Games

Podyuga Sbory
March 2012 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1OborinaNogovitsin1 : 0
Round 1LashkoProkopets1 : 0
Round 1KurdinaKarpov1 : 0
Round 1VostryakovSemyonov0 : 1
Round 1MerkulovStulova1 : 0
Round 2OborinaStulova1 : 0
Round 2LashkoKarpov1 : 0
Round 2KurdinaNogovitsin1 : 0
Round 2ProkopetsVostryakov1 : 0
Round 2MerkulovKryuchok0 : 1
Round 3KryuchokOborina1 : 0
Round 3NogovitsinLashko0 : 1
Round 3KurdinaStulova1 : 0
Round 3VostryakovKarpov1 : 0
Round 3ProkopetsSemyonov1 : 0
Round 4MerkulovOborina0 : 1
Round 4LashkoStulova1 : 0
Round 4KryuchokKurdina1 : 0
Round 4VostryakovNogovitsin1 : 0
Round 4SemyonovKarpov0 : 1
Round 5KryuchokLashko0 : 1
Round 5VostryakovStulova1 : 0
Round 5SemyonovNogovitsin1 : 0
Round 5KarpovProkopets1 : 0
Round 6KurdinaOborina0 : 1
Round 6SemyonovStulova1 : 0
Round 6KryuchokVostryakov1 : 0
Round 6NogovitsinProkopets0 : 1
Round 7OborinaLashko1 : 0
Round 7ProkopetsStulova1 : 0
Round 7SemyonovKryuchok0 : 1
Round 7KarpovNogovitsin1 : 0
Round 8OborinaVostryakov0 : 1
Round 8LashkoKurdina0 : 1
Round 8StulovaKarpov1 : 0
Round 8MerkulovSemyonov1 : 0
Round 8ProkopetsKryuchok0 : 1
Round 9OborinaSemyonov1 : 0
Round 9StulovaNogovitsin0 : 1
Round 9VostryakovKurdina0 : 1
Round 9OborinaSemyonov1 : 0
Round 9KryuchokKarpov1 : 0
Round 10ProkopetsOborina0 : 1
Round 10VostryakovLashko0 : 1
Round 10SemyonovKurdina0 : 1
Round 10NogovitsinKryuchok0 : 1
Round 10MerkulovKarpov1 : 0
Round 11KarpovOborina0 : 1
Round 11SemyonovLashko0 : 1
Round 11KryuchokStulova1 : 0
Round 11KurdinaProkopets1 : 0
Round 11NogovitsinMerkulov0 : 1

Black: Lashko Kira1     31 mins

White:

Stulova Darya0     22 mins
Round 4, d6, R, 5a=19, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2012-07-08 15:26:11