Games

The 22th Russian Championship, First League
November 2013 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1NikonovSirategyan1 : 0
Round 1FedorkinMikryukov1 : 0
Round 1FedotovMakarov0 : 1
Round 1RadzevelyukArtemyev0.5 : 0.5
Round 1KryuchokSumarokova1 : 0
Round 1LashkoLisyutin1 : 0
Round 1OborinaSalnikova1 : 0
Round 1KurdinaVostryakov1 : 0
Round 1ProkopetsBerezin0 : 1
Round 1MetreveliShabanov1 : 0
Round 1GlibinTaiblin1 : 0
Round 1VolkovDyachkov1 : 0
Round 1KachaevSemenov1 : 0
Round 1GlibinaSmirnov0 : 1
Round 1GolomaryovKuleshov1 : 0
Round 1StrezhnevPonezhin0 : 1
Round 2LashkoNikonov0 : 1
Round 2MetreveliFedorkin0 : 1
Round 2MakarovSmirnov1 : 0
Round 2KryuchokVolkov1 : 0
Round 2OborinaGolomaryov0 : 1
Round 2KachaevPonezhin1 : 0
Round 2FedoseyevBerezin0 : 1
Round 2ArtemyevTaiblin1 : 0
Round 2MikryukovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 2LisyutinSirategyan0 : 1
Round 2FedotovProkopets1 : 0
Round 2DyachkovSumarokova0 : 1
Round 2SalnikovaShabanov1 : 0
Round 2StrezhnevSemenov0 : 1
Round 2VostryakovGlibina1 : 0
Round 2KurdinaGlibin1 : 0
Round 3StrezhnevShabanov0 : 1
Round 3KryuchokKurdina1 : 0
Round 3SemenovMikryukov0 : 1
Round 3SmirnovFedoseyev1 : 0
Round 3VostryakovPonezhin1 : 0
Round 3ProkopetsDyachkov0 : 1
Round 3MakarovGolomaryov1 : 0
Round 3LashkoFedotov0 : 1
Round 3GlibinSirategyan0 : 1
Round 3RadzevelyukKuleshov1 : 0
Round 3FedorkinBerezin0.5 : 0.5
Round 3OborinaArtemyev0 : 1
Round 3SumarokovaMetreveli0 : 1
Round 3SalnikovaVolkov0 : 1
Round 3GlibinaLisyutin1 : 0
Round 3NikonovKachaev0.5 : 0.5
Round 4MetreveliSirategyan0.5 : 0.5
Round 4OborinaShabanov1 : 0
Round 4GolomaryovVostryakov1 : 0
Round 4SemenovDyachkov1 : 0
Round 4SmirnovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 4PonezhinGlibin0 : 1
Round 4LashkoMikryukov0 : 1
Round 4SumarokovaKuleshov0 : 1
Round 4ProkopetsStrezhnev0 : 1
Round 4LisyutinFedoseyev1 : 0
Round 4BerezinKurdina0 : 1
Round 4FedotovVolkov0 : 1
Round 4NikonovFedorkin1 : 0
Round 4GlibinaSalnikova0 : 1
Round 4KryuchokMakarov0 : 1
Round 4KachaevArtemyev0.5 : 0.5
Round 5FedotovMetreveli0.5 : 0.5
Round 5RadzevelyukBerezin0.5 : 0.5
Round 5LashkoDyachkov1 : 0
Round 5SumarokovaStrezhnev1 : 0
Round 5OborinaGlibin1 : 0
Round 5GolomaryovKurdina0 : 1
Round 5FedoseyevShabanov1 : 0
Round 5ArtemyevVolkov1 : 0
Round 5KuleshovSemenov1 : 0
Round 5ProkopetsGlibina0 : 1
Round 5PonezhinLisyutin0 : 1
Round 5MikryukovSirategyan0 : 1
Round 5VostryakovSalnikova0 : 1
Round 5KryuchokKachaev0.5 : 0.5
Round 5MakarovNikonov0.5 : 0.5
Round 5FedorkinSmirnov0.5 : 0.5
Round 6StrezhnevLashko0 : 1
Round 6RadzevelyukMetreveli0.5 : 0.5
Round 6FedoseyevVostryakov0 : 1
Round 6PonezhinDyachkov1 : 0
Round 6GlibinaGlibin0 : 1
Round 6SumarokovaMikryukov1 : 0
Round 6OborinaKuleshov1 : 0
Round 6ShabanovProkopets0 : 1
Round 6SemenovLisyutin0 : 1
Round 6NikonovKurdina1 : 0
Round 6BerezinKachaev0.5 : 0.5
Round 6KryuchokSirategyan1 : 0
Round 6GolomaryovFedorkin0 : 1
Round 6SalnikovaFedotov1 : 0
Round 6ArtemyevMakarov0 : 1
Round 6SmirnovVolkov0.5 : 0.5
Round 7FedorkinMakarov0.5 : 0.5
Round 7ShabanovDyachkov1 : 0
Round 7StrezhnevGlibina1 : 0
Round 7GolomaryovRadzevelyuk0 : 1
Round 7MikryukovFedotov0 : 1
Round 7FedoseyevProkopets1 : 0
Round 7ArtemyevKurdina1 : 0
Round 7KuleshovVostryakov0 : 1
Round 7SmirnovSirategyan0 : 1
Round 7PonezhinSemenov0 : 1
Round 7BerezinVolkov1 : 0
Round 7SalnikovaKachaev1 : 0
Round 7LashkoGlibin1 : 0
Round 7KryuchokNikonov1 : 0
Round 7SumarokovaLisyutin1 : 0
Round 7OborinaMetreveli0.5 : 0.5
Round 8SalnikovaMakarov0.5 : 0.5
Round 8FedorkinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 8BerezinSirategyan1 : 0
Round 8SemenovVolkov0 : 1
Round 8MikryukovGlibin1 : 0
Round 8StrezhnevDyachkov1 : 0
Round 8SumarokovaKurdina0 : 1
Round 8ShabanovGlibina0 : 1
Round 8LisyutinKuleshov1 : 0
Round 8LashkoVostryakov0.5 : 0.5
Round 8KryuchokArtemyev0 : 1
Round 8SmirnovFedotov1 : 0
Round 8NikonovOborina1 : 0
Round 8FedoseyevGolomaryov0 : 1
Round 8ProkopetsPonezhin0.5 : 0.5
Round 8KachaevMetreveli0.5 : 0.5
Round 9RadzevelyukKachaev0.5 : 0.5
Round 9DyachkovGlibina0 : 1
Round 9FedorkinKurdina0.5 : 0.5
Round 9SemenovProkopets1 : 0
Round 9PonezhinShabanov1 : 0
Round 9FedoseyevStrezhnev1 : 0
Round 9OborinaVostryakov1 : 0
Round 9VolkovMetreveli0 : 1
Round 9GolomaryovLisyutin1 : 0
Round 9FedotovGlibin1 : 0
Round 9MakarovBerezin1 : 0
Round 9MikryukovKuleshov0.5 : 0.5
Round 9NikonovArtemyev0 : 1
Round 9SmirnovLashko0.5 : 0.5
Round 9KryuchokSalnikova1 : 0
Round 9SumarokovaSirategyan0 : 1
Round 10SalnikovaSirategyan0.5 : 0.5
Round 10MetreveliKryuchok0.5 : 0.5
Round 10MakarovKurdina0.5 : 0.5
Round 10ArtemyevFedorkin0.5 : 0.5
Round 10PonezhinSumarokova0 : 1
Round 10KuleshovStrezhnev1 : 0
Round 10RadzevelyukNikonov0 : 1
Round 10GolomaryovLashko1 : 0
Round 10SemenovShabanov1 : 0
Round 10DyachkovFedoseyev1 : 0
Round 10GlibinProkopets1 : 0
Round 10VostryakovVolkov0 : 1
Round 10MikryukovLisyutin0 : 1
Round 10KachaevSmirnov0 : 1
Round 10BerezinOborina0 : 1
Round 10FedotovGlibina1 : 0
Round 11SemenovSumarokova0 : 1
Round 11ShabanovVostryakov0 : 1
Round 11SirategyanKurdina0.5 : 0.5
Round 11GlibinDyachkov0 : 1
Round 11MakarovOborina0.5 : 0.5
Round 11FedorkinKryuchok0.5 : 0.5
Round 11FedoseyevKuleshov1 : 0
Round 11LisyutinStrezhnev1 : 0
Round 11MikryukovProkopets1 : 0
Round 11LashkoKachaev0 : 1
Round 11GlibinaPonezhin0 : 1
Round 11RadzevelyukVolkov1 : 0
Round 11SmirnovNikonov0.5 : 0.5
Round 11SalnikovaGolomaryov0 : 1
Round 11MetreveliArtemyev0 : 1

Black: Fedorkin Oleg0.5     39 mins

White:

Berezin Roman0.5     48 mins
Round 3, d7, -, 5a=g6, g7, Yamaguchi rule, Info: -----

Published by Stepan Tarasevich.
Created: 2013-11-05 08:18:33