Games

1st Team Renju Cup of General Consul of Japan in St. Petersburg
January 2016 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1LisyutinMakarov0 : 1
Round 1SemyonovBalabhai0 : 1
Round 1PotapovSalnikova1 : 0
Round 1ArevkovSalnikov0 : 1
Round 1DyachkovEpifanov0 : 1
Round 1FilinovLapin1 : 0
Round 1MoiseyevArtemyev0 : 1
Round 1KozhinKarpov1 : 0
Round 1PonezhinKarasyov0 : 1
Round 1IklaLillemaa0.5 : 0.5
Round 1PiikLents0 : 1
Round 1SemenovMurumaa1 : 0
Round 1TopkinKolar1 : 0
Round 1KryuchokMurumaa1 : 0
Round 1HoltsmanRaag1 : 0
Round 1RumyantsevaTaiblin0 : 1
Round 1NikonovKuleshov1 : 0
Round 1KalnitskyMagdeev0 : 1
Round 1FedotovMuugamae1 : 0
Round 2KryuchokDyachkov1 : 0
Round 2PonezhinVostryakov0 : 1
Round 2SemenovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 2KarpovFedotov0 : 1
Round 2PotapovRaag1 : 0
Round 2BalabhaiIkla0 : 1
Round 2PiikArtemyev0 : 1
Round 2BerezinKolar1 : 0
Round 2NikonovEpifanov0 : 1
Round 2FilinovNikonova1 : 0
Round 2KachaevMakarov0 : 1
Round 2MagdeevKozhin0 : 1
Round 2MurumaaLents0 : 1
Round 2TopkinMuugamae1 : 0
Round 2LillemaaMurumaa1 : 0
Round 2KalnitskySemyonov0 : 1
Round 2MoiseyevKuleshov0 : 1
Round 2RumyantsevaArevkov0 : 1
Round 2SalnikovaLisyutin0.5 : 0.5
Round 3LillemaaYusupmurzin1 : 0
Round 3TopkinPonezhin1 : 0
Round 3HoltsmanLapin1 : 0
Round 3DyachkovLents0 : 1
Round 3VostryakovMakarov0 : 1
Round 3NikonovKryuchok1 : 0
Round 3FedotovTaiblin0 : 1
Round 3MagdeevSemenov1 : 0
Round 3PotapovLisyutin1 : 0
Round 3SalnikovKuleshov1 : 0
Round 3RumyantsevaBerezin0 : 1
Round 3KalnitskyBalabhai0 : 1
Round 3KolarMuugamae1 : 0
Round 3MurumaaIkla0 : 1
Round 3MurumaaPiik0 : 1
Round 3SoosõrvRaag1 : 0
Round 3KozhinArevkov1 : 0
Round 3FilinovSalnikova1 : 0
Round 3MoiseyevEpifanov0 : 1
Round 3KarasyovSemyonov0.5 : 0.5
Round 4SoosõrvPonezhin1 : 0
Round 4KarpovMuugamae1 : 0
Round 4EpifanovArtemyev0.5 : 0.5
Round 4MurumaaYusupmurzin0 : 1
Round 4MurumaaDyachkov0 : 1
Round 4BerezinKachaev0 : 1
Round 4SalnikovKarasyov0.5 : 0.5
Round 4PotapovKozhin1 : 0
Round 4LisyutinRaag0 : 1
Round 4PiikKuleshov0 : 1
Round 4KalnitskyIkla0.5 : 0.5
Round 4KolarRumyantseva0 : 1
Round 4NikonovLents0 : 1
Round 4MakarovLillemaa1 : 0
Round 4HoltsmanNikonova0 : 1
Round 4TaiblinTopkin1 : 0
Round 4FedotovArevkov0 : 1
Round 4SemenovSemyonov0 : 1
Round 4KryuchokMoiseyev1 : 0
Round 4SalnikovaVostryakov0 : 1
Round 5SoosõrvMakarov0 : 1
Round 5MetreveliBalabhai0 : 1
Round 5FedotovSalnikov0 : 1
Round 5VostryakovPotapov0 : 1
Round 5ArtemyevKryuchok0.5 : 0.5
Round 5SalnikovaHoltsman1 : 0
Round 5LentsMoiseyev1 : 0
Round 5SemyonovLillemaa0 : 1
Round 5ArevkovTopkin0.5 : 0.5
Round 5KolarKarpov0 : 1
Round 5YusupmurzinIkla0 : 1
Round 5DyachkovPiik1 : 0
Round 5RaagLapin0 : 1
Round 5MuugamaeTaiblin0 : 1
Round 5MurumaaNikonov0 : 1
Round 5MagdeevMurumaa1 : 0
Round 5LisyutinKozhin0 : 1
Round 5KalnitskyKarasyov0 : 1
Round 5KachaevRumyantseva1 : 0
Round 5KuleshovEpifanov0 : 1
Round 6MurumaaSemyonov0 : 1
Round 6PiikEpifanov0 : 1
Round 6FilinovRaag1 : 0
Round 6SalnikovaSoosõrv0 : 1
Round 6LillemaaSalnikov0 : 1
Round 6PotapovHoltsman1 : 0
Round 6ArevkovMuugamae1 : 0
Round 6KozhinIkla0.5 : 0.5
Round 6KolarKachaev0 : 1
Round 6KryuchokKuleshov1 : 0
Round 6KachaevaFedotov0 : 1
Round 6KalnitskySemenov0 : 1
Round 6VostryakovLisyutin0 : 1
Round 6MakarovDyachkov1 : 0
Round 6MurumaaMoiseyev0 : 1
Round 6PonezhinNikonova0 : 1
Round 6KarpovTaiblin0 : 1
Round 6YusupmurzinMagdeev0.5 : 0.5
Round 6ArtemyevLents0 : 1
Round 6BerezinTopkin0.5 : 0.5
Round 7BerezinMuugamae1 : 0
Round 7ArtemyevMurumaa1 : 0
Round 7NikonovPiik1 : 0
Round 7HoltsmanLisyutin0 : 1
Round 7LapinSalnikova0 : 1
Round 7BalabhaiMurumaa1 : 0
Round 7RaagNikonova0 : 1
Round 7VostryakovFilinov0 : 1
Round 7MetreveliEpifanov0 : 1
Round 7SemenovKarasyov0 : 1
Round 7KolarTaiblin0 : 1
Round 7MoiseyevDyachkov0 : 1
Round 7IklaMagdeev0.5 : 0.5
Round 7KarpovArevkov0 : 1
Round 7KalnitskyLillemaa1 : 0
Round 7YusupmurzinSemyonov0 : 1
Round 7FedotovKachaev1 : 0
Round 7LentsKuleshov1 : 0
Round 7RumyantsevaTopkin0 : 1
Round 8LisyutinSoosõrv0 : 1
Round 8EpifanovLents1 : 0
Round 8MuugamaeRumyantseva0 : 1
Round 8KachaevTopkin1 : 0
Round 8HoltsmanFilinov0 : 1
Round 8MagdeevSemyonov0 : 1
Round 8SalnikovLapin1 : 0
Round 8PiikKryuchok0 : 1
Round 8YusupmurzinBalabhai0 : 1
Round 8FedotovKolar1 : 0
Round 8BerezinKarpov1 : 0
Round 8LillemaaKarasyov0 : 1
Round 8SalnikovaMakarov0 : 1
Round 8VostryakovRaag1 : 0
Round 8IklaSemenov0 : 1
Round 8ArevkovTaiblin0.5 : 0.5
Round 8DyachkovArtemyev0 : 1
Round 8KalnitskyMurumaa1 : 0
Round 8MoiseyevNikonov0 : 1
Round 8MurumaaKuleshov0 : 1
Round 9KozhinMurumaa1 : 0
Round 9SemyonovIkla1 : 0
Round 9MoiseyevPiik1 : 0
Round 9EpifanovMurumaa1 : 0
Round 9KarpovRumyantseva0 : 1
Round 9RaagSalnikova1 : 0
Round 9ArevkovKolar1 : 0
Round 9PotapovNikonova1 : 0
Round 9MuugamaeKachaev0 : 1
Round 9KalnitskyYusupmurzin0 : 1
Round 9KryuchokLents0.5 : 0.5
Round 9KuleshovDyachkov1 : 0
Round 9BerezinTaiblin1 : 0
Round 9SalnikovMakarov1 : 0
Round 9SemenovLillemaa1 : 0
Round 9PonezhinKachaeva0 : 1
Round 9ArtemyevNikonov0 : 1
Round 9FedotovTopkin1 : 0
Round 9VostryakovHoltsman1 : 0

Black: Vostryakov Alexey1     39 mins

White:

Raag Ardi0     47 mins
Round 8, d11, -, 5a=10, Yamasyrv-8 rule, Info: Y; B=5

Published by Ekaterina Rumyantseva.
Created: 2016-01-27 20:18:26