Games

The 25nd Russian Championship, High League
February 2017 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1RadzevelyukSemenov0.5 : 0.5
Round 1SalnikovGolomaryov1 : 0
Round 1DanilinFedorkin1 : 0
Round 1YusupmurzinBalabhai0 : 1
Round 1FedotovFilinov1 : 0
Round 1NikonovEpifanov1 : 0
Round 1KarasyovMikhailov1 : 0
Round 1Lavrik-KarmazinMakarov0 : 1
Round 2GolomaryovYusupmurzin1 : 0
Round 2RadzevelyukEpifanov0 : 1
Round 2SemenovDanilin1 : 0
Round 2Lavrik-KarmazinFedorkin0 : 1
Round 2MikhailovBalabhai0.5 : 0.5
Round 2FedotovKarasyov0 : 1
Round 2MakarovFilinov1 : 0
Round 2SalnikovNikonov0.5 : 0.5
Round 3SalnikovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 3DanilinEpifanov0.5 : 0.5
Round 3YusupmurzinNikonov0 : 1
Round 3MikhailovGolomaryov0 : 1
Round 3FedotovBalabhai1 : 0
Round 3MakarovKarasyov1 : 0
Round 3Lavrik-KarmazinFilinov0 : 1
Round 3SemenovFedorkin0.5 : 0.5
Round 4DanilinSalnikov1 : 0
Round 4SemenovEpifanov0 : 1
Round 4YusupmurzinRadzevelyuk0 : 1
Round 4NikonovMikhailov0.5 : 0.5
Round 4FedotovGolomaryov0 : 1
Round 4MakarovBalabhai1 : 0
Round 4KarasyovLavrik-Karmazin1 : 0
Round 4FilinovFedorkin0 : 1
Round 5FedorkinEpifanov0.5 : 0.5
Round 5DanilinYusupmurzin1 : 0
Round 5SalnikovSemenov0 : 1
Round 5RadzevelyukMikhailov0 : 1
Round 5FedotovNikonov0 : 1
Round 5MakarovGolomaryov1 : 0
Round 5Lavrik-KarmazinBalabhai0.5 : 0.5
Round 5KarasyovFilinov1 : 0
Round 6DanilinMikhailov0.5 : 0.5
Round 6SemenovYusupmurzin1 : 0
Round 6SalnikovEpifanov0 : 1
Round 6FedotovRadzevelyuk1 : 0
Round 6NikonovMakarov0 : 1
Round 6Lavrik-KarmazinGolomaryov0 : 1
Round 6FilinovBalabhai0 : 1
Round 6FedorkinKarasyov1 : 0
Round 7DanilinFedotov0.5 : 0.5
Round 7MikhailovSemenov0.5 : 0.5
Round 7EpifanovYusupmurzin1 : 0
Round 7MakarovRadzevelyuk0 : 1
Round 7Lavrik-KarmazinNikonov0 : 1
Round 7GolomaryovFilinov1 : 0
Round 7KarasyovBalabhai1 : 0
Round 7SalnikovFedorkin1 : 0
Round 8MakarovDanilin1 : 0
Round 8SemenovFedotov0 : 1
Round 8MikhailovEpifanov0 : 1
Round 8SalnikovYusupmurzin1 : 0
Round 8Lavrik-KarmazinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 8FilinovNikonov0 : 1
Round 8KarasyovGolomaryov0.5 : 0.5
Round 8BalabhaiFedorkin0 : 1
Round 9Lavrik-KarmazinDanilin1 : 0
Round 9SemenovMakarov0 : 1
Round 9FedotovEpifanov0.5 : 0.5
Round 9MikhailovSalnikov0 : 1
Round 9RadzevelyukFilinov0.5 : 0.5
Round 9KarasyovNikonov0 : 1
Round 9GolomaryovBalabhai1 : 0
Round 9FedorkinYusupmurzin1 : 0
Round 10FilinovDanilin0 : 1
Round 10SemenovLavrik-Karmazin0 : 1
Round 10MakarovEpifanov0.5 : 0.5
Round 10SalnikovFedotov1 : 0
Round 10MikhailovYusupmurzin1 : 0
Round 10KarasyovRadzevelyuk1 : 0
Round 10NikonovBalabhai1 : 0
Round 10FedorkinGolomaryov1 : 0
Round 11KarasyovDanilin1 : 0
Round 11FilinovSemenov0.5 : 0.5
Round 11Lavrik-KarmazinEpifanov0 : 1
Round 11SalnikovMakarov1 : 0
Round 11YusupmurzinFedotov0 : 1
Round 11BalabhaiRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 11GolomaryovNikonov0 : 1
Round 11FedorkinMikhailov1 : 0
Round 12DanilinBalabhai1 : 0
Round 12SemenovKarasyov0.5 : 0.5
Round 12FilinovEpifanov1 : 0
Round 12SalnikovLavrik-Karmazin0.5 : 0.5
Round 12YusupmurzinMakarov0 : 1
Round 12MikhailovFedotov1 : 0
Round 12GolomaryovRadzevelyuk1 : 0
Round 12FedorkinNikonov0.5 : 0.5
Round 13FedorkinFedotov1 : 0
Round 13GolomaryovDanilin1 : 0
Round 13SalnikovFilinov1 : 0
Round 13NikonovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 13KarasyovEpifanov1 : 0
Round 13SemenovBalabhai0.5 : 0.5
Round 13MikhailovMakarov0 : 1
Round 13Lavrik-KarmazinYusupmurzin1 : 0
Round 14SemenovGolomaryov1 : 0
Round 14NikonovDanilin1 : 0
Round 14FilinovYusupmurzin1 : 0
Round 14MakarovFedotov1 : 0
Round 14BalabhaiEpifanov0.5 : 0.5
Round 14KarasyovSalnikov1 : 0
Round 14MikhailovLavrik-Karmazin0.5 : 0.5
Round 14FedorkinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 15GolomaryovEpifanov0.5 : 0.5
Round 15RadzevelyukDanilin0.5 : 0.5
Round 15SemenovNikonov0 : 1
Round 15BalabhaiSalnikov0.5 : 0.5
Round 15KarasyovYusupmurzin1 : 0
Round 15Lavrik-KarmazinFedotov0 : 1
Round 15FedorkinMakarov0.5 : 0.5
Round 15MikhailovFilinov1 : 0

Black: Makarov Pavel1     21 mins

White:

Filinov Vladimir0     15 mins
Round 2, i7, R, 5a=8,11,25,j8, Soosyrv-8 rule, Info: R,-

Published by Anthony Golomaryov.
Created: 2017-02-19 15:47:59