Games

Youth Russian Championship, group A,B
March 2017 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Postnikov - Nogovitsin1 : 0
Round 1Fedotov - Ponezhin1 : 0
Round 1Golomaryov - Shabanov1 : 0
Round 1Glibin - Lapin1 : 0
Round 1Kryuchok - Orlov1 : 0
Round 2Yusupmurzin - Lapin1 : 0
Round 2Nogovitsin - Fedotov0 : 1
Round 2Ponezhin - Shabanov1 : 0
Round 2Golomaryov - Glibin1 : 0
Round 2Postnikov - Orlov1 : 0
Round 3Golomaryov - Yusupmurzin1 : 0
Round 3Postnikov - Kryuchok0 : 1
Round 3Ponezhin - Glibin1 : 0
Round 3Fedotov - Orlov1 : 0
Round 3Shabanov - Nogovitsin1 : 0
Round 4Lapin - Golomaryov0 : 1
Round 4Fedotov - Kryuchok1 : 0
Round 4Ponezhin - Yusupmurzin0 : 1
Round 4Nogovitsin - Glibin0 : 1
Round 4Shabanov - Orlov1 : 0
Round 5Yusupmurzin - Nogovitsin1 : 0
Round 5Lapin - Ponezhin0 : 1
Round 5Shabanov - Kryuchok0 : 1
Round 5Orlov - Glibin0 : 1
Round 6Kryuchok - Glibin1 : 0
Round 6Yusupmurzin - Orlov1 : 0
Round 6Ponezhin - Golomaryov0 : 1
Round 6Lapin - Nogovitsin1 : 0
Round 6Shabanov - Postnikov1 : 0
Round 7Shabanov - Fedotov0 : 1
Round 7Golomaryov - Nogovitsin1 : 0
Round 7Yusupmurzin - Kryuchok0 : 1
Round 7Lapin - Orlov0 : 1
Round 7Postnikov - Glibin0 : 1
Round 8Nogovitsin - Ponezhin0 : 1
Round 8Glibin - Fedotov0 : 1
Round 8Orlov - Golomaryov0 : 1
Round 8Kryuchok - Lapin1 : 0
Round 8Postnikov - Yusupmurzin0.5 : 0.5
Round 9Kryuchok - Golomaryov1 : 0
Round 9Ponezhin - Orlov0 : 1
Round 9Yusupmurzin - Fedotov0 : 1
Round 9Postnikov - Lapin1 : 0
Round 9Glibin - Shabanov0 : 1
Round 10Orlov - Nogovitsin1 : 0
Round 10Postnikov - Golomaryov0 : 1
Round 10Fedotov - Lapin1 : 0
Round 10Yusupmurzin - Shabanov1 : 0
Round 10Ponezhin - Kryuchok0 : 1
Round 11Yusupmurzin - Glibin1 : 0
Round 11Nogovitsin - Kryuchok0 : 1
Round 11Postnikov - Ponezhin0 : 1
Round 11Shabanov - Lapin1 : 0
Round 11Fedotov - Golomaryov0 : 1

Black: Postnikov Fedor1     70 mins

White:

Nogovitsin Alexander0     76 mins
Round 1, d4, R, 5a=-, Taraguchi-7 rule, Info: +-+-+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2017-04-08 18:47:06