Games

XIX Nizhny Novgorod championship
November 2004 Nizhny Novgorod Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round KareyevKarasyov1 : 0
Round GrishninSkuridin0 : 1
Round PetrovskySkuridin0 : 1
Round GrishninKarasyov0 : 1
Round KareyevPetrovsky1 : 0
Round KareyevMorovov1 : 0
Round KareyevGrishnin1 : 0
Round PetrovskyBerezin0 : 1
Round MorovovKarasyov0 : 1
Round KarasyovMorovov1 : 0
Round KareyevKarasyov1 : 0
Round BerezinSkuridin0 : 1
Round MorovovKareyev0 : 1
Round KareyevSkuridin0 : 1
Round KareyevSkuridin1 : 0
Round KarasyovSkuridin1 : 0
Round KareyevPetrovsky1 : 0
Round PetrovskySkuridin0 : 1
Round PetrovskyKarasyov1 : 0
Round BerezinKareyev0 : 1
Round GrishninKareyev0 : 1
Round SkuridinKarasyov0 : 1
Round KareyevBerezin1 : 0
Round MorovovSkuridin0 : 1
Round GrishninBerezin0 : 1
Round PetrovskyMorovov1 : 0
Round MorovovPetrovsky0 : 1
Round GrishninBerezin0 : 1
Round GrishninKarasyov0 : 1

Black: Grishnin Stepan0     

White:

Berezin Roman1     
d3, R, 5a=10, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2016-01-20 15:34:12