Games

Podyuga.Championship.High League
February 2011 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1MikryukovMerkulov1 : 0
Round 1KurdinaLashko1 : 0
Round 1KryuchokFedotov1 : 0
Round 1SavrasovSumarokova0 : 1
Round 1LitvinovaOborina0 : 1
Round 2MerkulovKryuchok1 : 0
Round 2SumarokovaFedotov0 : 1
Round 2LitvinovaMikryukov1 : 0
Round 2OborinaLashko1 : 0
Round 3MerkulovSumarokova1 : 0
Round 3MikryukovKryuchok0 : 1
Round 3KurdinaFedotov0 : 1
Round 4MikryukovLashko1 : 0
Round 4MerkulovKurdina1 : 0
Round 4SumarokovaKryuchok1 : 0
Round 4OborinaFedotov1 : 0
Round 5OborinaMerkulov0 : 1
Round 5MikryukovSumarokova1 : 0
Round 5KryuchokKurdina1 : 0
Round 5SavrasovLashko0.5 : 0.5
Round 6SavrasovMikryukov0 : 1
Round 6SumarokovaKurdina0 : 1
Round 6LashkoFedotov1 : 0
Round 6KryuchokOborina1 : 0
Round 7SumarokovaOborina0 : 1
Round 7FedotovSavrasov0 : 1
Round 7MerkulovLashko1 : 0
Round 7MikryukovKurdina1 : 0
Round 8MerkulovSavrasov1 : 0
Round 8MikryukovFedotov1 : 0
Round 8LashkoKryuchok0 : 1
Round 9MerkulovFedotov1 : 0
Round 9MikryukovOborina1 : 0
Round 9SumarokovaLashko0.5 : 0.5
Round 9SavrasovKryuchok0 : 1

Black: Mikryukov Mikhail1     40 mins

White:

Lashko Kira0     35 mins
Round 4, d5, R, 5a=8,18, Soosyrv rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2011-05-22 11:20:09