Games

The 32th St. Petersburg Championship
January 2014 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1RumyantsevaKalnitsky0 : 1
Round 1KachaevKuleshov1 : 0
Round 1FilinovBalabhai1 : 0
Round 1BuszkowskiSalnikov0 : 1
Round 1LisyutinSalnikova0.5 : 0.5
Round 1KatsevPotapov0 : 1
Round 2PotapovSalnikova1 : 0
Round 2KuleshovBuszkowski1 : 0
Round 2RumyantsevaBalabhai0 : 1
Round 2KalnitskyLisyutin0 : 1
Round 2KachaevKatsev1 : 0
Round 2SalnikovFilinov1 : 0
Round 3PotapovKalnitsky0.5 : 0.5
Round 3FilinovRumyantseva1 : 0
Round 3KuleshovSalnikov0 : 1
Round 3BalabhaiLisyutin1 : 0
Round 3KachaevSalnikova1 : 0
Round 4RumyantsevaSalnikov0 : 1
Round 4PotapovBalabhai0.5 : 0.5
Round 4LisyutinFilinov0 : 1
Round 4KuleshovKatsev0 : 1
Round 4KachaevKalnitsky1 : 0
Round 4SalnikovaBuszkowski0 : 1
Round 5KatsevSalnikov0 : 1
Round 5SalnikovaKuleshov1 : 0
Round 5BuszkowskiKalnitsky1 : 0
Round 5FilinovPotapov0 : 1
Round 5KachaevBalabhai1 : 0
Round 5RumyantsevaLisyutin0.5 : 0.5
Round 6SalnikovLisyutin1 : 0
Round 6BalabhaiBuszkowski1 : 0
Round 6PotapovRumyantseva0.5 : 0.5
Round 6KachaevFilinov0 : 1
Round 6KuleshovKalnitsky0 : 1
Round 7LisyutinPotapov0 : 1
Round 7KachaevRumyantseva1 : 0
Round 7SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 7KatsevKalnitsky0 : 1
Round 7KuleshovBalabhai0 : 1
Round 7FilinovBuszkowski0 : 1
Round 8LisyutinKachaev0 : 1
Round 8KatsevBalabhai0 : 1
Round 8PotapovSalnikov0.5 : 0.5
Round 8SalnikovaKalnitsky1 : 0
Round 8FilinovKuleshov1 : 0
Round 8BuszkowskiRumyantseva0 : 1
Round 9BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 9SalnikovKalnitsky1 : 0
Round 9KuleshovRumyantseva1 : 0
Round 9BuszkowskiLisyutin0 : 1
Round 9KatsevFilinov0 : 1
Round 9PotapovKachaev0.5 : 0.5
Round 10PotapovBuszkowski1 : 0
Round 10KalnitskyBalabhai0 : 1
Round 10KatsevRumyantseva1 : 0
Round 10KuleshovLisyutin0 : 1
Round 10FilinovSalnikova1 : 0
Round 10SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 11KuleshovPotapov0 : 1
Round 11KalnitskyFilinov0 : 1
Round 11RumyantsevaSalnikova0 : 1
Round 11KachaevBuszkowski1 : 0
Round 11SalnikovBalabhai1 : 0

Black: Rumyantseva Ekaterina0     80 mins

White:

Kalnitsky Oleg1     84 mins
Round 1, i1, R, 5a=-, Taraguchi-7 rule, Info: B=345

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2014-03-02 06:36:34