Games

Youth Russian Championship, group D
March 2017 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Agarkov - Prokopyev0 : 1
Round 1Valinkin - Noskov1 : 0
Round 1Fokichev - Sidorov0 : 1
Round 1Stoyanov - Denisov1 : 0
Round 1Danilov - Pushkin0 : 1
Round 2Denisov - Pushkin1 : 0
Round 2Fokichev - Prokopyev1 : 0
Round 2Sidorov - Stoyanov1 : 0
Round 2Danilov - Noskov1 : 0
Round 2Agarkov - Valinkin0 : 1
Round 3Fokichev - Valinkin1 : 0
Round 3Agarkov - Danilov1 : 0
Round 3Denisov - Sidorov1 : 0
Round 3Stoyanov - Prokopyev0 : 1
Round 3Noskov - Pushkin0 : 1
Round 4Pushkin - Sidorov1 : 0
Round 4Valinkin - Stoyanov1 : 0
Round 4Prokopyev - Denisov1 : 0
Round 4Noskov - Agarkov1 : 0
Round 4Danilov - Fokichev0 : 1
Round 5Stoyanov - Danilov1 : 0
Round 5Fokichev - Noskov1 : 0
Round 5Sidorov - Prokopyev1 : 0
Round 5Denisov - Valinkin1 : 0
Round 5Agarkov - Pushkin1 : 0
Round 6Stoyanov - Noskov1 : 0
Round 6Agarkov - Fokichev1 : 0
Round 6Danilov - Denisov1 : 0
Round 6Valinkin - Sidorov0.5 : 0.5
Round 6Pushkin - Prokopyev0 : 1
Round 7Fokichev - Pushkin1 : 0
Round 7Prokopyev - Valinkin1 : 0
Round 7Denisov - Noskov1 : 0
Round 7Sidorov - Danilov1 : 0
Round 7Stoyanov - Agarkov1 : 0
Round 8Danilov - Prokopyev0 : 1
Round 8Pushkin - Valinkin0 : 1
Round 8Agarkov - Denisov0 : 1
Round 8Noskov - Sidorov0 : 1
Round 8Fokichev - Stoyanov0 : 1
Round 9Prokopyev - Noskov0 : 1
Round 9Valinkin - Danilov1 : 0
Round 9Sidorov - Agarkov1 : 0
Round 9Denisov - Fokichev0 : 1
Round 9Pushkin - Stoyanov0 : 1

Black: Agarkov Dmitrii0     52 mins

White:

Prokopyev Andrei1     54 mins
Round 1, i6, -, 5a=-, Tarannikov rule, Info: +--+-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2017-04-09 09:31:46