Games

35th St. Petersburg Championship
January 2017 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1TrubitsinBuszkowski1 : 0
Round 1KalnitskyKachaev0 : 1
Round 1KatsevRumyantseva1 : 0
Round 1LisyutinSalnikov1 : 0
Round 1BalabhaiKachaeva1 : 0
Round 1FilinovSalnikova1 : 0
Round 2RumyantsevaBuszkowski0 : 1
Round 2TrubitsinBalabhai0 : 1
Round 2KalnitskyLisyutin0 : 1
Round 2FilinovKachaev0 : 1
Round 2SalnikovaKatsev1 : 0
Round 2SalnikovKachaeva1 : 0
Round 3RumyantsevaBalabhai0 : 1
Round 3SalnikovTrubitsin1 : 0
Round 3LisyutinKachaeva1 : 0
Round 3KalnitskyFilinov0 : 1
Round 3SalnikovaBuszkowski0 : 1
Round 3KatsevKachaev0 : 1
Round 4SalnikovaBalabhai0 : 1
Round 4LisyutinTrubitsin1 : 0
Round 4KachaevaKalnitsky0 : 1
Round 4SalnikovRumyantseva1 : 0
Round 4KachaevBuszkowski1 : 0
Round 4KatsevFilinov1 : 0
Round 5FilinovBuszkowski1 : 0
Round 5KachaevaTrubitsin0 : 1
Round 5SalnikovaSalnikov0 : 1
Round 5KatsevKalnitsky1 : 0
Round 5RumyantsevaLisyutin0 : 1
Round 5BalabhaiKachaev0 : 1
Round 6SalnikovaLisyutin1 : 0
Round 6FilinovBalabhai0 : 1
Round 6KachaevaRumyantseva0 : 1
Round 6KalnitskyTrubitsin1 : 0
Round 6KatsevBuszkowski1 : 0
Round 6SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 7KatsevBalabhai0 : 1
Round 7SalnikovaKachaeva1 : 0
Round 7SalnikovFilinov1 : 0
Round 7TrubitsinRumyantseva1 : 0
Round 7KalnitskyBuszkowski0 : 1
Round 7KachaevLisyutin1 : 0
Round 8KatsevSalnikov0 : 1
Round 8TrubitsinSalnikova0 : 1
Round 8KalnitskyRumyantseva1 : 0
Round 8BuszkowskiBalabhai0 : 1
Round 8LisyutinFilinov1 : 0
Round 8KachaevaKachaev0 : 1
Round 9RumyantsevaSalnikova0 : 1
Round 9BuszkowskiSalnikov1 : 0
Round 9KatsevLisyutin0.5 : 0.5
Round 9KalnitskyBalabhai0 : 1
Round 9FilinovKachaeva1 : 0
Round 9KachaevTrubitsin1 : 0
Round 10RumyantsevaKachaev0 : 1
Round 10BuszkowskiLisyutin0 : 1
Round 10SalnikovBalabhai0 : 1
Round 10KalnitskySalnikova0 : 1
Round 10TrubitsinFilinov0 : 1
Round 11KatsevTrubitsin1 : 0
Round 11LisyutinBalabhai0 : 1
Round 11KachaevaBuszkowski0 : 1
Round 11SalnikovaKachaev0 : 1
Round 11RumyantsevaFilinov1 : 0
Round 11SalnikovKalnitsky1 : 0

Black: Kachaeva Ilona0     76 mins

White:

Rumyantseva Ekaterina1     46 mins
Round 6, i12, R, 5a=11, 14, f9, h6, h7, Soosyrv-8 rule, Info: B=4,5

Published by Ekaterina Rumyantseva.
Created: 2017-03-16 03:26:44