Games

Youth Championship of Konoshsky region
March 2014 Konosha Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1FedotovDyachkov1 : 0
Round 1LapinProkopets1 : 0
Round 1VostryakovTarabrina1 : 0
Round 1KarpovHodzinskaya1 : 0
Round 1NogovitsinPastuhov1 : 0
Round 1StulovaLashko0 : 1
Round 1ShiryaevskayaSuhanov1 : 0
Round 1SemenovKuznetsov1 : 0
Round 1StulovaYurina1 : 0
Round 1YusupmurzinShilov1 : 0
Round 1VohtominaUtkin1 : 0
Round 2KarpovFedotov0 : 1
Round 2VostryakovStulova1 : 0
Round 2KorolyovaShiryaevskaya0 : 1
Round 2SemenovYusupmurzin1 : 0
Round 2LashkoVohtomina0.5 : 0.5
Round 2DyachkovUtkin1 : 0
Round 2PastuhovProkopets0 : 1
Round 2NogovitsinLapin1 : 0
Round 2StulovaSuhanov1 : 0
Round 2KuznetsovHodzinskaya1 : 0
Round 2YurinaTarabrina0 : 1
Round 3FedotovNogovitsin1 : 0
Round 3LashkoShiryaevskaya1 : 0
Round 3SemenovVostryakov0 : 1
Round 3DyachkovKorolyova1 : 0
Round 3ProkopetsVohtomina1 : 0
Round 3KuznetsovStulova0 : 1
Round 3StulovaShilov1 : 0
Round 3YusupmurzinLapin0 : 1
Round 3HodzinskayaSuhanov0 : 1
Round 3KarpovTarabrina1 : 0
Round 3UtkinPastuhov0 : 1
Round 4VostryakovFedotov0 : 1
Round 4StulovaShiryaevskaya1 : 0
Round 4SemenovLashko0 : 1
Round 4ProkopetsDyachkov0 : 1
Round 4NogovitsinStulova0 : 1
Round 4VohtominaYusupmurzin0 : 1
Round 4KarpovLapin1 : 0
Round 4TarabrinaSuhanov0 : 1
Round 4KuznetsovYurina1 : 0
Round 4PastuhovShilov0 : 1
Round 5FedotovLashko0.5 : 0.5
Round 5ShiryaevskayaKuznetsov1 : 0
Round 5DyachkovVostryakov0 : 1
Round 5SemenovSuhanov1 : 0
Round 5YusupmurzinProkopets0 : 1
Round 5StulovaNogovitsin0 : 1
Round 5VohtominaTarabrina1 : 0
Round 5KarpovStulova0 : 1
Round 5ShilovLapin0 : 1
Round 5PastuhovHodzinskaya1 : 0
Round 6StulovaFedotov0 : 1
Round 6ShiryaevskayaDyachkov1 : 0
Round 6LashkoVostryakov1 : 0
Round 6KarpovSemenov0 : 1
Round 6ProkopetsNogovitsin0 : 1
Round 6KorolyovaVohtomina0 : 1
Round 6StulovaLapin1 : 0
Round 6YusupmurzinSuhanov0 : 1
Round 6PastuhovKuznetsov0 : 1
Round 6TarabrinaUtkin0 : 1
Round 7FedotovShiryaevskaya1 : 0
Round 7LashkoStulova1 : 0
Round 7SemenovStulova1 : 0
Round 7DyachkovLapin1 : 0
Round 7ProkopetsSuhanov1 : 0
Round 7VohtominaKarpov1 : 0
Round 7YusupmurzinTarabrina1 : 0
Round 7UtkinKuznetsov0 : 1
Round 7YurinaPastuhov0 : 1
Round 8SemenovFedotov0 : 1
Round 8ShiryaevskayaStulova1 : 0
Round 8VostryakovVohtomina1 : 0
Round 8LashkoNogovitsin1 : 0
Round 8KuznetsovDyachkov0 : 1
Round 8StulovaProkopets0 : 1
Round 8LapinUtkin1 : 0
Round 8PastuhovSuhanov0 : 1
Round 8KarpovYurina1 : 0
Round 8YusupmurzinHodzinskaya1 : 0

Black: Shiryaevskaya Daria1     15 mins

White:

Kuznetsov Artem0     20 mins
Round 5, i5, -, 5a=9, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2014-03-11 08:23:38