Games

Youth Championship of Arkhangelsk region, groups A, B, D,E
July 2013 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1ShiryaevskayaLashko0 : 1
Round 1KrayevaVostryakov1 : 0
Round 1RachitskayaKurdina1 : 0
Round 1KryuchokStrezhnev1 : 0
Round 1OborinaGrigoriev1 : 0
Round 1NogovitsinSokovoi1 : 0
Round 1KarpovNovikova1 : 0
Round 1ProkopetsStulova1 : 0
Round 1ShabanovEvdokimova0 : 1
Round 1KinozerovOrlov1 : 0
Round 2PonezhinRachitskaya1 : 0
Round 2YusupmurzinOborina1 : 0
Round 2LashkoKinozerov1 : 0
Round 2KrayevaKarpov1 : 0
Round 2EvdokimovaKryuchok0 : 1
Round 2StulovaNogovitsin1 : 0
Round 2KurdinaProkopets1 : 0
Round 2GrigorievLapin1 : 0
Round 2VostryakovUtkin1 : 0
Round 2OrlovShiryaevskaya0 : 1
Round 2StulovaShabanov0 : 1
Round 2FedotovSokovoi1 : 0
Round 2StrezhnevNovikova1 : 0
Round 3KrayevaLashko0 : 1
Round 3KryuchokStulova1 : 0
Round 3OborinaPonezhin0 : 1
Round 3RachitskayaShiryaevskaya1 : 0
Round 3ShabanovKurdina0 : 1
Round 3EvdokimovaNogovitsin1 : 0
Round 3FedotovGrigoriev1 : 0
Round 3VostryakovYusupmurzin1 : 0
Round 3KarpovKinozerov1 : 0
Round 3StrezhnevProkopets0 : 1
Round 3UtkinNovikova1 : 0
Round 3StulovaOrlov1 : 0
Round 3LapinSokovoi1 : 0
Round 4UtkinLapin0 : 1
Round 4OborinaKarpov1 : 0
Round 4YusupmurzinStulova0 : 1
Round 4KurdinaEvdokimova1 : 0
Round 4KinozerovShiryaevskaya0 : 1
Round 4GrigorievNovikova0 : 1
Round 4StrezhnevShabanov1 : 0
Round 4VostryakovRachitskaya1 : 0
Round 4SokovoiOrlov1 : 0
Round 4KryuchokLashko1 : 0
Round 4PonezhinProkopets0 : 1
Round 4NogovitsinFedotov0 : 1
Round 5StrezhnevKarpov0 : 1
Round 5EvdokimovaSokovoi1 : 0
Round 5RachitskayaStulova0 : 1
Round 5NogovitsinNovikova1 : 0
Round 5PonezhinKryuchok0 : 1
Round 5StulovaLapin1 : 0
Round 5ShabanovKinozerov1 : 0
Round 5FedotovKurdina1 : 0
Round 5GrigorievYusupmurzin0 : 1
Round 5LashkoProkopets1 : 0
Round 5VostryakovOborina1 : 0
Round 5OrlovUtkin0 : 1
Round 6UtkinEvdokimova0 : 1
Round 6KarpovKurdina0 : 1
Round 6GrigorievOrlov1 : 0
Round 6StrezhnevSokovoi1 : 0
Round 6StulovaNovikova1 : 0
Round 6LashkoRachitskaya1 : 0
Round 6OborinaShiryaevskaya0 : 1
Round 6KryuchokFedotov1 : 0
Round 6LapinKinozerov0 : 1
Round 6ProkopetsNogovitsin0 : 1
Round 6ShabanovYusupmurzin1 : 0
Round 6VostryakovStulova1 : 0
Round 6KryuchokFedotov1 : 0
Round 7SokovoiUtkin1 : 0
Round 7ProkopetsEvdokimova1 : 0
Round 7PonezhinNogovitsin0 : 1
Round 7NovikovaLapin0 : 1
Round 7KinozerovYusupmurzin1 : 0
Round 7OborinaShabanov1 : 0
Round 7KarpovStulova1 : 0
Round 7KryuchokVostryakov1 : 0
Round 7LashkoStulova1 : 0
Round 7KurdinaShiryaevskaya1 : 0
Round 7FedotovStrezhnev1 : 0
Round 8YusupmurzinStrezhnev1 : 0
Round 8OborinaRachitskaya1 : 0
Round 8KryuchokKurdina0 : 1
Round 8EvdokimovaStulova0 : 1
Round 8GrigorievUtkin1 : 0
Round 8NovikovaSokovoi0 : 1
Round 8ShiryaevskayaProkopets0 : 1
Round 8ShabanovLapin1 : 0
Round 8StulovaKinozerov0 : 1
Round 8LashkoNogovitsin1 : 0
Round 8VostryakovFedotov0.5 : 0.5
Round 9StulovaLapin1 : 0
Round 9LashkoKurdina1 : 0
Round 9GrigorievSokovoi1 : 0
Round 9OborinaEvdokimova1 : 0
Round 9ProkopetsKryuchok0 : 1
Round 9UtkinStrezhnev0 : 1
Round 9KarpovShiryaevskaya1 : 0
Round 9ShabanovStulova1 : 0

Black: Orlov Dmitryi0     7 mins

White:

Utkin Dmitryi1     9 mins
Round 5, d11, -, 5a=9, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2013-07-26 12:12:44