Games

Youth Championship of Konoshsky region
March 2016 Konosha Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1ShabanovKokachev1 : 0
Round 1KuznetsovLapin0 : 1
Round 1StulovaKarpov0 : 1
Round 1ProkopetsLashko0 : 1
Round 1PastuhovPopova1 : 0
Round 1KulinVohtomina0 : 1
Round 1VostryakovDyachkov0 : 1
Round 1StoyanovSemenov1 : 0
Round 1YusupmurzinMatushkina1 : 0
Round 2PastuhovYusupmurzin0 : 1
Round 2DyachkovStoyanov1 : 0
Round 2PonezhinKulin1 : 0
Round 2StulovaKokachev1 : 0
Round 2SemenovMatushkina1 : 0
Round 2FedotovVohtomina1 : 0
Round 2LashkoShabanov1 : 0
Round 2ProkopetsPopova1 : 0
Round 2VostryakovKuznetsov1 : 0
Round 2KarpovLapin1 : 0
Round 3SemenovShabanov0 : 1
Round 3KulinPopova1 : 0
Round 3KarpovLashko0 : 1
Round 3FedotovDyachkov1 : 0
Round 3PastuhovKuznetsov0 : 1
Round 3StulovaLapin0 : 1
Round 3KozlovaStulova0 : 1
Round 3KokachevMatushkina0 : 1
Round 3StoyanovPonezhin0 : 1
Round 3ProkopetsVohtomina1 : 0
Round 3VostryakovYusupmurzin0 : 1
Round 4SemenovStulova1 : 0
Round 4VostryakovKozlova1 : 0
Round 4VohtominaStoyanov0 : 1
Round 4PonezhinProkopets1 : 0
Round 4LapinPastuhov0 : 1
Round 4LashkoDyachkov1 : 0
Round 4KuznetsovKulin1 : 0
Round 4PopovaKokachev1 : 0
Round 4FedotovYusupmurzin1 : 0
Round 4MatushkinaStulova1 : 0
Round 4ShabanovKarpov0 : 1
Round 5LapinPonezhin0 : 1
Round 5KozlovaKokachev1 : 0
Round 5YusupmurzinKarpov0 : 1
Round 5SemenovPastuhov1 : 0
Round 5ProkopetsStoyanov0 : 1
Round 5FedotovLashko1 : 0
Round 5KuznetsovStulova0 : 1
Round 5StulovaPopova1 : 0
Round 5VostryakovShabanov1 : 0
Round 5MatushkinaKulin1 : 0
Round 6KozlovaKulin1 : 0
Round 6DyachkovYusupmurzin1 : 0
Round 6VostryakovStoyanov1 : 0
Round 6SemenovStulova1 : 0
Round 6ProkopetsStulova0 : 1
Round 6KarpovFedotov0 : 1
Round 6LashkoPonezhin1 : 0
Round 6PastuhovMatushkina0 : 1
Round 6PopovaLapin0 : 1
Round 6KuznetsovShabanov0 : 1
Round 7FedotovVostryakov0 : 1
Round 7ShabanovStulova1 : 0
Round 7PopovaKozlova0 : 1
Round 7DyachkovMatushkina1 : 0
Round 7PonezhinKarpov1 : 0
Round 7KuznetsovProkopets0 : 1
Round 7StulovaStoyanov1 : 0
Round 7YusupmurzinLapin1 : 0
Round 7LashkoSemenov0.5 : 0.5
Round 7PastuhovKokachev0.5 : 0.5
Round 8SemenovFedotov0 : 1
Round 8KuznetsovKokachev1 : 0
Round 8ShabanovProkopets0 : 1
Round 8StoyanovLapin1 : 0
Round 8MatushkinaKozlova1 : 0
Round 8YusupmurzinStulova1 : 0
Round 8VostryakovLashko0 : 1
Round 8PonezhinDyachkov1 : 0
Round 8KarpovStulova0 : 1
Round 8KulinPastuhov0 : 1
Round 9ShabanovFedotov0 : 1
Round 9PastuhovKozlova0 : 1
Round 9StulovaStoyanov1 : 0
Round 9KuznetsovPopova1 : 0
Round 9KulinLapin0 : 1
Round 9LashkoYusupmurzin1 : 0
Round 9SemenovDyachkov1 : 0
Round 9VostryakovPonezhin1 : 0
Round 9StulovaProkopets1 : 0
Round 9KarpovMatushkina0 : 1

Black: Kulin Maxim0     30 mins

White:

Vohtomina Vladislava1     38 mins
Round 1, d6, -, 5a=7,38, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2016-03-05 11:33:15