Games

XI Russian Championship, First League
November 2002 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1GrishninKlimashin0 : 1
Round 1SoosõrvBoikov1 : 0
Round 1MikryukovMakarov0 : 1
Round 1NogovitsinNikonov0 : 1
Round 1SokolovaKareyev0 : 1
Round 1MyasoyedovSes0 : 1
Round 1LentsVodolazsky1 : 0
Round 1KazarinSalnikova1 : 0
Round 1TuvikeneFilinov0 : 1
Round 1VolkovArefyev1 : 0
Round 1ShevelyovEpifanov1 : 0
Round 1VostryakovBuszkowski1 : 0
Round 1LebedevaBalabhai1 : 0
Round 1TimokhinaSirategyan1 : 0
Round 1KarasyovArevkov1 : 0
Round 1NekrasovZubashchenko1 : 0
Round 1BerezinPetrovsky0 : 1
Round 1KhozinVershinin0 : 1
Round 1MetreveliDyachkov0.5 : 0.5
Round 1MorovovArtemyev0 : 1
Round 1PurkJonsson0 : 1
Round 1PolevschikovOsepjants0 : 1
Round 1SorokinaSorokin1 : 0
Round 1GrossStaroverov1 : 0
Round 1ChizhkinaEggert0 : 1
Round 2NekrasovKlimashin0 : 1
Round 2LebedevaSoosõrv0 : 1
Round 2VershininMakarov0 : 1
Round 2KarasyovNikonov1 : 0
Round 2ArtemyevKareyev0.5 : 0.5
Round 2SesPetrovsky1 : 0
Round 2LentsOsepjants1 : 0
Round 2KazarinJonsson0.5 : 0.5
Round 2FilinovGross0 : 1
Round 2VolkovSorokina0.5 : 0.5
Round 2LokshtanovaShevelyov0 : 1
Round 2VostryakovTimokhina0.5 : 0.5
Round 2MetreveliEggert1 : 0
Round 2SirategyanBuszkowski1 : 0
Round 2GrishninZubashchenko1 : 0
Round 2EpifanovBoikov0 : 1
Round 2KhozinMikryukov0 : 1
Round 2BalabhaiNogovitsin1 : 0
Round 2SokolovaMorovov1 : 0
Round 2MyasoyedovArevkov1 : 0
Round 2VodolazskyPolevschikov1 : 0
Round 2SalnikovaBerezin1 : 0
Round 2StaroverovTuvikene0 : 1
Round 2ArefyevPurk0.5 : 0.5
Round 3LentsKlimashin0 : 1
Round 3ShevelyovSoosõrv1 : 0
Round 3MakarovGross1 : 0
Round 3KarasyovSes1 : 0
Round 3JonssonKareyev0 : 1
Round 3KazarinSorokina1 : 0
Round 3VolkovTimokhina1 : 0
Round 3DyachkovVostryakov0 : 1
Round 3ArtemyevMetreveli1 : 0
Round 3MikryukovNikonov0 : 1
Round 3SokolovaFilinov0 : 1
Round 3VodolazskyLebedeva0 : 1
Round 3MyasoyedovSirategyan0.5 : 0.5
Round 3SalnikovaNekrasov0 : 1
Round 3TuvikenePetrovsky0 : 1
Round 3VershininBalabhai1 : 0
Round 3SorokinOsepjants0 : 1
Round 3GrishninEggert1 : 0
Round 3BoikovLokshtanova1 : 0
Round 3ArefyevChizhkina0.5 : 0.5
Round 3NogovitsinPurk0.5 : 0.5
Round 3KhozinEpifanov0 : 1
Round 3BerezinBuszkowski0 : 1
Round 3MorovovArevkov0 : 1
Round 3ZubashchenkoPolevschikov1 : 0
Round 4ShevelyovKlimashin0 : 1
Round 4KarasyovMakarov0 : 1
Round 4KareyevVolkov1 : 0
Round 4VostryakovKazarin0 : 1
Round 4ArtemyevSoosõrv1 : 0
Round 4NikonovPetrovsky1 : 0
Round 4VershininSes0 : 1
Round 4LentsGross1 : 0
Round 4OsepjantsFilinov0 : 1
Round 4LebedevaGrishnin1 : 0
Round 4NekrasovBoikov1 : 0
Round 4SorokinaSirategyan0.5 : 0.5
Round 4MetreveliJonsson1 : 0
Round 4SokolovaTimokhina0.5 : 0.5
Round 4MikryukovArevkov1 : 0
Round 4BalabhaiVodolazsky1 : 0
Round 4PurkSalnikova0 : 1
Round 4TuvikeneSorokin1 : 0
Round 4ArefyevStaroverov1 : 0
Round 4EggertEpifanov0 : 1
Round 4LokshtanovaBuszkowski0 : 1
Round 4ZubashchenkoChizhkina0 : 1
Round 4BerezinNogovitsin0 : 1
Round 4PolevschikovKhozin0 : 1
Round 5MakarovKlimashin0.5 : 0.5
Round 5KazarinKareyev0 : 1
Round 5ArtemyevNikonov0 : 1
Round 5SesShevelyov0 : 1
Round 5LebedevaLents0 : 1
Round 5KarasyovFilinov1 : 0
Round 5VostryakovNekrasov1 : 0
Round 5MyasoyedovVolkov0 : 1
Round 5MikryukovSoosõrv0 : 1
Round 5SalnikovaSirategyan1 : 0
Round 5ArefyevPetrovsky0 : 1
Round 5VershininTuvikene1 : 0
Round 5BuszkowskiOsepjants1 : 0
Round 5EpifanovGross1 : 0
Round 5GrishninBalabhai0 : 1
Round 5BoikovTimokhina0.5 : 0.5
Round 5NogovitsinJonsson0 : 1
Round 5SokolovaChizhkina0 : 1
Round 5DyachkovVodolazsky0.5 : 0.5
Round 5SorokinArevkov0 : 1
Round 5PurkZubashchenko1 : 0
Round 5StaroverovKhozin0 : 1
Round 5PolevschikovLokshtanova0.5 : 0.5
Round 6MakarovKareyev0.5 : 0.5
Round 6KarasyovKlimashin1 : 0
Round 6LentsNikonov0 : 1
Round 6ShevelyovKazarin1 : 0
Round 6ArtemyevVolkov1 : 0
Round 6VostryakovSes1 : 0
Round 6SoosõrvSalnikova1 : 0
Round 6VershininFilinov1 : 0
Round 6EpifanovLebedeva0 : 1
Round 6NekrasovBuszkowski1 : 0
Round 6BalabhaiPetrovsky0 : 1
Round 6BoikovJonsson0.5 : 0.5
Round 6MyasoyedovTimokhina0 : 1
Round 6SirategyanChizhkina0 : 1
Round 6ArefyevOsepjants0 : 1
Round 6ArevkovGross0 : 1
Round 6GrishninKhozin0.5 : 0.5
Round 6MikryukovDyachkov0.5 : 0.5
Round 6EggertTuvikene0 : 1
Round 6PurkSokolova0 : 1
Round 6LokshtanovaNogovitsin0 : 1
Round 6VodolazskySorokin0.5 : 0.5
Round 6StaroverovZubashchenko0 : 1
Round 6BerezinMorovov1 : 0
Round 7MakarovNikonov0 : 1
Round 7ShevelyovKarasyov0 : 1
Round 7KareyevKlimashin0 : 1
Round 7ArtemyevVostryakov0 : 1
Round 7SoosõrvNekrasov0 : 1
Round 7PetrovskyLents0 : 1
Round 7VershininLebedeva0 : 1
Round 7KazarinTimokhina0.5 : 0.5
Round 7ChizhkinaVolkov1 : 0
Round 7SesBoikov1 : 0
Round 7FilinovSalnikova1 : 0
Round 7BuszkowskiJonsson0 : 1
Round 7OsepjantsEpifanov0 : 1
Round 7TuvikeneGross0 : 1
Round 7MikryukovBalabhai0 : 1
Round 7GrishninMyasoyedov0 : 1
Round 7NogovitsinKhozin0.5 : 0.5
Round 7SokolovaDyachkov1 : 0
Round 7VodolazskyPurk1 : 0
Round 7BerezinZubashchenko0 : 1
Round 7PolevschikovArefyev0 : 1
Round 7SorokinLokshtanova0 : 1
Round 7MorovovStaroverov1 : 0
Round 7KhozinaArevkov0 : 1
Round 7EggertSirategyan0.5 : 0.5
Round 8KlimashinNikonov1 : 0
Round 8VostryakovKarasyov0 : 1
Round 8LebedevaMakarov1 : 0
Round 8NekrasovKareyev1 : 0
Round 8ShevelyovLents1 : 0
Round 8ChizhkinaArtemyev0 : 1
Round 8VershininSoosõrv1 : 0
Round 8SesTimokhina1 : 0
Round 8KazarinBalabhai1 : 0
Round 8FilinovJonsson1 : 0
Round 8PetrovskyGross0 : 1
Round 8VolkovEpifanov1 : 0
Round 8MyasoyedovSokolova0 : 1
Round 8OsepjantsZubashchenko1 : 0
Round 8TuvikeneBoikov0 : 1
Round 8ArevkovNogovitsin0 : 1
Round 8VodolazskyKhozin1 : 0
Round 8ArefyevSalnikova0 : 1
Round 8BuszkowskiGrishnin0 : 1
Round 8DyachkovSirategyan0 : 1
Round 8MikryukovEggert1 : 0
Round 8BerezinLokshtanova1 : 0
Round 8PolevschikovMorovov1 : 0
Round 8StaroverovSorokin0.5 : 0.5
Round 8PurkKhozina1 : 0
Round 9NekrasovKarasyov0 : 1
Round 9LebedevaKlimashin0 : 1
Round 9ShevelyovNikonov0 : 1
Round 9MakarovVostryakov1 : 0
Round 9SesArtemyev0 : 1
Round 9FilinovKareyev0 : 1
Round 9LentsKazarin0 : 1
Round 9GrossVershinin0 : 1
Round 9SokolovaVolkov1 : 0
Round 9ChizhkinaSoosõrv0.5 : 0.5
Round 9VodolazskyPetrovsky1 : 0
Round 9BalabhaiJonsson0.5 : 0.5
Round 9TimokhinaOsepjants0 : 1
Round 9SalnikovaBoikov1 : 0
Round 9NogovitsinEpifanov1 : 0
Round 9GrishninSirategyan0 : 1
Round 9MikryukovMyasoyedov0 : 1
Round 9PurkTuvikene0 : 1
Round 9ArefyevArevkov0 : 1
Round 9KhozinBuszkowski0 : 1
Round 9DyachkovBerezin1 : 0
Round 9EggertLokshtanova0 : 1
Round 9StaroverovPolevschikov0 : 1
Round 9MorovovSorokin0.5 : 0.5
Round 10KarasyovArtemyev1 : 0
Round 10KazarinKlimashin0 : 1
Round 10KareyevNikonov0 : 1
Round 10MakarovNekrasov1 : 0
Round 10ShevelyovVershinin0 : 1
Round 10SokolovaLebedeva0 : 1
Round 10VostryakovLents0 : 1
Round 10SalnikovaSes0 : 1
Round 10VodolazskyFilinov0 : 1
Round 10OsepjantsChizhkina0.5 : 0.5
Round 10GrossNogovitsin1 : 0
Round 10MyasoyedovSoosõrv0 : 1
Round 10VolkovJonsson0.5 : 0.5
Round 10BalabhaiSirategyan0 : 1
Round 10PetrovskyArevkov1 : 0
Round 10ZubashchenkoBoikov1 : 0
Round 10TuvikeneBuszkowski1 : 0
Round 10EpifanovTimokhina0.5 : 0.5
Round 10PolevschikovGrishnin0 : 1
Round 10DyachkovLokshtanova1 : 0
Round 10MikryukovPurk0.5 : 0.5
Round 10ArefyevMorovov0.5 : 0.5
Round 10BerezinSorokin1 : 0
Round 10EggertStaroverov1 : 0
Round 10KhozinaKhozin0 : 1
Round 11LebedevaKarasyov0.5 : 0.5
Round 11KlimashinVershinin1 : 0
Round 11SesNikonov0 : 1
Round 11MakarovArtemyev0.5 : 0.5
Round 11ShevelyovKareyev1 : 0
Round 11LentsNekrasov0 : 1
Round 11GrossKazarin0 : 1
Round 11SoosõrvFilinov1 : 0
Round 11ChizhkinaVostryakov0 : 1
Round 11SirategyanOsepjants1 : 0
Round 11SokolovaPetrovsky0 : 1
Round 11VodolazskyVolkov0 : 1
Round 11SalnikovaJonsson0 : 1
Round 11NogovitsinZubashchenko0 : 1
Round 11GrishninTuvikene0 : 1
Round 11MyasoyedovBalabhai1 : 0
Round 11DyachkovEpifanov0 : 1
Round 11MikryukovTimokhina0.5 : 0.5
Round 11BerezinBoikov0 : 1
Round 11KhozinArevkov0 : 1
Round 11BuszkowskiArefyev0 : 1
Round 11PurkMorovov1 : 0
Round 11SorokinPolevschikov0.5 : 0.5
Round 11StaroverovLokshtanova0 : 1

Black: Zubashchenko Ivan0     

White:

Chizhkina Yelena1     
Round 4, i8, -, 5a=j7, RIF rule

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2006-12-15 03:35:30