Games

XV Russian Championship, First League
November 2006 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1KrayevaPotlova0 : 1
Round 1KamyshentsevGolosov0 : 1
Round 1RomanovNikonova0 : 1
Round 1SmirnovIskander1 : 0
Round 1SterkhovaSemyonov1 : 0
Round 1MetreveliTänav1 : 0
Round 1SulaneArevkov0 : 1
Round 1MaximovMostovlyansky0 : 1
Round 1KolesnikKadulin0 : 1
Round 1MerkulovNikonov0 : 1
Round 1GerasimovSerdyukov0 : 1
Round 1NokhrinVinokurtsev1 : 0
Round 1PiddubnyKurilova1 : 0
Round 1SalnikovKryuchok1 : 0
Round 1RadzevelyukPoltaratsky0 : 1
Round 1EgorovGorokhov1 : 0
Round 1BalabhaiSavrasov1 : 0
Round 1NekrasovKuleshova1 : 0
Round 1KuleshovSkuridin0 : 1
Round 1VershininPestereva1 : 0
Round 1SobolevVolkov0 : 1
Round 1MyasoyedovKozlov1 : 0
Round 1RachitskayaZubashchenko1 : 0
Round 1SushkoSumarokov0 : 1
Round 1GorokhovSirategyan0 : 1
Round 1BerezinSepman1 : 0
Round 1SorokinSalnikova0 : 1
Round 1NekrasovKolk1 : 0
Round 1BuszkowskiFilinov0 : 1
Round 1EggertSorokina1 : 0
Round 1IkonenKareyev0 : 1
Round 1SoosõrvGross0 : 1
Round 1SolovyovEpifanov0 : 1
Round 2RomanovSoosõrv0 : 1
Round 2VolkovKadulin0.5 : 0.5
Round 2RachitskayaBalabhai0 : 1
Round 2SumarokovVershinin1 : 0
Round 2KareyevNekrasov0 : 1
Round 2BuszkowskiKozlov1 : 0
Round 2NikonovSirategyan1 : 0
Round 2NokhrinPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 2SepmanKolk1 : 0
Round 2TänavRadzevelyuk0 : 1
Round 2MyasoyedovFilinov0.5 : 0.5
Round 2KamyshentsevGorokhov1 : 0
Round 2KryuchokSorokin0 : 1
Round 2MostovlyanskyPiddubny0.5 : 0.5
Round 2VinokurtsevSemyonov0 : 1
Round 2MetreveliEggert1 : 0
Round 2KuleshovGerasimov0 : 1
Round 2MerkulovGorokhov1 : 0
Round 2IskanderSulane0 : 1
Round 2EpifanovPotlova1 : 0
Round 2SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 2GolosovEgorov0.5 : 0.5
Round 2NikonovaGross1 : 0
Round 2KrayevaSolovyov0 : 1
Round 2SterkhovaSorokina0 : 1
Round 2ZubashchenkoSavrasov1 : 0
Round 2SkuridinSerdyukov0 : 1
Round 2SmirnovArevkov1 : 0
Round 2PesterevaSushko0 : 1
Round 2KuleshovaIkonen0 : 1
Round 2NekrasovBerezin0 : 1
Round 2SobolevKolesnik0 : 1
Round 2MaximovKurilova1 : 0
Round 3SoosõrvIkonen1 : 0
Round 3NikonovBalabhai0 : 1
Round 3KadulinBerezin1 : 0
Round 3VershininMaximov1 : 0
Round 3GorokhovTänav1 : 0
Round 3GorokhovKolk1 : 0
Round 3SterkhovaSalnikova0 : 1
Round 3SmirnovMetreveli0.5 : 0.5
Round 3SumarokovSalnikov0 : 1
Round 3SerdyukovEpifanov0 : 1
Round 3PoltaratskyArevkov1 : 0
Round 3GolosovVolkov0.5 : 0.5
Round 3SepmanKamyshentsev0 : 1
Round 3BuszkowskiKareyev0 : 1
Round 3NikonovaNekrasov1 : 0
Round 3PiddubnyFilinov0 : 1
Round 3IskanderRomanov1 : 0
Round 3KryuchokKurilova1 : 0
Round 3RachitskayaSirategyan0 : 1
Round 3PesterevaKuleshova1 : 0
Round 3ZubashchenkoPotlova1 : 0
Round 3SavrasovKozlov1 : 0
Round 3NekrasovGerasimov1 : 0
Round 3KolesnikSorokin1 : 0
Round 3MyasoyedovMostovlyansky1 : 0
Round 3KrayevaSobolev0 : 1
Round 3SushkoGross0 : 1
Round 3NokhrinEgorov1 : 0
Round 3EggertRadzevelyuk0 : 1
Round 3SorokinaMerkulov0 : 1
Round 3VinokurtsevKuleshov1 : 0
Round 3SulaneSemyonov0 : 1
Round 3SolovyovSkuridin0 : 1
Round 4KadulinSoosõrv1 : 0
Round 4BalabhaiSalnikov0.5 : 0.5
Round 4NekrasovVershinin0 : 1
Round 4MerkulovSemyonov0 : 1
Round 4TänavKozlov1 : 0
Round 4KolkKurilova0 : 1
Round 4GrossVolkov0 : 1
Round 4SobolevIkonen0 : 1
Round 4SorokinSulane0 : 1
Round 4MetreveliPoltaratsky1 : 0
Round 4NikonovaEpifanov0 : 1
Round 4PotlovaSepman1 : 0
Round 4VinokurtsevSorokina0 : 1
Round 4RachitskayaIskander1 : 0
Round 4MostovlyanskyPestereva1 : 0
Round 4GorokhovBuszkowski0 : 1
Round 4SavrasovEggert0 : 1
Round 4SushkoKryuchok0 : 1
Round 4BerezinRadzevelyuk1 : 0
Round 4NokhrinFilinov0 : 1
Round 4SterkhovaArevkov0 : 1
Round 4MaximovGorokhov0 : 1
Round 4SolovyovGerasimov0 : 1
Round 4SumarokovKareyev1 : 0
Round 4SmirnovMyasoyedov0 : 1
Round 4KrayevaKuleshov0.5 : 0.5
Round 4RomanovKuleshova1 : 0
Round 4NikonovSkuridin1 : 0
Round 4KolesnikSerdyukov1 : 0
Round 4SirategyanGolosov1 : 0
Round 4NekrasovKamyshentsev1 : 0
Round 4ZubashchenkoSalnikova1 : 0
Round 4EgorovPiddubny1 : 0
Round 5SoosõrvKryuchok1 : 0
Round 5SorokinaGerasimov1 : 0
Round 5ArevkovPiddubny1 : 0
Round 5BalabhaiFilinov0 : 1
Round 5SepmanKuleshov0 : 1
Round 5MetreveliKadulin0 : 1
Round 5KrayevaKolk1 : 0
Round 5SorokinTänav0 : 1
Round 5VershininSemyonov1 : 0
Round 5RadzevelyukMerkulov1 : 0
Round 5SterkhovaPestereva0 : 1
Round 5IkonenSkuridin0 : 1
Round 5NokhrinMostovlyansky1 : 0
Round 5KareyevRachitskaya1 : 0
Round 5NekrasovSulane1 : 0
Round 5GrossGorokhov1 : 0
Round 5SushkoRomanov1 : 0
Round 5SolovyovIskander1 : 0
Round 5KurilovaVinokurtsev0 : 1
Round 5SavrasovGorokhov0 : 1
Round 5MaximovSobolev1 : 0
Round 5NikonovaKolesnik0 : 1
Round 5VolkovNikonov0 : 1
Round 5KamyshentsevBuszkowski1 : 0
Round 5SmirnovGolosov0 : 1
Round 5SalnikovaPotlova1 : 0
Round 5KuleshovaKozlov0 : 1
Round 5NekrasovSirategyan0 : 1
Round 5SerdyukovEggert0.5 : 0.5
Round 5EpifanovSalnikov0 : 1
Round 5MyasoyedovBerezin0.5 : 0.5
Round 5SumarokovZubashchenko0.5 : 0.5
Round 5PoltaratskyEgorov0 : 1
Round 6SoosõrvSemyonov1 : 0
Round 6KryuchokTänav1 : 0
Round 6KuleshovaKolk0 : 1
Round 6PiddubnyKuleshov1 : 0
Round 6VolkovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 6GerasimovGorokhov1 : 0
Round 6SepmanKrayeva0 : 1
Round 6EggertPoltaratsky0 : 1
Round 6BerezinBalabhai1 : 0
Round 6NokhrinSirategyan0 : 1
Round 6VershininKolesnik1 : 0
Round 6KadulinFilinov0 : 1
Round 6SerdyukovSmirnov0 : 1
Round 6MaximovVinokurtsev1 : 0
Round 6SushkoBuszkowski1 : 0
Round 6RomanovKurilova0 : 1
Round 6MyasoyedovSalnikov0 : 1
Round 6GorokhovRachitskaya0 : 1
Round 6MostovlyanskySorokina0 : 1
Round 6GrossArevkov0 : 1
Round 6KareyevSalnikova1 : 0
Round 6SumarokovMetreveli0 : 1
Round 6MerkulovSolovyov0.5 : 0.5
Round 6SorokinSterkhova1 : 0
Round 6EpifanovNikonov0 : 1
Round 6ZubashchenkoEgorov1 : 0
Round 6SobolevKozlov1 : 0
Round 6IskanderSavrasov1 : 0
Round 6PesterevaSulane0 : 1
Round 6NekrasovKamyshentsev0 : 1
Round 6NekrasovNikonova1 : 0
Round 6PotlovaIkonen1 : 0
Round 6SkuridinGolosov0.5 : 0.5
Round 7BalabhaiPoltaratsky0 : 1
Round 7NikonovaMaximov1 : 0
Round 7SemyonovGerasimov1 : 0
Round 7VershininNikonov0 : 1
Round 7RadzevelyukSkuridin0 : 1
Round 7VolkovEgorov0 : 1
Round 7KrayevaEggert0.5 : 0.5
Round 7KryuchokGross0.5 : 0.5
Round 7KadulinSirategyan1 : 0
Round 7BerezinSorokina1 : 0
Round 7IskanderSobolev1 : 0
Round 7NekrasovEpifanov0 : 1
Round 7MyasoyedovSoosõrv0 : 1
Round 7SmirnovNokhrin0 : 1
Round 7IkonenPiddubny0 : 1
Round 7KamyshentsevArevkov1 : 0
Round 7SumarokovGolosov1 : 0
Round 7SolovyovMostovlyansky1 : 0
Round 7SepmanKuleshova1 : 0
Round 7VinokurtsevSorokin0.5 : 0.5
Round 7RomanovKozlov1 : 0
Round 7MerkulovSerdyukov1 : 0
Round 7ZubashchenkoMetreveli1 : 0
Round 7SulaneSalnikova0 : 1
Round 7BuszkowskiKurilova1 : 0
Round 7PotlovaNekrasov0 : 1
Round 7KuleshovSterkhova0 : 1
Round 7TänavGorokhov0 : 1
Round 7KolesnikKareyev0 : 1
Round 7KolkSavrasov1 : 0
Round 7SushkoRachitskaya0 : 1
Round 7GorokhovPestereva0 : 1
Round 7FilinovSalnikov0.5 : 0.5
Round 8GrossBalabhai0 : 1
Round 8NikonovaSemyonov0 : 1
Round 8KurilovaIkonen0 : 1
Round 8NekrasovSorokina0 : 1
Round 8KuleshovKozlov1 : 0
Round 8RachitskayaKolesnik0 : 1
Round 8SavrasovKuleshova1 : 0
Round 8SalnikovNikonov0.5 : 0.5
Round 8SalnikovaArevkov0 : 1
Round 8SmirnovRadzevelyuk1 : 0
Round 8SoosõrvEpifanov1 : 0
Round 8SterkhovaKolk0 : 1
Round 8EggertSulane0.5 : 0.5
Round 8SumarokovNokhrin1 : 0
Round 8MaximovSushko1 : 0
Round 8BerezinFilinov0 : 1
Round 8VershininSirategyan1 : 0
Round 8RomanovVinokurtsev0 : 1
Round 8KryuchokVolkov0 : 1
Round 8PesterevaGerasimov1 : 0
Round 8ZubashchenkoKadulin0 : 1
Round 8IskanderSerdyukov0 : 1
Round 8MetreveliEgorov0 : 1
Round 8KamyshentsevKareyev0.5 : 0.5
Round 8KrayevaGorokhov1 : 0
Round 8GorokhovSepman0 : 1
Round 8MostovlyanskySorokin0.5 : 0.5
Round 8NekrasovMyasoyedov1 : 0
Round 8SolovyovPiddubny0.5 : 0.5
Round 8PoltaratskySkuridin0.5 : 0.5
Round 8BuszkowskiPotlova1 : 0
Round 8SobolevTänav0 : 1
Round 8MerkulovGolosov0.5 : 0.5
Round 9BalabhaiNokhrin0.5 : 0.5
Round 9ArevkovKolesnik1 : 0
Round 9BerezinKareyev0 : 1
Round 9BuszkowskiPiddubny1 : 0
Round 9VershininSoosõrv0 : 1
Round 9MyasoyedovGolosov0 : 1
Round 9GorokhovMostovlyansky0.5 : 0.5
Round 9EggertGross0 : 1
Round 9PoltaratskyEpifanov0.5 : 0.5
Round 9TänavIkonen0 : 1
Round 9KadulinSalnikov0.5 : 0.5
Round 9ZubashchenkoKamyshentsev0 : 1
Round 9PotlovaKolk1 : 0
Round 9VinokurtsevKryuchok1 : 0
Round 9SushkoKuleshov1 : 0
Round 9NekrasovMaximov0 : 1
Round 9MerkulovNikonova0.5 : 0.5
Round 9MetreveliVolkov0.5 : 0.5
Round 9KuleshovaKurilova0 : 1
Round 9KrayevaPestereva0 : 1
Round 9RachitskayaRadzevelyuk0 : 1
Round 9GorokhovRomanov1 : 0
Round 9SulaneSerdyukov1 : 0
Round 9IskanderSepman1 : 0
Round 9SirategyanSemyonov0.5 : 0.5
Round 9NekrasovSkuridin0 : 1
Round 9SobolevSavrasov1 : 0
Round 9SolovyovSalnikova0 : 1
Round 9GerasimovSorokin1 : 0
Round 9SmirnovSorokina0 : 1
Round 9SterkhovaKozlov1 : 0
Round 9EgorovSumarokov0.5 : 0.5
Round 9FilinovNikonov1 : 0
Round 10PesterevaBalabhai0 : 1
Round 10SushkoIkonen0 : 1
Round 10NokhrinBuszkowski1 : 0
Round 10VinokurtsevGross0 : 1
Round 10VolkovMaximov1 : 0
Round 10NekrasovGerasimov0 : 1
Round 10GorokhovSorokin0.5 : 0.5
Round 10ZubashchenkoEpifanov1 : 0
Round 10VershininEgorov1 : 0
Round 10KareyevKadulin1 : 0
Round 10KolkKozlov0 : 1
Round 10GolosovKolesnik1 : 0
Round 10KrayevaIskander1 : 0
Round 10KurilovaSerdyukov0 : 1
Round 10KryuchokMostovlyansky1 : 0
Round 10NekrasovSalnikova0 : 1
Round 10NikonovSorokina1 : 0
Round 10NikonovaRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 10PoltaratskyBerezin1 : 0
Round 10MyasoyedovPiddubny1 : 0
Round 10KuleshovKuleshova1 : 0
Round 10SolovyovPotlova1 : 0
Round 10KamyshentsevSalnikov0.5 : 0.5
Round 10SavrasovRomanov1 : 0
Round 10SemyonovMetreveli0.5 : 0.5
Round 10SobolevSepman0 : 1
Round 10SumarokovSirategyan0 : 1
Round 10ArevkovSkuridin0 : 1
Round 10MerkulovSmirnov0 : 1
Round 10FilinovSoosõrv0 : 1
Round 10RachitskayaSulane0 : 1
Round 10SterkhovaTänav0 : 1
Round 10GorokhovEggert0.5 : 0.5
Round 11BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 11KrayevaIkonen0 : 1
Round 11VershininSkuridin1 : 0
Round 11SemyonovGolosov0 : 1
Round 11GorokhovMostovlyansky0.5 : 0.5
Round 11GorokhovPotlova0 : 1
Round 11SmirnovGross0 : 1
Round 11SulaneEpifanov0.5 : 0.5
Round 11IskanderEggert0.5 : 0.5
Round 11KadulinNikonov0.5 : 0.5
Round 11KamyshentsevSirategyan0.5 : 0.5
Round 11RomanovKolk0 : 1
Round 11MaximovKolesnik0 : 1
Round 11VinokurtsevMerkulov0 : 1
Round 11BerezinMetreveli0 : 1
Round 11MyasoyedovGerasimov0 : 1
Round 11NekrasovTänav1 : 0
Round 11NokhrinVolkov1 : 0
Round 11NekrasovPestereva0.5 : 0.5
Round 11ZubashchenkoPoltaratsky0 : 1
Round 11RadzevelyukBuszkowski0.5 : 0.5
Round 11SepmanRachitskaya0 : 1
Round 11SoosõrvSalnikov1 : 0
Round 11SobolevKuleshova1 : 0
Round 11KryuchokSerdyukov0 : 1
Round 11SolovyovNikonova0 : 1
Round 11SorokinKuleshov0 : 1
Round 11SumarokovSorokina1 : 0
Round 11SterkhovaSavrasov1 : 0
Round 11FilinovKareyev0 : 1

Black: Sterkhova Darya0     12 mins

White:

Tänav Tõnis1     27 mins
Round 10, i12, R, 5a=g9, RIF rule

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2006-12-10 00:02:41