Games

IV Russian Championship, First League
November 1995 Bryansk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round Radzevelyuk - Bashirov
Round 1Skuridin - Tarannikov1 : 0
Round 1Gorshenkov - Bashirov1 : 0
Round 1Olyunin - Nyrkov1 : 0
Round 1Petrovsky - Salnikova0 : 1
Round 1Alexandrov - Filinov0 : 1
Round 1Semyonov - Filippov1 : 0
Round 1Ilyin - Nikonov1 : 0
Round 1Volkov - Gruzin1 : 0
Round 1Zharinov - Kabanov0 : 1
Round 1Krasnonosov - Golosov1 : 0
Round 1Metreveli - Pavinich0 : 1
Round 1Klimashin - Taiblin1 : 0
Round 1Lapshin - Milevsky0.5 : 0.5
Round 1Moiseyev - Ermakov0 : 1
Round 1Ses - Fedorkin0 : 1
Round 1Melnikov - Degtyar0.5 : 0.5
Round 1Lunkin - Smirnov0 : 1
Round 1Zharinov - Kabanov0 : 1
Round 1Kurkuchekov - Radzevelyuk1 : 0
Round 1Reibandt - Martynov0 : 1
Round 1Sushkov - Maltsev1 : 0
Round 1Eluferyev - Makarov0 : 1
Round 2Skuridin - Fedorkin1 : 0
Round 2Gorshenkov - Kabanov0 : 1
Round 2Olyunin - Sotnikov1 : 0
Round 2Petrovsky - Eluferyev0 : 1
Round 2Filinov - Klimashin1 : 0
Round 2Ilyin - Sushkov1 : 0
Round 2Martynov - Chingin1 : 0
Round 2Milevsky - Kondratyeva1 : 0
Round 2Metreveli - Gruzin1 : 0
Round 2Ermakov - Tyaglo1 : 0
Round 2Nikonov - Golosov1 : 0
Round 2Salnikova - Semyonov0 : 1
Round 2Zharinov - Mishin0 : 1
Round 2Taiblin - Lunkin0 : 1
Round 2Smirnov - Kurkuchekov1 : 0
Round 2Bashirov - Nyrkov1 : 0
Round 2Lapshin - Melnikov0 : 1
Round 2Radzevelyuk - Reibandt0.5 : 0.5
Round 2Filippov - Moiseyev0 : 1
Round 2Maltsev - Ses0.5 : 0.5
Round 2Makarov - Krasnonosov0 : 1
Round 2Volkov - Pavinich0 : 1
Round 2Tarannikov - Alexandrov0.5 : 0.5
Round 2Degtyar - Makeyev1 : 0
Round 3Filinov - Skuridin0 : 1
Round 3Gorshenkov - Lunkin0 : 1
Round 3Kondratyeva - Petrovsky0 : 1
Round 3Nyrkov - Gruzin0 : 1
Round 3Zharinov - Taiblin0 : 1
Round 3Chingin - Maltsev0 : 1
Round 3Tyaglo - Salnikova0 : 1
Round 3Bashirov - Eluferyev0 : 1
Round 3Ermakov - Martynov0 : 1
Round 3Milevsky - Degtyar1 : 0
Round 3Reibandt - Lapshin0 : 1
Round 3Filippov - Klimashin0 : 1
Round 3Metreveli - Makarov0 : 1
Round 3Volkov - Nikonov0 : 1
Round 3Makeyev - Tarannikov0 : 1
Round 3Sotnikov - Ses1 : 0
Round 3Golosov - Moiseyev0 : 1
Round 3Kurkuchekov - Fedorkin1 : 0
Round 3Melnikov - Smirnov0 : 1
Round 3Ilyin - Kabanov1 : 0
Round 3Pavinich - Krasnonosov0.5 : 0.5
Round 3Alexandrov - Radzevelyuk0.5 : 0.5
Round 4Skuridin - Martynov0 : 1
Round 4Fedorkin - Gorshenkov1 : 0
Round 4Alexandrov - Petrovsky0.5 : 0.5
Round 4Filinov - Maltsev1 : 0
Round 4Pavinich - Milevsky0 : 1
Round 4Taiblin - Tyaglo1 : 0
Round 4Volkov - Filippov1 : 0
Round 4Ermakov - Kurkuchekov1 : 0
Round 4Sotnikov - Semyonov1 : 0
Round 4Tarannikov - Melnikov1 : 0
Round 4Makeyev - Sushkov0 : 1
Round 4Lapshin - Degtyar0 : 1
Round 4Metreveli - Moiseyev1 : 0
Round 4Lunkin - Mishin1 : 0
Round 4Nikonov - Eluferyev1 : 0
Round 4Smirnov - Ilyin0 : 1
Round 4Makarov - Kabanov1 : 0
Round 4Golosov - Zharinov0.5 : 0.5
Round 5Gorshenkov - Gruzin1 : 0
Round 5Makarov - Olyunin0 : 1
Round 5Lapshin - Petrovsky1 : 0
Round 5Filinov - Nikonov0 : 1
Round 5Eluferyev - Kabanov0 : 1
Round 5Maltsev - Alexandrov1 : 0
Round 6Skuridin - Semyonov0.5 : 0.5
Round 6Maltsev - Gorshenkov1 : 0
Round 6Olyunin - Ermakov1 : 0
Round 6Petrovsky - Golosov0 : 1
Round 6Kabanov - Filinov1 : 0
Round 6Ilyin - Milevsky1 : 0
Round 6Lapshin - Mishin0 : 1
Round 6Bashirov - Reibandt1 : 0
Round 7Skuridin - Maltsev1 : 0
Round 7Makeyev - Gorshenkov0 : 1
Round 7Ilyin - Olyunin1 : 0
Round 7Petrovsky - Tyaglo1 : 0
Round 7Filinov - Fedorkin0 : 1
Round 7Zharinov - Nyrkov0 : 1
Round 7Makarov - Soosõrv0 : 1
Round 8Skuridin - Lunkin0 : 1
Round 8Gorshenkov - Chingin0.5 : 0.5
Round 8Olyunin - Smirnov0.5 : 0.5
Round 8Ses - Petrovsky0.5 : 0.5
Round 8Volkov - Filinov0 : 1
Round 8Krasnonosov - Ilyin1 : 0
Round 8Gruzin - Kondratyeva1 : 0
Round 9Smirnov - Skuridin0 : 1
Round 9Lapshin - Gorshenkov0 : 1
Round 9Milevsky - Olyunin1 : 0
Round 9Volkov - Petrovsky0 : 1
Round 9Metreveli - Filinov0 : 1
Round 9Ilyin - Soosõrv1 : 0
Round 9Filippov - Fedorkin0 : 1
Round 10Olyunin - Skuridin0 : 1
Round 10Alexandrov - Gorshenkov0.5 : 0.5
Round 10Kurkuchekov - Petrovsky1 : 0
Round 10Filippov - Filinov0 : 1
Round 10Ses - Gruzin1 : 0
Round 10Reibandt - Kondratyeva1 : 0
Round 10Taiblin - Semyonov1 : 0
Round 10Makarov - Ilyin0 : 1
Round 11Olyunin - Alexandrov0 : 1
Round 11Fedorkin - Ilyin1 : 0
Round 11Moiseyev - Pavinich1 : 0

Black: Lapshin Mikhail1     

White:

Petrovsky Dmitri0     
Round 5, i9, R, 5a=30, RIF rule

Published by Alexey Skuridin.
Created: 2016-04-09 13:37:38