Games

European Championship
August 2012 Suzdal Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Soosõrv - Semjonov1 : 0
Round 1Poltaratsky - Kozhin0 : 1
Round 1Karasyov - Kachaev0 : 1
Round 1Kryuchok - Mesila1 : 0
Round 1Oborina - Vershinin0 : 1
Round 1Taimla - Sirategyan1 : 0
Round 1Hõbemägi - Makarov1 : 0
Round 1Kawamura - Metreveli1 : 0
Round 1Fedorkin - Lashko1 : 0
Round 1Artemyev-II - Filinov0 : 1
Round 1Serdyukov - Kurdina1 : 0
Round 1Fedotov - Tarannikov0 : 1
Round 2Hõbemägi - Serdyukov0 : 1
Round 2Kryuchok - Kozhin0 : 1
Round 2Kawamura - Vershinin1 : 0
Round 2Tarannikov - Kachaev1 : 0
Round 2Lashko - Karasyov0 : 1
Round 2Mesila - Artemyev-II0 : 1
Round 2Filinov - Soosõrv0 : 1
Round 2Metreveli - Poltaratsky1 : 0
Round 2Semjonov - Sirategyan0 : 1
Round 2Makarov - Oborina1 : 0
Round 2Kurdina - Fedotov0 : 1
Round 2Taimla - Fedorkin0 : 1
Round 3Semjonov - Poltaratsky0 : 1
Round 3Taimla - Kryuchok1 : 0
Round 3Tarannikov - Serdyukov0 : 1
Round 3Oborina - Mesila1 : 0
Round 3Lashko - Kurdina0.5 : 0.5
Round 3Fedotov - Metreveli0 : 1
Round 3Makarov - Karasyov1 : 0
Round 3Kozhin - Soosõrv0 : 1
Round 3Fedorkin - Kawamura0.5 : 0.5
Round 3Vershinin - Artemyev-II1 : 0
Round 3Hõbemägi - Kachaev1 : 0
Round 3Filinov - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 4Kryuchok - Poltaratsky0 : 1
Round 4Hõbemägi - Sirategyan0 : 1
Round 4Fedotov - Filinov0.5 : 0.5
Round 4Metreveli - Vershinin0 : 1
Round 4Kawamura - Taimla0 : 1
Round 4Lashko - Semjonov1 : 0
Round 4Serdyukov - Soosõrv0 : 1
Round 4Kozhin - Fedorkin0 : 1
Round 4Mesila - Kurdina1 : 0
Round 4Oborina - Karasyov0.5 : 0.5
Round 4Artemyev-II - Kachaev0 : 1
Round 4Tarannikov - Makarov1 : 0
Round 5Kawamura - Sirategyan1 : 0
Round 5Hõbemägi - Filinov0 : 1
Round 5Fedotov - Lashko1 : 0
Round 5Semjonov - Kurdina0 : 1
Round 5Kryuchok - Artemyev-II0 : 1
Round 5Serdyukov - Vershinin1 : 0
Round 5Tarannikov - Taimla1 : 0
Round 5Soosõrv - Fedorkin1 : 0
Round 5Poltaratsky - Oborina0.5 : 0.5
Round 5Makarov - Kozhin1 : 0
Round 5Metreveli - Kachaev1 : 0
Round 5Karasyov - Mesila0.5 : 0.5
Round 6Kawamura - Serdyukov1 : 0
Round 6Hõbemägi - Kozhin0 : 1
Round 6Oborina - Kurdina1 : 0
Round 6Vershinin - Taimla0 : 1
Round 6Artemyev-II - Karasyov0.5 : 0.5
Round 6Kachaev - Fedotov0.5 : 0.5
Round 6Mesila - Lashko1 : 0
Round 6Metreveli - Filinov0 : 1
Round 6Semjonov - Kryuchok0.5 : 0.5
Round 6Makarov - Fedorkin0 : 1
Round 6Poltaratsky - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 6Soosõrv - Tarannikov0.5 : 0.5
Round 7Tarannikov - Fedorkin0 : 1
Round 7Poltaratsky - Makarov0 : 1
Round 7Kawamura - Soosõrv1 : 0
Round 7Artemyev-II - Lashko0.5 : 0.5
Round 7Serdyukov - Taimla0 : 1
Round 7Filinov - Vershinin1 : 0
Round 7Semjonov - Hõbemägi0 : 1
Round 7Kryuchok - Kurdina0 : 1
Round 7Oborina - Kozhin0 : 1
Round 7Fedotov - Sirategyan1 : 0
Round 7Metreveli - Karasyov0 : 1
Round 7Mesila - Kachaev1 : 0
Round 8Artemyev-II - Oborina1 : 0
Round 8Vershinin - Sirategyan1 : 0
Round 8Kryuchok - Lashko1 : 0
Round 8Mesila - Metreveli0 : 1
Round 8Fedotov - Kozhin0 : 1
Round 8Kurdina - Poltaratsky0 : 1
Round 8Kawamura - Tarannikov0 : 1
Round 8Serdyukov - Makarov1 : 0
Round 8Filinov - Fedorkin0 : 1
Round 8Hõbemägi - Karasyov1 : 0
Round 8Soosõrv - Taimla0.5 : 0.5
Round 8Semjonov - Kachaev0.5 : 0.5
Round 9Makarov - Soosõrv0 : 1
Round 9Kozhin - Tarannikov0 : 1
Round 9Mesila - Vershinin0 : 1
Round 9Fedorkin - Serdyukov0.5 : 0.5
Round 9Poltaratsky - Artemyev-II1 : 0
Round 9Kryuchok - Karasyov0.5 : 0.5
Round 9Lashko - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 9Fedotov - Taimla0 : 1
Round 9Kachaev - Kurdina1 : 0
Round 9Filinov - Kawamura0 : 1
Round 9Hõbemägi - Metreveli0.5 : 0.5
Round 9Oborina - Semjonov1 : 0

Black: Hõbemägi Martin1     4 mins

White:

Kachaev Denis0     13 mins
Round 3, i12, -, Taraguchi rule, Info: ++++-

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2012-08-20 10:16:32