkoSemyonov0 : 1
Round 2NovozhilovaKurdina0 : 1
Round 2SumarokovaBelous0 : 1
Round 2LitvinovaChernenko1 : 0
Round 2VostryakovKryuchok0 : 1
Round 2MerkulovTumanov1 : 0
Round 3SavrasovFedotov0 : 1
Round 3OborinaLitvinova1 : 0
Round 4MerkulovFedotov1 : 0
Round 4KurdinaSemyonov1 : 0
Round 4LitvinovaOborina1 : 0
Round 4KryuchokBelous1 : 0
Round 5FedotovMerkulov0 : 1
Round 5SemyonovKurdina0 : 1
Round 5LitvinovaOborina0 : 1
Round 5KryuchokBelous1 : 0
Round 6OborinaLitvinova0 : 1
Round 7KurdinaMerkulov0 : 1
Round 7LitvinovaKryuchok1 : 0
Round 8MerkulovKurdina1 : 0
Round 8LitvinovaKryuchok1 : 0
Round 9MerkulovLitvinova1 : 0
Round 9bKryuchokKurdina1 : 0
Round 10LitvinovaMerkulov0 : 1
Round 10bKryuchokKurdina1 : 0

Black: Semyonov Oleg1     30 mins

White:

Lashko Kira0     34 mins
Round 1, d3, R, Sakata rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2010-11-28 16:19:22