Games

The 20th Russian Championship, High League
February 2012 Suzdal Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Serdyukov - Poltaratsky1 : 0
Round 1Makarov - Metreveli1 : 0
Round 1Nikonov - Volkov1 : 0
Round 1Vershinin - Filinov1 : 0
Round 1Salnikov - Epifanov1 : 0
Round 2Makarov - Serdyukov0 : 1
Round 2Karasyov - Metreveli0.5 : 0.5
Round 2Poltaratsky - Vershinin0 : 1
Round 2Salnikov - Balabhai0.5 : 0.5
Round 2Mikhailov - Berezin1 : 0
Round 2Artemyev-II - Volkov0.5 : 0.5
Round 2Kryuchok - Epifanov0 : 1
Round 2Filinov - Nikonov0 : 1
Round 3Filinov - Volkov0 : 1
Round 3Karasyov - Serdyukov1 : 0
Round 3Berezin - Artemyev-II0 : 1
Round 3Epifanov - Mikhailov1 : 0
Round 3Makarov - Vershinin1 : 0
Round 3Poltaratsky - Nikonov0 : 1
Round 3Metreveli - Salnikov0.5 : 0.5
Round 3Balabhai - Kryuchok0.5 : 0.5
Round 4Kryuchok - Metreveli0.5 : 0.5
Round 4Makarov - Nikonov0 : 1
Round 4Karasyov - Vershinin1 : 0
Round 4Berezin - Epifanov0.5 : 0.5
Round 4Poltaratsky - Volkov1 : 0
Round 4Salnikov - Serdyukov1 : 0
Round 4Balabhai - Mikhailov0 : 1
Round 4Artemyev-II - Filinov0 : 1
Round 5Makarov - Volkov1 : 0
Round 5Epifanov - Artemyev-II0.5 : 0.5
Round 5Filinov - Poltaratsky0 : 1
Round 5Vershinin - Salnikov0.5 : 0.5
Round 5Mikhailov - Metreveli0.5 : 0.5
Round 5Berezin - Balabhai1 : 0
Round 5Nikonov - Karasyov0.5 : 0.5
Round 5Kryuchok - Serdyukov0 : 1
Round 6Berezin - Metreveli0.5 : 0.5
Round 6Epifanov - Balabhai0.5 : 0.5
Round 6Kryuchok - Vershinin1 : 0
Round 6Serdyukov - Mikhailov1 : 0
Round 6Makarov - Filinov1 : 0
Round 6Salnikov - Nikonov0.5 : 0.5
Round 6Artemyev-II - Poltaratsky1 : 0
Round 6Volkov - Karasyov0 : 1
Round 7Poltaratsky - Makarov0 : 1
Round 7Volkov - Salnikov0 : 1
Round 7Mikhailov - Vershinin1 : 0
Round 7Nikonov - Kryuchok0 : 1
Round 7Metreveli - Epifanov0.5 : 0.5
Round 7Berezin - Serdyukov0 : 1
Round 7Filinov - Karasyov1 : 0
Round 7Balabhai - Artemyev-II0 : 1
Round 8Mikhailov - Nikonov0 : 1
Round 8Karasyov - Poltaratsky0.5 : 0.5
Round 8Salnikov - Filinov0.5 : 0.5
Round 8Artemyev-II - Makarov0.5 : 0.5
Round 8Epifanov - Serdyukov0.5 : 0.5
Round 8Berezin - Vershinin1 : 0
Round 8Balabhai - Metreveli1 : 0
Round 8Kryuchok - Volkov1 : 0
Round 9Serdyukov - Balabhai1 : 0
Round 9Volkov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 9Makarov - Karasyov1 : 0
Round 9Poltaratsky - Salnikov1 : 0
Round 9Nikonov - Berezin1 : 0
Round 9Filinov - Kryuchok0.5 : 0.5
Round 9Vershinin - Epifanov0.5 : 0.5
Round 9Metreveli - Artemyev-II0 : 1
Round 10Epifanov - Nikonov0.5 : 0.5
Round 10Metreveli - Serdyukov0 : 1
Round 10Vershinin - Balabhai1 : 0
Round 10Kryuchok - Poltaratsky0 : 1
Round 10Berezin - Volkov1 : 0
Round 10Artemyev-II - Karasyov0 : 1
Round 10Makarov - Salnikov1 : 0
Round 10Filinov - Mikhailov0 : 1
Round 11Karasyov - Salnikov1 : 0
Round 11Serdyukov - Artemyev-II0 : 1
Round 11Filinov - Berezin0 : 1
Round 11Makarov - Kryuchok0.5 : 0.5
Round 11Volkov - Epifanov0.5 : 0.5
Round 11Balabhai - Nikonov0 : 1
Round 11Vershinin - Metreveli1 : 0
Round 11Poltaratsky - Mikhailov0 : 1
Round 12Makarov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 12Kryuchok - Karasyov0 : 1
Round 12Serdyukov - Vershinin1 : 0
Round 12Metreveli - Nikonov1 : 0
Round 12Artemyev-II - Salnikov0 : 1
Round 12Balabhai - Volkov0.5 : 0.5
Round 12Berezin - Poltaratsky0 : 1
Round 12Filinov - Epifanov1 : 0
Round 13Salnikov - Kryuchok0.5 : 0.5
Round 13Volkov - Metreveli0.5 : 0.5
Round 13Poltaratsky - Epifanov0 : 1
Round 13Artemyev-II - Vershinin1 : 0
Round 13Mikhailov - Karasyov0 : 1
Round 13Nikonov - Serdyukov1 : 0
Round 13Makarov - Berezin1 : 0
Round 13Filinov - Balabhai0 : 1
Round 14Filinov - Metreveli1 : 0
Round 14Balabhai - Poltaratsky0 : 1
Round 14Vershinin - Nikonov0 : 1
Round 14Mikhailov - Salnikov1 : 0
Round 14Serdyukov - Volkov1 : 0
Round 14Kryuchok - Artemyev-II0 : 1
Round 14Makarov - Epifanov1 : 0
Round 14Berezin - Karasyov0.5 : 0.5
Round 15Salnikov - Berezin0.5 : 0.5
Round 15Karasyov - Epifanov0.5 : 0.5
Round 15Filinov - Serdyukov0 : 1
Round 15Poltaratsky - Metreveli0 : 1
Round 15Kryuchok - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 15Nikonov - Artemyev-II0 : 1
Round 15Balabhai - Makarov0 : 1
Round 15Volkov - Vershinin0 : 1

Black: Serdyukov Egor1     25 mins

White:

Poltaratsky Nikolay0     21 mins
Round 1, i11, -, 5a=7,8, Yamaguchi rule

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2012-02-18 15:06:52