Games

Youth European Championship
May 2015 Istanbul Turkey

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round A10HõbemägiKryuchok1 : 0
Round A10RahumagiMesila0 : 1
Round AD1KurdinaMesila1 : 0
Round AD1RahumagiHõbemägi0 : 1
Round AD2KurdinaHõbemägi0 : 1
Round AD2KryuchokRahumagi0.5 : 0.5
Round AD3KryuchokKurdina0 : 1
Round AD3HõbemägiMesila0 : 1
Round AD4KryuchokMesila1 : 0
Round AD4RahumagiKurdina0 : 1
Round AD5KryuchokHõbemägi0 : 1
Round AD5RahumagiMesila0 : 1
Round AD6HõbemägiRahumagi1 : 0
Round AD6MesilaKurdina0 : 1
Round AD7KurdinaHõbemägi0 : 1
Round AD7KryuchokRahumagi1 : 0
Round AD8KryuchokKurdina1 : 0
Round AD8MesilaHõbemägi0 : 1
Round AD9KryuchokMesila0 : 1
Round AD9KurdinaRahumagi1 : 0
Round B1KarpovKilinclar1 : 0
Round B1PonezhinShabanov1 : 0
Round B1KolkDyachkov1 : 0
Round B1MuugamaeTopkin0 : 1
Round B1OlumetsYilmaz1 : 0
Round B1VostryakovMetreveli1 : 0
Round B1DincerLavrik-Karmazin0 : 1
Round B2VostryakovOlumets1 : 0
Round B2MetreveliYilmaz1 : 0
Round B2DyachkovKilinclar1 : 0
Round B2Lavrik-KarmazinTopkin0 : 1
Round B2PonezhinKolk0 : 1
Round B2KarpovShabanov0 : 1
Round B2MuugamaeDincer1 : 0
Round B3ShabanovOlumets0 : 1
Round B3MetreveliKilinclar1 : 0
Round B3MuugamaeKarpov0 : 1
Round B3DincerYilmaz0 : 1
Round B3TopkinKolk1 : 0
Round B3DyachkovLavrik-Karmazin1 : 0
Round B3VostryakovPonezhin0 : 1
Round B4YilmazMuugamae0 : 1
Round B4OlumetsPonezhin0 : 1
Round B4DincerKilinclar1 : 0
Round B4KarpovDyachkov1 : 0
Round B4MetreveliKolk0 : 1
Round B4Lavrik-KarmazinShabanov1 : 0
Round B4VostryakovTopkin0 : 1
Round B5MuugamaeLavrik-Karmazin0 : 1
Round B5YilmazKilinclar0 : 1
Round B5ShabanovDincer1 : 0
Round B5OlumetsMetreveli0 : 1
Round B5PonezhinTopkin0 : 1
Round B5KarpovKolk0 : 1
Round B5DyachkovVostryakov0 : 1
Round B6KilinclarOlumets0 : 1
Round B6DyachkovDincer1 : 0
Round B6ShabanovMuugamae1 : 0
Round B6KarpovTopkin0 : 1
Round B6MetreveliPonezhin0 : 1
Round B6Lavrik-KarmazinYilmaz1 : 0
Round B6VostryakovKolk1 : 0
Round B7KolkMuugamae1 : 0
Round B7TopkinKilinclar1 : 0
Round B7YilmazPonezhin0 : 1
Round B7KarpovMetreveli0 : 1
Round B7DincerOlumets0 : 1
Round B7DyachkovShabanov0 : 1
Round B7VostryakovLavrik-Karmazin0 : 1
Round B8MetreveliDincer1 : 0
Round B8DyachkovPonezhin0 : 1
Round B8MuugamaeKilinclar1 : 0
Round B8KarpovYilmaz1 : 0
Round B8TopkinOlumets1 : 0
Round B8VostryakovShabanov1 : 0
Round B8KolkLavrik-Karmazin1 : 0
Round B9KilinclarKolk0 : 1
Round B9DyachkovOlumets0 : 1
Round B9TopkinMetreveli0 : 1
Round B9PonezhinLavrik-Karmazin1 : 0
Round B9KarpovDincer1 : 0
Round B9VostryakovMuugamae1 : 0
Round B9ShabanovYilmaz1 : 0
Round C1IklaPukk1 : 0
Round C1NarvaTeyyar0 : 1
Round C1DanilinNaumov1 : 0
Round C1ErmanRaag1 : 0
Round C1ToprakKolar0 : 1
Round C1StoyanovProkopyev1 : 0
Round C1PiikAtes1 : 0
Round C2ProkopyevNarva0 : 1
Round C2KolarDanilin0 : 1
Round C2PukkAtes1 : 0
Round C2TeyyarStoyanov0 : 1
Round C2NaumovErman1 : 0
Round C2RaagToprak1 : 0
Round C2IklaPiik1 : 0
Round C3ToprakAtes1 : 0
Round C3StoyanovRaag0 : 1
Round C3IklaDanilin0 : 1
Round C3NarvaNaumov1 : 0
Round C3PukkProkopyev0 : 1
Round C3TeyyarPiik0 : 1
Round C3ErmanKolar0 : 1
Round C4StoyanovKolar1 : 0
Round C4ErmanAtes1 : 0
Round C4RaagDanilin0 : 1
Round C4NaumovToprak1 : 0
Round C4PiikProkopyev1 : 0
Round C4NarvaIkla0 : 1
Round C4PukkTeyyar0 : 1
Round C5PiikDanilin0 : 1
Round C5NaumovKolar1 : 0
Round C5RaagPukk1 : 0
Round C5ErmanTeyyar1 : 0
Round C5ToprakProkopyev1 : 0
Round C5StoyanovIkla0 : 1
Round C5NarvaAtes1 : 0
Round C6NaumovIkla0 : 1
Round C6PukkKolar1 : 0
Round C6DanilinStoyanov1 : 0
Round C6PiikErman0 : 1
Round C6ProkopyevAtes0 : 1
Round C6RaagNarva1 : 0
Round C6TeyyarToprak1 : 0
Round C7TeyyarAtes1 : 0
Round C7NaumovProkopyev1 : 0
Round C7StoyanovPukk1 : 0
Round C7NarvaKolar1 : 0
Round C7ErmanDanilin0 : 1
Round C7IklaRaag1 : 0
Round C7ToprakPiik0 : 1
Round C8RaagKolar0 : 1
Round C8AtesStoyanov0 : 1
Round C8NaumovTeyyar1 : 0
Round C8DanilinProkopyev1 : 0
Round C8PukkPiik0 : 1
Round C8NarvaErman1 : 0
Round C8IklaToprak1 : 0
Round C9NarvaDanilin0 : 1
Round C9ProkopyevTeyyar0 : 1
Round C9NaumovPukk0 : 1
Round C9RaagAtes1 : 0
Round C9StoyanovPiik0 : 1
Round C9IklaKolar0 : 1
Round C9ToprakErman0 : 1
Round E1LashkoStulova1 : 0
Round E1ProkopetsVohtomina1 : 0
Round E1ÖrdKolk0 : 1
Round E1StulovaReimand1 : 0
Round E2ÖrdReimand0 : 1
Round E2StulovaTiivel0 : 1
Round E2KolkStulova0 : 1
Round E2LashkoVohtomina0.5 : 0.5
Round E3VohtominaKolk1 : 0
Round E3StulovaReimand1 : 0
Round E3LashkoProkopets1 : 0
Round E3TiivelÖrd0 : 1
Round E4KolkProkopets1 : 0
Round E4StulovaÖrd1 : 0
Round E4VohtominaReimand1 : 0
Round E4TiivelStulova0 : 1
Round E5KolkLashko0 : 1
Round E5StulovaStulova1 : 0
Round E5VohtominaTiivel1 : 0
Round E5ReimandProkopets0 : 1
Round E6LashkoReimand1 : 0
Round E6TiivelProkopets0 : 1
Round E6StulovaÖrd0 : 1
Round E6StulovaVohtomina1 : 0
Round E7VohtominaÖrd1 : 0
Round E7KolkReimand1 : 0
Round E7LashkoTiivel1 : 0
Round E7ProkopetsStulova1 : 0
Round E8ProkopetsÖrd1 : 0
Round E8StulovaVohtomina0 : 1
Round E8StulovaLashko0 : 1
Round E8KolkTiivel0 : 1
Round E9TiivelReimand1 : 0
Round E9StulovaProkopets1 : 0
Round E9LashkoÖrd1 : 0
Round E9StulovaKolk1 : 0
Round F1KuzminaGurguc1 : 0
Round F1LaurPopova0 : 1
Round F1MatushkinaZencir1 : 0
Round F10MatushkinaPopova1 : 0
Round F10KuzminaLaur1 : 0
Round F10ZencirGurguc1 : 0
Round F2LaurGurguc1 : 0
Round F2KuzminaMatushkina0 : 1
Round F2PopovaZencir1 : 0
Round F3PopovaGurguc1 : 0
Round F3MatushkinaLaur1 : 0
Round F3ZencirKuzmina0 : 1
Round F4KuzminaPopova1 : 0
Round F4MatushkinaGurguc1 : 0
Round F4LaurZencir1 : 0
Round F5ZencirGurguc1 : 0
Round F5MatushkinaPopova1 : 0
Round F5LaurKuzmina0 : 1
Round F6GurgucKuzmina0 : 1
Round F6MatushkinaZencir1 : 0
Round F6PopovaLaur1 : 0
Round F7GurgucLaur1 : 0
Round F7MatushkinaKuzmina1 : 0
Round F7ZencirPopova0 : 1
Round F8MatushkinaLaur1 : 0
Round F8KuzminaZencir1 : 0
Round F8PopovaGurguc1 : 0
Round F9MatushkinaGurguc1 : 0
Round F9ZencirLaur0 : 1
Round F9KuzminaPopova1 : 0

Black: Naumov Egor1     56 mins

White:

Toprak Sarp Firat0     60 mins
Round C4, i1, -, Taraguchi rule, Info: -+--+

Published by Villem Mesila.
Created: 2015-05-06 14:57:48