Games

The 33th St. Petersburg Championship
January 2015 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KalnitskySalnikova1 : 0
Round 1KuleshovSalnikov0 : 1
Round 1BuszkowskiKachaev0 : 1
Round 1RumyantsevaFilinov0 : 1
Round 1PotapovBalabhai0 : 1
Round 2SalnikovKalnitsky1 : 0
Round 2LisyutinFilinov1 : 0
Round 2BuszkowskiBalabhai0 : 1
Round 2SalnikovaPotapov0 : 1
Round 3KatsevBalabhai0 : 1
Round 3SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 3LisyutinKuleshov0 : 1
Round 3FilinovKachaev0 : 1
Round 3RumyantsevaKalnitsky0 : 1
Round 4PotapovKatsev1 : 0
Round 4SalnikovRumyantseva1 : 0
Round 4KuleshovKachaev0 : 1
Round 4KalnitskyLisyutin1 : 0
Round 4BalabhaiFilinov0 : 1
Round 4SalnikovaBuszkowski1 : 0
Round 5KuleshovBalabhai1 : 0
Round 5FilinovPotapov0 : 1
Round 5SalnikovaRumyantseva1 : 0
Round 5SalnikovLisyutin1 : 0
Round 6BuszkowskiFilinov0 : 1
Round 6RumyantsevaLisyutin1 : 0
Round 6KatsevSalnikova0 : 1
Round 6SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 6BalabhaiKalnitsky1 : 0
Round 6KuleshovPotapov0 : 1
Round 7KuleshovBuszkowski1 : 0
Round 7SalnikovBalabhai0.5 : 0.5
Round 7LisyutinSalnikova0.5 : 0.5
Round 7RumyantsevaKachaev0 : 1
Round 7FilinovKatsev1 : 0
Round 7PotapovKalnitsky1 : 0
Round 8KalnitskyBuszkowski1 : 0
Round 8BalabhaiRumyantseva1 : 0
Round 8PotapovSalnikov0 : 1
Round 8KuleshovKatsev1 : 0
Round 8LisyutinKachaev0 : 1
Round 8SalnikovaFilinov0 : 1
Round 9KachaevSalnikova1 : 0
Round 9KuleshovFilinov0 : 1
Round 9LisyutinBalabhai0 : 1
Round 9KalnitskyKatsev0 : 1
Round 9PotapovRumyantseva1 : 0
Round 9SalnikovBuszkowski1 : 0
Round 10KuleshovSalnikova0 : 1
Round 10KatsevSalnikov0 : 1
Round 10LisyutinPotapov0 : 1
Round 10FilinovKalnitsky1 : 0
Round 10RumyantsevaBuszkowski1 : 0
Round 10BalabhaiKachaev0 : 1
Round 11RumyantsevaKatsev0 : 1
Round 11KalnitskyKuleshov1 : 0
Round 11SalnikovFilinov0 : 1
Round 11SalnikovaBalabhai0 : 1
Round 11BuszkowskiLisyutin0 : 1
Round 11KachaevPotapov0 : 1

Black: Potapov Alexey1     62 mins

White:

Rumyantseva Ekaterina0     79 mins
Round 9, i1, -, 5a=-, Yamasyrv-7 rule, Info: Y

Published by Pavel Salnikov.
Created: 2015-05-08 08:02:48