Games

Moscow Open
February 2013 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1MikryukovSoosõrv0 : 1
Round 1LashkoKozhin0.5 : 0.5
Round 1KurdinaSadelov1 : 0
Round 1VostryakovSerdyukov0 : 1
Round 1SemenovNikonov0 : 1
Round 1MakhinaSirategyan0 : 1
Round 1MakarovSumarokova1 : 0
Round 1MikhailovGolomaryov1 : 0
Round 1MagdeevKartashev0 : 1
Round 2MikhailovSoosõrv1 : 0
Round 2VostryakovLashko0 : 1
Round 2MikryukovSerdyukov1 : 0
Round 2SadelovGolomaryov0 : 1
Round 2MagdeevSumarokova1 : 0
Round 2SemenovMakhina0 : 1
Round 2SirategyanNikonov0 : 1
Round 2KurdinaKozhin0 : 1
Round 2MakarovKartashev0 : 1
Round 3LashkoSoosõrv0 : 1
Round 3MakhinaMakarov0 : 1
Round 3VostryakovSemenov1 : 0
Round 3SadelovSumarokova0 : 1
Round 3SerdyukovMagdeev1 : 0
Round 3GolomaryovSirategyan1 : 0
Round 3MikryukovKurdina0.5 : 0.5
Round 3NikonovMikhailov0.5 : 0.5
Round 3KozhinKartashev0.5 : 0.5
Round 4SoosõrvSerdyukov1 : 0
Round 4LashkoMikryukov1 : 0
Round 4SemenovSadelov1 : 0
Round 4VostryakovMagdeev0 : 1
Round 4GolomaryovKozhin0 : 1
Round 4SumarokovaMakhina1 : 0
Round 4KurdinaSirategyan1 : 0
Round 4NikonovMakarov0.5 : 0.5
Round 4MikhailovKartashev1 : 0
Round 5NikonovSoosõrv0 : 1
Round 5KartashevLashko1 : 0
Round 5SadelovMakhina0.5 : 0.5
Round 5GolomaryovMagdeev0.5 : 0.5
Round 5VostryakovSirategyan0 : 1
Round 5MakarovKurdina1 : 0
Round 5MikryukovSemenov0.5 : 0.5
Round 5MikhailovKozhin0 : 1
Round 6SoosõrvKozhin0.5 : 0.5
Round 6NikonovLashko1 : 0
Round 6SadelovVostryakov0 : 1
Round 6MagdeevKurdina0 : 1
Round 6MakhinaSerdyukov0 : 1
Round 6GolomaryovMikryukov1 : 0
Round 6SemenovSirategyan0 : 1
Round 6MakarovMikhailov1 : 0
Round 6SumarokovaKartashev0 : 1
Round 7KartashevSoosõrv1 : 0
Round 7LashkoSumarokova1 : 0
Round 7VostryakovMakhina1 : 0
Round 7MagdeevSemenov1 : 0
Round 7MakarovKozhin0 : 1
Round 7MikhailovKurdina1 : 0
Round 7MikryukovSadelov1 : 0
Round 7SerdyukovSirategyan0 : 1
Round 7GolomaryovNikonov1 : 0

Black: Makarov Pavel0     2 mins

White:

Kozhin Mikhail1     2 mins
Round 7, d1, , 5a=6,7,8,9, Soosyrv-5 rule, Info: +,-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2013-02-28 13:27:33