Games

Poduga Championship, High league
February 2016 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1ShiryaevskayaKryuchok0 : 1
Round 1LashkoShabanov1 : 0
Round 1SemenovYusupmurzin1 : 0
Round 1MikryukovDyachkov0 : 1
Round 1VostryakovKurdina0 : 1
Round 1FedotovStoyanov1 : 0
Round 2OborinaDyachkov0 : 1
Round 2ShabanovFedotov0 : 1
Round 2KryuchokLashko1 : 0
Round 2KurdinaShiryaevskaya1 : 0
Round 2SemenovStoyanov1 : 0
Round 2MikryukovYusupmurzin1 : 0
Round 3MikryukovStoyanov1 : 0
Round 3LashkoShiryaevskaya1 : 0
Round 3YusupmurzinOborina0 : 1
Round 3SemenovShabanov0 : 1
Round 3KryuchokFedotov0.5 : 0.5
Round 3DyachkovVostryakov0.5 : 0.5
Round 4DyachkovKurdina1 : 0
Round 4PonezhinShiryaevskaya0 : 1
Round 4ShabanovMikryukov0 : 1
Round 4KryuchokSemenov0 : 1
Round 4VostryakovYusupmurzin0.5 : 0.5
Round 4FedotovLashko0.5 : 0.5
Round 4OborinaStoyanov1 : 0
Round 5YusupmurzinKurdina1 : 0
Round 5MikryukovKryuchok1 : 0
Round 5OborinaShabanov1 : 0
Round 5SemenovLashko0 : 1
Round 5FedotovShiryaevskaya1 : 0
Round 5PonezhinDyachkov1 : 0
Round 5VostryakovStoyanov1 : 0
Round 6MikryukovLashko0 : 1
Round 6KryuchokOborina1 : 0
Round 6DyachkovShiryaevskaya0 : 1
Round 6KurdinaStoyanov1 : 0
Round 6YusupmurzinPonezhin1 : 0
Round 6VostryakovShabanov0 : 1
Round 6SemenovFedotov0 : 1
Round 7PonezhinStoyanov0.5 : 0.5
Round 7YusupmurzinDyachkov0 : 1
Round 7MikryukovFedotov1 : 0
Round 7KurdinaShabanov1 : 0
Round 7VostryakovKryuchok0 : 1
Round 7SemenovShiryaevskaya1 : 0
Round 7LashkoOborina1 : 0
Round 8ShiryaevskayaYusupmurzin1 : 0
Round 8KryuchokKurdina1 : 0
Round 8DyachkovStoyanov1 : 0
Round 8SemenovMikryukov1 : 0
Round 8VostryakovLashko0 : 1
Round 8FedotovOborina1 : 0
Round 8PonezhinShabanov0 : 1
Round 9StoyanovYusupmurzin0 : 1
Round 9VostryakovFedotov0 : 1
Round 9KurdinaLashko1 : 0
Round 9PonezhinKryuchok0 : 1
Round 9DyachkovShabanov1 : 0
Round 9SemenovOborina0.5 : 0.5
Round 9ShiryaevskayaMikryukov0 : 1
Round 10SemenovVostryakov0.5 : 0.5
Round 10FedotovKurdina1 : 0
Round 10MikryukovOborina1 : 0
Round 10YusupmurzinShabanov1 : 0
Round 10ShiryaevskayaStoyanov1 : 0
Round 10KryuchokDyachkov1 : 0
Round 10PonezhinLashko0 : 1
Round 11ShabanovStoyanov0 : 1
Round 11YusupmurzinKryuchok0 : 1
Round 11OborinaShiryaevskaya1 : 0
Round 11MikryukovVostryakov1 : 0
Round 11SemenovKurdina1 : 0
Round 11FedotovPonezhin1 : 0
Round 11LashkoDyachkov0 : 1
Round 12ShabanovShiryaevskaya0 : 1
Round 12DyachkovFedotov0 : 1
Round 12KryuchokStoyanov1 : 0
Round 12YusupmurzinLashko0 : 1
Round 12MikryukovKurdina0 : 1
Round 12OborinaVostryakov0 : 1
Round 13OborinaKurdina0 : 1
Round 13SemenovDyachkov1 : 0
Round 13KryuchokShabanov1 : 0
Round 13PonezhinMikryukov0 : 1
Round 13VostryakovShiryaevskaya1 : 0
Round 13YusupmurzinFedotov0 : 1
Round 13LashkoStoyanov1 : 0

Black: Lashko Kira1     39 mins

White:

Shiryaevskaya Daria0     56 mins
Round 3, i11, -, 5a=6,g9, Yamaguchi rule

Published by Irina Metreveli.
Created: 2016-03-10 06:21:37