Games

The 34th St. Petersburg Championship
February 2016 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1LisyutinRumyantseva0 : 1
Round 1FilinovZubashchenko0 : 1
Round 1SalnikovaKatsev0 : 1
Round 1KuleshovKalnitsky1 : 0
Round 1BerezinSalnikov0 : 1
Round 2RumyantsevaFilinov0 : 1
Round 2ZubashchenkoKatsev1 : 0
Round 2LisyutinKachaev0.5 : 0.5
Round 2KalnitskySalnikova0 : 1
Round 2SalnikovKuleshov1 : 0
Round 3RumyantsevaKatsev0 : 1
Round 3FilinovKachaev1 : 0
Round 3SalnikovSalnikova1 : 0
Round 3KuleshovBerezin0 : 1
Round 3KalnitskyZubashchenko0 : 1
Round 4LisyutinFilinov0 : 1
Round 4KalnitskyRumyantseva1 : 0
Round 4KatsevKachaev0 : 1
Round 4SalnikovZubashchenko1 : 0
Round 4SalnikovaBerezin0 : 1
Round 5KalnitskyKachaev0 : 1
Round 5KatsevLisyutin1 : 0
Round 5RumyantsevaSalnikov0 : 1
Round 5ZubashchenkoBerezin1 : 0
Round 5SalnikovaKuleshov1 : 0
Round 6KatsevFilinov0 : 1
Round 6BerezinRumyantseva1 : 0
Round 6SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 6KuleshovZubashchenko0 : 1
Round 6KalnitskyLisyutin1 : 0
Round 7FilinovKalnitsky0 : 1
Round 7SalnikovaZubashchenko0 : 1
Round 7KuleshovRumyantseva1 : 0
Round 7LisyutinSalnikov0 : 1
Round 7BerezinKachaev1 : 0
Round 8KatsevKalnitsky1 : 0
Round 8KuleshovKachaev0 : 1
Round 8SalnikovFilinov0.5 : 0.5
Round 8SalnikovaRumyantseva1 : 0
Round 9SalnikovKatsev1 : 0
Round 9KachaevSalnikova1 : 0
Round 9RumyantsevaZubashchenko0 : 1
Round 9KuleshovLisyutin1 : 0
Round 10KatsevBerezin1 : 0
Round 10LisyutinSalnikova0 : 1
Round 10SalnikovKalnitsky1 : 0
Round 10KuleshovFilinov0 : 1
Round 10ZubashchenkoKachaev0 : 1
Round 11SalnikovaFilinov0.5 : 0.5
Round 11BerezinKalnitsky1 : 0
Round 11RumyantsevaKachaev1 : 0

Black: Salnikov Pavel0.5     28 mins

White:

Filinov Vladimir0.5     17 mins
Round 8, d1, R, 5a=6,8,26, Yamasyrv-8 rule, Info: Y; B=5

Published by Pavel Salnikov.
Created: 2016-04-20 10:07:43