Games

Youth Russian Championship, group C
March 2017 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Arzybov - Reznik0 : 1
Round 1Kuvaev - Gromov0 : 1
Round 1Talanov - Metreveli0 : 1
Round 1Dik - Bykov 0 : 1
Round 1Dyachkov - Fedoseyev0 : 1
Round 1Mezhenkov - Danilin0 : 1
Round 2Reznik - Metreveli0 : 1
Round 2Gromov - Danilin0 : 1
Round 2Dik - Talanov1 : 0
Round 2Dyachkov - Mezhenkov1 : 0
Round 2Stoyanov - Kuvaev1 : 0
Round 2Fedoseyev - Bykov 1 : 0
Round 3Reznik - Dik1 : 0
Round 3Gromov - Dyachkov0 : 1
Round 3Talanov - Fedoseyev0 : 1
Round 3Bykov - Mezhenkov0 : 1
Round 3Arzybov - Metreveli0 : 1
Round 3Stoyanov - Danilin0 : 1
Round 4Arzybov - Dik1 : 0
Round 4Stoyanov - Dyachkov0 : 1
Round 4Danilin - Kuvaev1 : 0
Round 4Fedoseyev - Reznik1 : 0
Round 4Gromov - Bykov 1 : 0
Round 4Mezhenkov - Talanov1 : 0
Round 5Kuvaev - Dyachkov0 : 1
Round 5Gromov - Talanov1 : 0
Round 5Reznik - Mezhenkov1 : 0
Round 5Dik - Metreveli0 : 1
Round 5Bykov - Stoyanov0 : 1
Round 5Fedoseyev - Arzybov1 : 0
Round 6Stoyanov - Talanov1 : 0
Round 6Dyachkov - Danilin1 : 0
Round 6Bykov - Kuvaev1 : 0
Round 6Mezhenkov - Arzybov0 : 1
Round 6Reznik - Gromov1 : 0
Round 6Fedoseyev - Metreveli0 : 1
Round 7Mezhenkov - Metreveli0 : 1
Round 7Kuvaev - Talanov1 : 0
Round 7Fedoseyev - Dik1 : 0
Round 7Bykov - Danilin0 : 1
Round 7Stoyanov - Reznik1 : 0
Round 7Arzybov - Gromov0.5 : 0.5
Round 8Gromov - Metreveli0 : 1
Round 8Mezhenkov - Dik1 : 0
Round 8Danilin - Talanov1 : 0
Round 8Kuvaev - Reznik0 : 1
Round 8Stoyanov - Arzybov1 : 0
Round 8Dyachkov - Bykov 1 : 0
Round 9Talanov - Dyachkov0 : 1
Round 9Dik - Gromov0 : 1
Round 9Kuvaev - Arzybov1 : 0
Round 9Stoyanov - Metreveli0 : 1
Round 9Fedoseyev - Mezhenkov0.5 : 0.5
Round 9Reznik - Danilin0 : 1
Round 10Fedoseyev - Gromov1 : 0
Round 10Reznik - Dyachkov0 : 1
Round 10Arzybov - Danilin0 : 1
Round 10Talanov - Bykov 0 : 1
Round 10Stoyanov - Dik1 : 0
Round 10Kuvaev - Metreveli0 : 1
Round 11Dik - Kuvaev0 : 1
Round 11Dyachkov - Arzybov1 : 0
Round 11Mezhenkov - Gromov0 : 1
Round 11Metreveli - Danilin0 : 1
Round 11Stoyanov - Fedoseyev0 : 1
Round 11Bykov - Reznik1 : 0
Round 12Bykov - Reznik0 : 1
Round 12Stoyanov - Mezhenkov1 : 0
Round 12Arzybov - Bykov 1 : 0
Round 12Reznik - Talanov1 : 0
Round 12Dik - Danilin0 : 1
Round 12Kuvaev - Fedoseyev0 : 1
Round 13Dyachkov - Dik1 : 0
Round 13Bykov - Metreveli0 : 1
Round 13Gromov - Stoyanov0 : 1
Round 13Kuvaev - Mezhenkov1 : 0
Round 13Danilin - Fedoseyev1 : 0

Black: Dyachkov Nikita1     91 mins

White:

Dik Kirill0     86 mins
Round 13, d11, R, 5a=-, Taraguchi-7 rule, Info: +--++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2017-04-10 19:07:46