Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2014 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1TsehanovichShiryaevskaya0 : 1
Round 1NovikovaFedotov0 : 1
Round 1MikryukovGrigoriev1 : 0
Round 1StulovaSarhadov1 : 0
Round 1ProkopetsKuznetsov1 : 0
Round 1ShabanovStulova1 : 0
Round 1VostryakovTarabrina1 : 0
Round 1SumarokovaPorokhina1 : 0
Round 1StoyanovOborina0 : 1
Round 1SorokinaNovozhilova1 : 0
Round 1ShabanovYusupmurzin0 : 1
Round 1SemyonovKuzmina1 : 0
Round 1KryuchokEvdokimova1 : 0
Round 1PonezhinPopova1 : 0
Round 1LebedevaPastuhov1 : 0
Round 1ZhukovaVohtomina0 : 1
Round 1NogovitsinPiruakov1 : 0
Round 1DyachkovKurdina0 : 1
Round 1KarpovNaumov1 : 0
Round 1MatushkinaShangina1 : 0
Round 1StulovaKulin1 : 0
Round 2SorokinaNogovitsin1 : 0
Round 2MikryukovShiryaevskaya1 : 0
Round 2KryuchokStulova1 : 0
Round 2VostryakovYusupmurzin1 : 0
Round 2KuznetsovGrigoriev0 : 1
Round 2NovozhilovaPastuhov1 : 0
Round 2TsehanovichDyachkov0 : 1
Round 2SumarokovaKarpov0 : 1
Round 2LebedevaOborina0 : 1
Round 2TarabrinaPiruakov1 : 0
Round 2NaumovNovikova0 : 1
Round 2StoyanovSarhadov1 : 0
Round 2KurdinaPonezhin1 : 0
Round 2EvdokimovaMatushkina0 : 1
Round 2FedotovProkopets1 : 0
Round 2KuzminaShabanov1 : 0
Round 2PopovaStulova1 : 0
Round 2ShabanovSemyonov0.5 : 0.5
Round 2VohtominaStulova0 : 1
Round 2ShanginaZhukova1 : 0
Round 2KulinPorokhina0 : 1
Round 3GrigorievLebedeva0 : 1
Round 3SumarokovaOborina1 : 0
Round 3KryuchokFedotov0.5 : 0.5
Round 3YusupmurzinPorokhina1 : 0
Round 3VostryakovKurdina0 : 1
Round 3MikryukovStulova1 : 0
Round 3NogovitsinNovikova1 : 0
Round 3MatushkinaSorokina0 : 1
Round 3DyachkovPopova1 : 0
Round 3ShiryaevskayaNovozhilova0 : 1
Round 3PiruakovEvdokimova0 : 1
Round 3StulovaKuznetsov0 : 1
Round 3StulovaStoyanov1 : 0
Round 3ProkopetsTarabrina1 : 0
Round 3KarpovKuzmina1 : 0
Round 3PonezhinShabanov1 : 0
Round 3TsehanovichShabanov0 : 1
Round 3SarhadovShangina1 : 0
Round 3SemyonovVohtomina1 : 0
Round 3VokhtominaYusupmurzina1 : 0
Round 3KulinPastuhov1 : 0
Round 3ZhukovaNaumov1 : 0
Round 4GrigorievYusupmurzina1 : 0
Round 4VostryakovStulova0 : 1
Round 4KarpovNovozhilova1 : 0
Round 4ProkopetsNogovitsin0 : 1
Round 4OborinaMikryukov1 : 0
Round 4StoyanovZhukova1 : 0
Round 4SumarokovaStulova1 : 0
Round 4SemyonovFedotov0 : 1
Round 4ShiryaevskayaKuzmina1 : 0
Round 4KuznetsovNovikova1 : 0
Round 4VohtominaSarhadov1 : 0
Round 4PopovaVohtomina1 : 0
Round 4ShabanovShangina1 : 0
Round 4KryuchokYusupmurzin1 : 0
Round 4EvdokimovaPastuhov1 : 0
Round 4KulinShabanov1 : 0
Round 4TsehanovichStulova0 : 1
Round 4KurdinaSorokina1 : 0
Round 4LebedevaDyachkov1 : 0
Round 4MatushkinaPonezhin0 : 1
Round 4NaumovPiruakov0 : 1
Round 4TarabrinaPorokhina1 : 0
Round 5VostryakovNovozhilova1 : 0
Round 5KarpovStulova0 : 1
Round 5TsehanovichNaumov1 : 0
Round 5SumarokovaLebedeva1 : 0
Round 5MatushkinaSemyonov0 : 1
Round 5YusupmurzinGrigoriev1 : 0
Round 5KryuchokMikryukov1 : 0
Round 5OborinaKurdina1 : 0
Round 5SorokinaFedotov0 : 1
Round 5StoyanovVohtomina1 : 0
Round 5ShiryaevskayaTarabrina1 : 0
Round 5PopovaProkopets0 : 1
Round 5PorokhinaShabanov1 : 0
Round 5KuznetsovEvdokimova0 : 1
Round 5VokhtominaShangina0 : 1
Round 5StulovaKuzmina0 : 1
Round 5DyachkovKulin1 : 0
Round 5SarhadovZhukova0 : 1
Round 5NovikovaPiruakov1 : 0
Round 5PastuhovYusupmurzina1 : 0
Round 5StulovaShabanov0 : 1
Round 5PonezhinNogovitsin0 : 1
Round 6KarpovMikryukov1 : 0
Round 6FedotovKurdina0 : 1
Round 6ShiryaevskayaEvdokimova0 : 1
Round 6ShanginaPorokhina0 : 1
Round 6SumarokovaStulova1 : 0
Round 6MatushkinaZhukova1 : 0
Round 6KryuchokOborina1 : 0
Round 6StoyanovDyachkov0 : 1
Round 6StulovaKuzmina0 : 1
Round 6ShabanovSarhadov0 : 1
Round 6YusupmurzinSorokina0 : 1
Round 6ProkopetsLebedeva0 : 1
Round 6TsehanovichVohtomina0 : 1
Round 6ShabanovNogovitsin0 : 1
Round 6PiruakovStulova1 : 0
Round 6KulinNovikova0 : 1
Round 6YusupmurzinaNaumov0 : 1
Round 6TarabrinaKuznetsov1 : 0
Round 6VokhtominaPastuhov0 : 1
Round 6NovozhilovaPopova1 : 0
Round 6PonezhinGrigoriev0 : 1
Round 6SemyonovVostryakov1 : 0
Round 7KryuchokSumarokova1 : 0
Round 7GrigorievVohtomina1 : 0
Round 7MatushkinaShiryaevskaya1 : 0
Round 7StulovaFedotov0 : 1
Round 7LebedevaEvdokimova1 : 0
Round 7StoyanovMikryukov0 : 1
Round 7ShabanovSorokina0 : 1
Round 7KurdinaSemyonov1 : 0
Round 7PonezhinNovikova1 : 0
Round 7PopovaPiruakov1 : 0
Round 7SarhadovKulin1 : 0
Round 7PastuhovShangina1 : 0
Round 7KarpovDyachkov1 : 0
Round 7OborinaNogovitsin1 : 0
Round 7NaumovVokhtomina1 : 0
Round 7StulovaShabanov0 : 1
Round 7StulovaKuznetsov1 : 0
Round 7YusupmurzinaTsehanovich0 : 1
Round 7KuzminaTarabrina0 : 1
Round 7YusupmurzinZhukova0 : 1
Round 7ProkopetsPorokhina1 : 0
Round 7NovikovaVostryakov0 : 1
Round 8SumarokovaNogovitsin0 : 1
Round 8KryuchokKurdina1 : 0
Round 8LebedevaSorokina0 : 1
Round 8SemyonovKarpov0 : 1
Round 8VohtominaEvdokimova1 : 0
Round 8PopovaStoyanov0 : 1
Round 8ProkopetsMikryukov0 : 1
Round 8StulovaDyachkov0 : 1
Round 8NovozhilovaSarhadov0 : 1
Round 8NaumovShabanov1 : 0
Round 8StulovaPorokhina0 : 1
Round 8YusupmurzinaStulova1 : 0
Round 8PastuhovNovikova0 : 1
Round 8ShiryaevskayaShabanov1 : 0
Round 8KuznetsovShangina1 : 0
Round 8VokhtominaKulin0 : 1
Round 8TsehanovichPiruakov1 : 0
Round 8YusupmurzinKuzmina1 : 0
Round 8TarabrinaPonezhin0 : 1
Round 8GrigorievZhukova1 : 0
Round 8OborinaFedotov0.5 : 0.5
Round 8VostryakovMatushkina1 : 0

Black: Stulova Kristina1     4 mins

White:

Kuznetsov Artem0     4 mins
Round 7, i10, -, 5a=21, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2014-01-07 12:49:19