Games

2nd International Team Tournament
January 2017 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round F1KarasyovSalnikov0 : 1
Round F1PotapovEpifanov0.5 : 0.5
Round F1BerezinKachaev0 : 1
Round F1BalabhaiFilinov1 : 0
Round F1NikonovLents0.5 : 0.5
Round F1SushkovMesila1 : 0
Round F1TopkinGolosov0 : 1
Round F1RahumagiDanilin0 : 1
Round F1KuleshovKatsev0 : 1
Round F1RumyantsevaSalnikova0 : 1
Round F1LisyutinSemyonov0 : 1
Round F1KulikovKachaeva1 : 0
Round F2PotapovEpifanov0 : 1
Round F2RahumagiNikonova0 : 1
Round F2TopkinGolosov0 : 1
Round F2NikonovLents0 : 1
Round F2BerezinKachaev1 : 0
Round F2SalnikovKarasyov1 : 0
Round F2MesilaDanilin0.5 : 0.5
Round F2BalabhaiFilinov0.5 : 0.5
Round F2KatsevKuleshov0 : 1
Round F2SalnikovaLisyutin0 : 1
Round F2KalnitskySemyonov0 : 1
Round 1SalnikovaRumyantseva1 : 0
Round 1KalnitskySemyonov0 : 1
Round 1KuleshovKatsev0.5 : 0.5
Round 1KulikovKachaeva1 : 0
Round 1MurumaaTopkin0 : 1
Round 1MesilaMurumaa1 : 0
Round 1PiikLents0 : 1
Round 1RahumagiBrezgin1 : 0
Round 1NikonovSalnikov0 : 1
Round 1PotapovDanilin1 : 0
Round 1BerezinGolosov1 : 0
Round 1NikonovaBalabhai0 : 1
Round 2BerezinSemyonov0 : 1
Round 2SalnikovKatsev1 : 0
Round 2SalnikovaPotapov0 : 1
Round 2KulikovBalabhai0 : 1
Round 2GolosovMurumaa1 : 0
Round 2NikonovaBrezgin1 : 0
Round 2MurumaaDanilin0 : 1
Round 2PiikNikonov0 : 1
Round 2KarasyovKuleshov1 : 0
Round 2RumyantsevaEpifanov0 : 1
Round 2KachaevaFilinov0 : 1
Round 2KalnitskyKachaev0 : 1
Round 3BalabhaiFilinov0.5 : 0.5
Round 3SalnikovaMurumaa1 : 0
Round 3MurumaaSemyonov0 : 1
Round 3BrezginKulikov0 : 1
Round 3KarasyovSalnikov0.5 : 0.5
Round 3TopkinGolosov0 : 1
Round 3PotapovEpifanov0 : 1
Round 3KatsevPiik1 : 0
Round 3NikonovLents1 : 0
Round 3NikonovaRahumagi1 : 0
Round 3MesilaDanilin1 : 0
Round 3BerezinKachaev0.5 : 0.5
Round 4KachaevMurumaa1 : 0
Round 4BrezginFilinov0 : 1
Round 4MurumaaEpifanov0 : 1
Round 4TopkinSemyonov0 : 1
Round 4RumyantsevaPotapov0 : 1
Round 4KatsevLents0 : 1
Round 4MesilaSalnikova1 : 0
Round 4BalabhaiKachaeva1 : 0
Round 4KalnitskyBerezin0 : 1
Round 4KarasyovPiik1 : 0
Round 4KulikovRahumagi0 : 1
Round 4SalnikovKuleshov1 : 0
Round 5MurumaaRumyantseva0 : 1
Round 5KatsevNikonov0 : 1
Round 5MesilaEpifanov0 : 1
Round 5SalnikovaDanilin1 : 0
Round 5GolosovSemyonov1 : 0
Round 5KulikovNikonova1 : 0
Round 5KuleshovPiik0.5 : 0.5
Round 5KalnitskyMurumaa0 : 1
Round 5KachaevaBrezgin1 : 0
Round 5KarasyovLents0 : 1
Round 5TopkinKachaev0 : 1
Round 5FilinovRahumagi0 : 1
Round 6SushkovEpifanov0 : 1
Round 6SalnikovPiik1 : 0
Round 6PotapovMurumaa1 : 0
Round 6BerezinMurumaa1 : 0
Round 6BrezginBalabhai0 : 1
Round 6KarasyovNikonov0 : 1
Round 6KachaevGolosov0.5 : 0.5
Round 6DanilinFilinov1 : 0
Round 6KuleshovLents0 : 1
Round 6MesilaRumyantseva1 : 0
Round 6KalnitskyTopkin0 : 1
Round 6RahumagiKachaeva1 : 0
Round 7EpifanovSalnikova1 : 0
Round 7LentsSalnikov0.5 : 0.5
Round 7PotapovMesila0.5 : 0.5
Round 7TopkinBerezin0 : 1
Round 7BalabhaiRahumagi1 : 0
Round 7KuleshovNikonov0 : 1
Round 7SushkovRumyantseva1 : 0
Round 7GolosovKalnitsky1 : 0
Round 7KachaevaDanilin0 : 1
Round 7KatsevKarasyov0 : 1
Round 7KachaevSemyonov0 : 1
Round 7KulikovFilinov0 : 1

Black: Topkin Georg-Romet0     1 mins

White:

Berezin Roman1     7 mins
Round 7, i2, -, 5a=7, 8, 11, 43, i8, j11, Yamasyrv-8 rule, Info: S; B=5

Published by Ekaterina Rumyantseva.
Created: 2017-01-14 18:12:05