Games

The 24nd Russian Championship, High League
February 2016 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1PotapovNikonov0 : 1
Round 1ArtemyevMikryukov1 : 0
Round 1MakarovRadzevelyuk1 : 0
Round 1SalnikovMikhailov0.5 : 0.5
Round 1VolkovSirategyan0 : 1
Round 1FedotovKryuchok0 : 1
Round 1FedorkinEpifanov0.5 : 0.5
Round 1BalabhaiBerezin0 : 1
Round 2PotapovBalabhai1 : 0
Round 2NikonovMikryukov1 : 0
Round 2RadzevelyukArtemyev1 : 0
Round 2MakarovMikhailov0 : 1
Round 2SalnikovSirategyan1 : 0
Round 2VolkovKryuchok0 : 1
Round 2FedotovEpifanov1 : 0
Round 2FedorkinBerezin0.5 : 0.5
Round 3MikryukovBalabhai0 : 1
Round 3RadzevelyukNikonov0 : 1
Round 3ArtemyevMikhailov0 : 1
Round 3MakarovSirategyan0.5 : 0.5
Round 3KryuchokSalnikov0 : 1
Round 3VolkovEpifanov0 : 1
Round 3FedotovFedorkin0.5 : 0.5
Round 3PotapovBerezin1 : 0
Round 4RadzevelyukBalabhai1 : 0
Round 4MikryukovPotapov1 : 0
Round 4NikonovMikhailov1 : 0
Round 4ArtemyevSirategyan0.5 : 0.5
Round 4MakarovKryuchok1 : 0
Round 4SalnikovEpifanov0.5 : 0.5
Round 4VolkovFedorkin0 : 1
Round 4BerezinFedotov0 : 1
Round 5FedotovVolkov1 : 0
Round 5NikonovSirategyan1 : 0
Round 5BalabhaiMikhailov0 : 1
Round 5PotapovRadzevelyuk0 : 1
Round 5KryuchokArtemyev1 : 0
Round 5EpifanovMakarov1 : 0
Round 5FedorkinSalnikov0.5 : 0.5
Round 5MikryukovBerezin0 : 1
Round 6BalabhaiSirategyan1 : 0
Round 6PotapovMikhailov0.5 : 0.5
Round 6MikryukovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 6KryuchokNikonov0 : 1
Round 6ArtemyevEpifanov0.5 : 0.5
Round 6FedorkinMakarov1 : 0
Round 6FedotovSalnikov0 : 1
Round 6BerezinVolkov1 : 0
Round 7RadzevelyukBerezin0.5 : 0.5
Round 7FedotovMakarov1 : 0
Round 7MikryukovMikhailov0 : 1
Round 7BalabhaiKryuchok0 : 1
Round 7VolkovSalnikov0 : 1
Round 7PotapovSirategyan0.5 : 0.5
Round 7NikonovEpifanov1 : 0
Round 7FedorkinArtemyev1 : 0
Round 8NikonovFedorkin0.5 : 0.5
Round 8BerezinSalnikov0.5 : 0.5
Round 8MikryukovSirategyan1 : 0
Round 8KryuchokPotapov1 : 0
Round 8FedotovArtemyev0 : 1
Round 8MikhailovRadzevelyuk1 : 0
Round 8BalabhaiEpifanov0.5 : 0.5
Round 8VolkovMakarov0 : 1
Round 9NikonovFedotov1 : 0
Round 9MikryukovKryuchok0 : 1
Round 9SalnikovMakarov1 : 0
Round 9RadzevelyukSirategyan0.5 : 0.5
Round 9FedorkinBalabhai1 : 0
Round 9VolkovArtemyev0 : 1
Round 9MikhailovBerezin1 : 0
Round 9PotapovEpifanov0.5 : 0.5
Round 10FedotovBalabhai1 : 0
Round 10SalnikovArtemyev0.5 : 0.5
Round 10FedorkinPotapov0.5 : 0.5
Round 10EpifanovMikryukov1 : 0
Round 10NikonovVolkov0 : 1
Round 10RadzevelyukKryuchok0.5 : 0.5
Round 10MakarovBerezin1 : 0
Round 10MikhailovSirategyan0 : 1
Round 11BerezinSirategyan1 : 0
Round 11MakarovArtemyev0 : 1
Round 11FedotovPotapov1 : 0
Round 11SalnikovNikonov0 : 1
Round 11RadzevelyukEpifanov0 : 1
Round 11MikryukovFedorkin0 : 1
Round 11KryuchokMikhailov1 : 0
Round 11BalabhaiVolkov0 : 1
Round 12NikonovMakarov0.5 : 0.5
Round 12MikhailovEpifanov1 : 0
Round 12KryuchokSirategyan1 : 0
Round 12MikryukovFedotov0 : 1
Round 12FedorkinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 12VolkovPotapov0 : 1
Round 12SalnikovBalabhai1 : 0
Round 12ArtemyevBerezin1 : 0
Round 13MikryukovVolkov0 : 1
Round 13FedorkinMikhailov1 : 0
Round 13EpifanovSirategyan1 : 0
Round 13KryuchokBerezin0 : 1
Round 13MakarovBalabhai0.5 : 0.5
Round 13PotapovSalnikov0 : 1
Round 13NikonovArtemyev1 : 0
Round 13FedotovRadzevelyuk1 : 0
Round 14BerezinNikonov0.5 : 0.5
Round 14KryuchokEpifanov0 : 1
Round 14FedorkinSirategyan0.5 : 0.5
Round 14SalnikovMikryukov1 : 0
Round 14MakarovPotapov1 : 0
Round 14RadzevelyukVolkov0 : 1
Round 14BalabhaiArtemyev0.5 : 0.5
Round 14FedotovMikhailov1 : 0
Round 15BalabhaiNikonov0 : 1
Round 15FedotovSirategyan0.5 : 0.5
Round 15BerezinEpifanov0.5 : 0.5
Round 15FedorkinKryuchok0.5 : 0.5
Round 15MikhailovVolkov1 : 0
Round 15RadzevelyukSalnikov1 : 0
Round 15ArtemyevPotapov0.5 : 0.5
Round 15MikryukovMakarov0 : 1

Black: Makarov Pavel1     73 mins

White:

Kryuchok Roman0     67 mins
Round 4, d5, -, 5a=6,7,29, Soosyrv-8 rule, Info: --

Published by Irina Metreveli.
Created: 2016-02-22 10:53:24