Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2013 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1NovikovaSumarokova0 : 1
Round 1KarpovKryuchok0 : 1
Round 1KinozerovKrayeva0 : 1
Round 1PonezhinKurdina0 : 1
Round 1StoyanovRomanov0 : 1
Round 1NovikovYusupmurzin1 : 0
Round 1ShiryaevskayaMikryukov0 : 1
Round 1MaximovMatushkina1 : 0
Round 1RachitskayaEvdokimova1 : 0
Round 1SorokinaStulova1 : 0
Round 1FedotovMakhina1 : 0
Round 1PesterevaVohtomina1 : 0
Round 1OborinaShabanov1 : 0
Round 1ProkopyevSavrasov0.5 : 0.5
Round 1LitvinovaPotapov1 : 0
Round 1VostryakovNovozhilova1 : 0
Round 1ProkopetsBykova1 : 0
Round 1VasyukovaSemyonov0 : 1
Round 1SpirichevVorobjev1 : 0
Round 1LashkoStulova1 : 0
Round 1PorokhinaPopova0 : 1
Round 2SumarokovaSorokina0 : 1
Round 2KryuchokNovikov0.5 : 0.5
Round 2StulovaSerdyukov0 : 1
Round 2KrayevaRomanov1 : 0
Round 2KurdinaProkopets1 : 0
Round 2KarpovSavrasov0 : 1
Round 2PesterevaLitvinova1 : 0
Round 2RachitskayaSpirichev1 : 0
Round 2OborinaMaximov1 : 0
Round 2BykovaMakhina0 : 1
Round 2MikryukovSemyonov0.5 : 0.5
Round 2VostryakovLashko0 : 1
Round 2PopovaFedotov0 : 1
Round 2VasyukovaShiryaevskaya0 : 1
Round 2EvdokimovaVorobjev1 : 0
Round 2VohtominaPotapov0.5 : 0.5
Round 2StulovaNovikova0 : 1
Round 2MatushkinaShabanov1 : 0
Round 2YusupmurzinPorokhina1 : 0
Round 2StoyanovKinozerov1 : 0
Round 2NovozhilovaPonezhin0 : 1
Round 3SumarokovaPonezhin1 : 0
Round 3KryuchokSemyonov1 : 0
Round 3SerdyukovMakhina1 : 0
Round 3KrayevaOborina0 : 1
Round 3SorokinaKurdina0.5 : 0.5
Round 3MikryukovNovikov0.5 : 0.5
Round 3RomanovNovikova1 : 0
Round 3RachitskayaPestereva1 : 0
Round 3ProkopyevMaximov0 : 1
Round 3LitvinovaEvdokimova1 : 0
Round 3PopovaVostryakov0 : 1
Round 3LashkoFedotov1 : 0
Round 3SavrasovYusupmurzin1 : 0
Round 3KarpovPotapov1 : 0
Round 3MatushkinaProkopets0 : 1
Round 3ShiryaevskayaVohtomina1 : 0
Round 3VorobjevKinozerov0 : 1
Round 3VasyukovaStulova0 : 1
Round 3ShabanovBykova1 : 0
Round 3SpirichevStoyanov1 : 0
Round 3NovozhilovaPorokhina1 : 0
Round 4SumarokovaSerdyukov0 : 1
Round 4KryuchokKurdina1 : 0
Round 4KrayevaSpirichev1 : 0
Round 4ShiryaevskayaSorokina0 : 1
Round 4RomanovMikryukov0 : 1
Round 4NovikovProkopets1 : 0
Round 4LashkoOborina0 : 1
Round 4SavrasovRachitskaya1 : 0
Round 4MaximovSemyonov0 : 1
Round 4VostryakovPestereva1 : 0
Round 4FedotovLitvinova0 : 1
Round 4StulovaNovikova1 : 0
Round 4VohtominaKarpov0 : 1
Round 4ProkopyevShabanov0 : 1
Round 4NovozhilovaMakhina1 : 0
Round 4StulovaStoyanov0 : 1
Round 4VorobjevYusupmurzin1 : 0
Round 4KinozerovPotapov0 : 1
Round 4BykovaVasyukova1 : 0
Round 4PopovaEvdokimova0 : 1
Round 4PonezhinMatushkina1 : 0
Round 5EvdokimovaSumarokova0 : 1
Round 5SavrasovKryuchok1 : 0
Round 5SerdyukovRachitskaya1 : 0
Round 5VostryakovKrayeva1 : 0
Round 5SemyonovKurdina0 : 1
Round 5OborinaSorokina0.5 : 0.5
Round 5NovikovLashko0.5 : 0.5
Round 5ShiryaevskayaMaximov0 : 1
Round 5PesterevaStulova1 : 0
Round 5MikryukovLitvinova0 : 1
Round 5RomanovPonezhin0 : 1
Round 5ShabanovFedotov0 : 1
Round 5SpirichevKarpov1 : 0
Round 5ProkopetsNovozhilova1 : 0
Round 5VohtominaKinozerov0 : 1
Round 5ProkopyevPotapov0 : 1
Round 5PorokhinaMakhina0 : 1
Round 5PopovaStulova0 : 1
Round 5StoyanovVorobjev0 : 1
Round 5BykovaYusupmurzin0 : 1
Round 5MatushkinaNovikova0 : 1
Round 6SumarokovaMikryukov1 : 0
Round 6OborinaKryuchok0 : 1
Round 6LitvinovaSerdyukov0 : 1
Round 6KrayevaProkopets1 : 0
Round 6KurdinaNovikov1 : 0
Round 6VostryakovSorokina0 : 1
Round 6PonezhinRachitskaya0 : 1
Round 6PesterevaMaximov1 : 0
Round 6LashkoSavrasov1 : 0
Round 6RomanovSemyonov1 : 0
Round 6SpirichevFedotov0 : 1
Round 6StulovaNovozhilova0 : 1
Round 6MakhinaKarpov0 : 1
Round 6StulovaShiryaevskaya0 : 1
Round 6ProkopyevYusupmurzin1 : 0
Round 6ShabanovEvdokimova0 : 1
Round 6VorobjevPotapov1 : 0
Round 6PorokhinaVasyukova0 : 1
Round 6KinozerovBykova1 : 0
Round 6PopovaMatushkina0 : 1
Round 6NovikovaStoyanov1 : 0
Round 7PesterevaSumarokova0 : 1
Round 7KryuchokSorokina1 : 0
Round 7SerdyukovOborina1 : 0
Round 7KrayevaLitvinova1 : 0
Round 7LashkoKurdina0 : 1
Round 7NovikovSavrasov1 : 0
Round 7RachitskayaVorobjev1 : 0
Round 7MaximovEvdokimova1 : 0
Round 7MikryukovPonezhin1 : 0
Round 7RomanovShiryaevskaya1 : 0
Round 7FedotovVostryakov0.5 : 0.5
Round 7StulovaMatushkina1 : 0
Round 7ProkopyevKarpov1 : 0
Round 7NovikovaProkopets0 : 1
Round 7SemyonovPotapov1 : 0
Round 7VohtominaShabanov1 : 0
Round 7SpirichevNovozhilova0 : 1
Round 7StoyanovMakhina0 : 1
Round 7YusupmurzinStulova0 : 1
Round 7KinozerovVasyukova1 : 0
Round 7PorokhinaBykova1 : 0
Round 8KrayevaSumarokova1 : 0
Round 8KryuchokSerdyukov0 : 1
Round 8KurdinaRachitskaya1 : 0
Round 8LashkoSorokina0 : 1
Round 8NovikovaMakhina0.5 : 0.5
Round 8NovikovFedotov1 : 0
Round 8VostryakovOborina0 : 1
Round 8RomanovMaximov0 : 1
Round 8SemyonovSavrasov0 : 1
Round 8PesterevaProkopets1 : 0
Round 8NovozhilovaMikryukov0 : 1
Round 8LitvinovaVorobjev1 : 0
Round 8ShiryaevskayaStulova0.5 : 0.5
Round 8EvdokimovaKarpov0 : 1
Round 8VohtominaMatushkina1 : 0
Round 8ProkopyevStulova1 : 0
Round 8KinozerovShabanov1 : 0
Round 8PotapovYusupmurzin0 : 1
Round 8PopovaVasyukova0 : 1
Round 8SpirichevPonezhin0 : 1
Round 8PorokhinaStoyanov1 : 0
Round 9SumarokovaMaximov0 : 1
Round 9KryuchokKrayeva0.5 : 0.5
Round 9KurdinaSerdyukov0 : 1
Round 9SorokinaNovikov0.5 : 0.5
Round 9RachitskayaOborina1 : 0
Round 9RomanovProkopets1 : 0
Round 9MikryukovPestereva0.5 : 0.5
Round 9FedotovProkopyev1 : 0
Round 9SavrasovVostryakov1 : 0
Round 9LitvinovaLashko0 : 1
Round 9SpirichevStulova0 : 1
Round 9KinozerovKarpov0 : 1
Round 9ShiryaevskayaMakhina1 : 0
Round 9VohtominaSemyonov0.5 : 0.5
Round 9NovikovaNovozhilova1 : 0
Round 9PopovaShabanov0 : 1
Round 9PonezhinVorobjev1 : 0
Round 9EvdokimovaPotapov0 : 1
Round 9StulovaPorokhina1 : 0
Round 9YusupmurzinVasyukova1 : 0
Round 9MatushkinaBykova0 : 1

Black: Lashko Kira0     25 mins

White:

Kurdina Olga1     23 mins
Round 7, d3, -, 5a=10, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2013-01-09 17:55:20