Games

The 19th Russian Championship, High League
February 2011 Suzdal Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1MetreveliSirategyan0.5 : 0.5
Round 1PoltaratskyVolkov0 : 1
Round 1EpifanovNikonov0 : 1
Round 1TarasevichKarasyov0 : 1
Round 1FilinovSalnikov0.5 : 0.5
Round 1MikhailovArtemyev1 : 0
Round 1MakarovSumarokov1 : 0
Round 1BalabhaiTaiblin1 : 0
Round 2EpifanovTaiblin1 : 0
Round 2PoltaratskyArtemyev0 : 1
Round 2MakarovBalabhai1 : 0
Round 2KarasyovSirategyan0 : 1
Round 2FilinovMikhailov0.5 : 0.5
Round 2NikonovSalnikov1 : 0
Round 2SumarokovTarasevich0 : 1
Round 2VolkovMetreveli0 : 1
Round 3TarasevichSirategyan0 : 1
Round 3MakarovEpifanov0 : 1
Round 3KarasyovVolkov1 : 0
Round 3TaiblinSalnikov0 : 1
Round 3SumarokovBalabhai0 : 1
Round 3NikonovMikhailov0.5 : 0.5
Round 3MetreveliArtemyev0 : 1
Round 3PoltaratskyFilinov0 : 1
Round 4FilinovMetreveli1 : 0
Round 4TaiblinMikhailov0 : 1
Round 4TarasevichVolkov1 : 0
Round 4ArtemyevKarasyov1 : 0
Round 4SalnikovMakarov0 : 1
Round 4NikonovPoltaratsky0 : 1
Round 4EpifanovBalabhai0.5 : 0.5
Round 4SumarokovSirategyan0.5 : 0.5
Round 5KarasyovFilinov1 : 0
Round 5MetreveliNikonov0 : 1
Round 5SirategyanVolkov0 : 1
Round 5EpifanovSumarokov1 : 0
Round 5TarasevichArtemyev1 : 0
Round 5TaiblinPoltaratsky1 : 0
Round 5MakarovMikhailov0.5 : 0.5
Round 5BalabhaiSalnikov0.5 : 0.5
Round 6MakarovPoltaratsky1 : 0
Round 6EpifanovSalnikov0.5 : 0.5
Round 6SumarokovVolkov1 : 0
Round 6BalabhaiMikhailov1 : 0
Round 6KarasyovNikonov1 : 0
Round 6TarasevichFilinov0 : 1
Round 6ArtemyevSirategyan1 : 0
Round 7TaiblinKarasyov1 : 0
Round 7FilinovSirategyan1 : 0
Round 7MikhailovEpifanov1 : 0
Round 7TarasevichNikonov1 : 0
Round 7ArtemyevVolkov1 : 0
Round 7SumarokovSalnikov1 : 0
Round 7BalabhaiPoltaratsky0 : 1
Round 7MetreveliMakarov0 : 1
Round 8SumarokovArtemyev0.5 : 0.5
Round 8KarasyovMakarov0.5 : 0.5
Round 8EpifanovPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 8FilinovVolkov0 : 1
Round 8NikonovSirategyan1 : 0
Round 8SalnikovMikhailov0.5 : 0.5
Round 8TarasevichTaiblin0.5 : 0.5
Round 8BalabhaiMetreveli0 : 1
Round 9TarasevichMakarov1 : 0
Round 9PoltaratskySalnikov1 : 0
Round 9NikonovVolkov1 : 0
Round 9TaiblinSirategyan1 : 0
Round 9MetreveliEpifanov0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiKarasyov0 : 1
Round 9SumarokovMikhailov0.5 : 0.5
Round 9FilinovArtemyev0 : 1
Round 10MikhailovPoltaratsky1 : 0
Round 10MetreveliSalnikov0 : 1
Round 10MakarovSirategyan1 : 0
Round 10VolkovTaiblin1 : 0
Round 10SumarokovFilinov0 : 1
Round 10EpifanovKarasyov1 : 0
Round 10NikonovArtemyev0 : 1
Round 10TarasevichBalabhai0 : 1
Round 11BalabhaiSirategyan1 : 0
Round 11ArtemyevTaiblin0.5 : 0.5
Round 11MetreveliMikhailov0 : 1
Round 11SumarokovPoltaratsky1 : 0
Round 11NikonovFilinov0.5 : 0.5
Round 11TarasevichEpifanov0 : 1
Round 11KarasyovSalnikov1 : 0
Round 11MakarovVolkov0.5 : 0.5
Round 12TaiblinFilinov0 : 1
Round 12VolkovBalabhai1 : 0
Round 12TarasevichSalnikov0.5 : 0.5
Round 12EpifanovSirategyan0.5 : 0.5
Round 12MetreveliPoltaratsky0 : 1
Round 12ArtemyevMakarov1 : 0
Round 12KarasyovMikhailov0.5 : 0.5
Round 12SumarokovNikonov1 : 0
Round 13TarasevichMikhailov0.5 : 0.5
Round 13MetreveliSumarokov0 : 1
Round 13NikonovTaiblin1 : 0
Round 13SalnikovSirategyan0 : 1
Round 13VolkovEpifanov0 : 1
Round 13FilinovMakarov0 : 1
Round 13BalabhaiArtemyev0 : 1
Round 14VolkovSalnikov0.5 : 0.5
Round 14TarasevichPoltaratsky1 : 0
Round 14NikonovMakarov1 : 0
Round 14SumarokovTaiblin1 : 0
Round 14MikhailovSirategyan1 : 0
Round 14MetreveliKarasyov0 : 1
Round 14FilinovBalabhai0 : 1
Round 15SumarokovKarasyov0 : 1
Round 15PoltaratskySirategyan1 : 0
Round 15NikonovBalabhai1 : 0
Round 15TarasevichMetreveli0.5 : 0.5
Round 15EpifanovFilinov0.5 : 0.5

Black: Makarov Pavel0.5     

White:

Mikhailov Alexander0.5     
Round 5, d11, R, 5a=i7;i6, Soosyrv rule, Info: R=3

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2011-03-04 17:13:09