Games

Open Swedish Team Championship
November 2015 Stockholm Sweden

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round F1KarpovNyberg1 : 0
Round F1RaagKarlsson0 : 1
Round F1NarvaPukk1 : 0
Round F1JonssonDyachkov1 : 0
Round F1KoniNarva0 : 1
Round F1ErikssonKolar0 : 1
Round F1MetreveliSandstrom0 : 1
Round F1IklaWidman0 : 1
Round F2NarvaMoller1 : 0
Round F2KoniNarva1 : 0
Round F2FanellIkla1 : 0
Round F2RaagEriksson0 : 1
Round F2KolarWidman0 : 1
Round F2MetreveliJonsson0.5 : 0.5
Round F2SandstromKarpov1 : 0
Round F2NybergDyachkov0 : 1
Round F3KarlssonKolar1 : 0
Round F3IklaEriksson0 : 1
Round F3JonssonKarpov1 : 0
Round F3RaagWidman1 : 0
Round F3NarvaMoller0.5 : 0.5
Round F3PukkNarva0 : 1
Round F3DyachkovSandstrom1 : 0
Round F3NybergMetreveli0 : 1
Round 1RaagMetreveli0 : 1
Round 1KarpovIkla0 : 1
Round 1PukkEriksson0 : 1
Round 1SandstromNarva0 : 1
Round 1KarlssonKoni1 : 0
Round 1LindMoller1 : 0
Round 1JonssonNarva1 : 0
Round 1DyachkovKolar1 : 0
Round 2IklaMoller1 : 0
Round 2KolarPukk0 : 1
Round 2RaagKoni1 : 0
Round 2LindNarva1 : 0
Round 2SandstromMetreveli0 : 1
Round 2NybergKarpov1 : 0
Round 2ErikssonNarva1 : 0
Round 2JonssonDyachkov1 : 0
Round 3NarvaMetreveli0 : 1
Round 3JonssonPukk1 : 0
Round 3RaagKarlsson0 : 1
Round 3IklaWidman1 : 0
Round 3MollerNyberg0 : 1
Round 3DyachkovNarva1 : 0
Round 3KoniSandstrom0 : 1
Round 3LindKolar0.5 : 0.5
Round 4JonssonKolar1 : 0
Round 4NybergIkla0 : 1
Round 4KoniNarva0 : 1
Round 4KarpovWidman1 : 0
Round 4PukkNarva1 : 0
Round 4SandstromRaag0 : 1
Round 4KarlssonMetreveli0 : 1
Round 4DyachkovEriksson0 : 1
Round 5KoniMetreveli0 : 1
Round 5DyachkovPukk1 : 0
Round 5MollerKarpov0 : 1
Round 5RaagNarva1 : 0
Round 5NarvaKolar0 : 1
Round 5SandstromKarlsson0 : 1
Round 5NybergWidman1 : 0
Round 5ErikssonJonsson0 : 1

Black: Dyachkov Nikita1     21 mins

White:

Narva Regina0     12 mins
Round 3, d6, , 5a=6,g10, Yamaguchi rule

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2015-11-14 13:55:40