Games

The 23th Russian Championship, First League
November 2014 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Sirategyan - Stoyanov1 : 0
Round 1Volkov - Danilin1 : 0
Round 1Oborina - Glibina0.5 : 0.5
Round 1Metreveli - Lavrik-Karmazin 0.5 : 0.5
Round 1Filinov - Glibin1 : 0
Round 1Yusupmurzin - Suhanov1 : 0
Round 1Salnikova - Barykin0.5 : 0.5
Round 1Postnikov - Smirnov0.5 : 0.5
Round 1Nikonova - Makarov0 : 1
Round 1Rumyantseva - Dyachkov1 : 0
Round 1Radzevelyuk - Lapin1 : 0
Round 1Golomaryov - Fedoseyev1 : 0
Round 1Kryuchok - Nogovitsin1 : 0
Round 1Semyonov - Fedotov0 : 1
Round 1Balabhai - Myasoyedov0 : 1
Round 1Ponezhin - Salnikov1 : 0
Round 1Knyazeva - Katsev0 : 1
Round 1Kurdina - Prokopets1 : 0
Round 1Lisyutin - Nikolaev1 : 0
Round 2Rumyantseva - Barykin0 : 1
Round 2Radzevelyuk - Filinov0.5 : 0.5
Round 2Prokopets - Knyazeva1 : 0
Round 2Katsev - Kurdina1 : 0
Round 2Oborina - Postnikov1 : 0
Round 2Salnikov - Glibina1 : 0
Round 2Makarov - Volkov1 : 0
Round 2Dyachkov - Fedoseyev1 : 0
Round 2Balabhai - Stoyanov1 : 0
Round 2Semyonov - Nikolaev0 : 1
Round 2Nogovitsin - Suhanov1 : 0
Round 2Yusupmurzin - Kryuchok0 : 1
Round 2Metreveli - Smirnov0 : 1
Round 2Lapin - Glibin0 : 1
Round 2Lavrik-Karmazin - Salnikova0 : 1
Round 2Danilin - Nikonova0 : 1
Round 2Lisyutin - Fedotov0 : 1
Round 2Myasoyedov - Golomaryov0.5 : 0.5
Round 2Ponezhin - Sirategyan0 : 1
Round 3Glibina - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 3Ponezhin - Volkov0 : 1
Round 3Filinov - Golomaryov0.5 : 0.5
Round 3Oborina - Sirategyan1 : 0
Round 3Makarov - Fedotov0 : 1
Round 3Barykin - Myasoyedov1 : 0
Round 3Salnikova - Smirnov1 : 0
Round 3Katsev - Kryuchok1 : 0
Round 3Radzevelyuk - Balabhai0 : 1
Round 3Metreveli - Prokopets1 : 0
Round 3Nikolaev - Yusupmurzin1 : 0
Round 3Salnikov - Nikonova1 : 0
Round 3Fedoseyev - Suhanov1 : 0
Round 3Stoyanov - Lapin0.5 : 0.5
Round 3Rumyantseva - Lisyutin0 : 1
Round 3Knyazeva - Danilin0 : 1
Round 3Kurdina - Nogovitsin1 : 0
Round 3Glibin - Dyachkov1 : 0
Round 3Postnikov - Semyonov0 : 1
Round 4Radzevelyuk - Metreveli0 : 1
Round 4Suhanov - Knyazeva1 : 0
Round 4Kurdina - Nikolaev1 : 0
Round 4Stoyanov - Glibina0 : 1
Round 4Prokopets - Yusupmurzin0 : 1
Round 4Salnikov - Volkov0.5 : 0.5
Round 4Lapin - Postnikov0 : 1
Round 4Nikonova - Fedoseyev0 : 1
Round 4Golomaryov - Balabhai0 : 1
Round 4Makarov - Sirategyan0 : 1
Round 4Katsev - Fedotov0.5 : 0.5
Round 4Smirnov - Glibin1 : 0
Round 4Oborina - Salnikova1 : 0
Round 4Nogovitsin - Rumyantseva0 : 1
Round 4Semyonov - Dyachkov1 : 0
Round 4Filinov - Lisyutin0 : 1
Round 4Kryuchok - Barykin1 : 0
Round 4Myasoyedov - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round 4Ponezhin - Danilin0 : 1
Round 5Salnikov - Metreveli0.5 : 0.5
Round 5Kryuchok - Kurdina0 : 1
Round 5Lapin - Suhanov0 : 1
Round 5Golomaryov - Semyonov1 : 0
Round 5Dyachkov - Glibina1 : 0
Round 5Katsev - Sirategyan1 : 0
Round 5Fedotov - Oborina1 : 0
Round 5Radzevelyuk - Rumyantseva0 : 1
Round 5Postnikov - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round 5Ponezhin - Nogovitsin0 : 1
Round 5Filinov - Fedoseyev1 : 0
Round 5Smirnov - Myasoyedov1 : 0
Round 5Glibin - Nikolaev0 : 1
Round 5Knyazeva - Stoyanov0 : 1
Round 5Volkov - Barykin0 : 1
Round 5Nikonova - Prokopets1 : 0
Round 5Makarov - Salnikova1 : 0
Round 5Lisyutin - Balabhai0 : 1
Round 5Yusupmurzin - Danilin0 : 1
Round 6Dyachkov - Suhanov0 : 1
Round 6Glibina - Radzevelyuk0 : 1
Round 6Prokopets - Ponezhin1 : 0
Round 6Katsev - Balabhai0 : 1
Round 6Rumyantseva - Salnikov0 : 1
Round 6Postnikov - Stoyanov1 : 0
Round 6Fedoseyev - Yusupmurzin1 : 0
Round 6Knyazeva - Lapin0.5 : 0.5
Round 6Smirnov - Filinov0.5 : 0.5
Round 6Fedotov - Kurdina1 : 0
Round 6Lavrik-Karmazin - Volkov0 : 1
Round 6Nogovitsin - Glibin0 : 1
Round 6Oborina - Barykin0.5 : 0.5
Round 6Kryuchok - Golomaryov0 : 1
Round 6Danilin - Metreveli0.5 : 0.5
Round 6Makarov - Lisyutin1 : 0
Round 6Salnikova - Myasoyedov0.5 : 0.5
Round 6Semyonov - Nikonova1 : 0
Round 6Nikolaev - Sirategyan0 : 1
Round 7Glibina - Lapin1 : 0
Round 7Suhanov - Salnikova0 : 1
Round 7Kryuchok - Volkov1 : 0
Round 7Danilin - Filinov0 : 1
Round 7Smirnov - Barykin0 : 1
Round 7Lisyutin - Fedoseyev1 : 0
Round 7Metreveli - Golomaryov0.5 : 0.5
Round 7Lavrik-Karmazin - Glibin0 : 1
Round 7Fedotov - Balabhai1 : 0
Round 7Makarov - Oborina1 : 0
Round 7Salnikov - Katsev1 : 0
Round 7Nikonova - Dyachkov1 : 0
Round 7Kurdina - Sirategyan1 : 0
Round 7Prokopets - Stoyanov1 : 0
Round 7Nikolaev - Myasoyedov0 : 1
Round 7Yusupmurzin - Nogovitsin1 : 0
Round 7Rumyantseva - Semyonov0 : 1
Round 7Ponezhin - Knyazeva1 : 0
Round 7Postnikov - Radzevelyuk0 : 1
Round 8Nogovitsin - Knyazeva1 : 0
Round 8Semyonov - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 8Danilin - Salnikova0 : 1
Round 8Lavrik-Karmazin - Yusupmurzin0.5 : 0.5
Round 8Fedotov - Barykin0 : 1
Round 8Filinov - Katsev1 : 0
Round 8Makarov - Balabhai0 : 1
Round 8Stoyanov - Ponezhin1 : 0
Round 8Salnikov - Kurdina1 : 0
Round 8Suhanov - Nikonova0 : 1
Round 8Radzevelyuk - Volkov1 : 0
Round 8Kryuchok - Lisyutin1 : 0
Round 8Fedoseyev - Rumyantseva0 : 1
Round 8Oborina - Glibin1 : 0
Round 8Metreveli - Myasoyedov1 : 0
Round 8Nikolaev - Prokopets0 : 1
Round 8Dyachkov - Lapin1 : 0
Round 8Smirnov - Golomaryov1 : 0
Round 8Postnikov - Glibina0 : 1
Round 9Glibin - Prokopets0.5 : 0.5
Round 9Barykin - Balabhai0 : 1
Round 9Golomaryov - Salnikova1 : 0
Round 9Semyonov - Katsev0 : 1
Round 9Glibina - Danilin0 : 1
Round 9Myasoyedov - Lisyutin1 : 0
Round 9Salnikov - Fedotov1 : 0
Round 9Oborina - Smirnov1 : 0
Round 9Dyachkov - Lavrik-Karmazin 0.5 : 0.5
Round 9Rumyantseva - Nikonova0 : 1
Round 9Fedoseyev - Nogovitsin0 : 1
Round 9Radzevelyuk - Sirategyan1 : 0
Round 9Stoyanov - Suhanov0 : 1
Round 9Postnikov - Nikolaev0 : 1
Round 9Volkov - Yusupmurzin1 : 0
Round 9Ponezhin - Lapin1 : 0
Round 9Makarov - Filinov0.5 : 0.5
Round 9Metreveli - Kryuchok0.5 : 0.5

Black: Smirnov Evgeny1     49 mins

White:

Glibin Aleksey0     20 mins
Round 4, d13, -, 5a=-, Soosyrv-5 rule, Info: -----

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2014-11-05 13:04:08