Games

Youth European Championship
May 2017 Chania Greece

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round AB1Topkin - Fedotov1 : 0
Round AB1Yusupmurzin - Mesila0 : 1
Round AB1Purk - Shabanov1 : 0
Round AB1Semyonov - Kolk1 : 0
Round AB1Lavrik-Karmazin - Kolar1 : 0
Round AB1Vostryakov - Lohmus1 : 0
Round AB1Karpov - Heidmets1 : 0
Round AB1Ponezhin - Paizis1 : 0
Round AB2Yusupmurzin - Kolk1 : 0
Round AB2Semyonov - Topkin0 : 1
Round AB2Karpov - Lavrik-Karmazin 0.5 : 0.5
Round AB2Kolar - Fedotov0 : 1
Round AB2Purk - Mesila0 : 1
Round AB2Vostryakov - Shabanov0 : 1
Round AB2Paizis - Lohmus0 : 1
Round AB2Erentraut - Ponezhin0 : 1
Round AB3Purk - Fedotov0 : 1
Round AB3Heidmets - Shabanov1 : 0
Round AB3Topkin - Ponezhin1 : 0
Round AB3Karpov - Mesila0 : 1
Round AB3Vostryakov - Semyonov0 : 1
Round AB3Erentraut - Lohmus0 : 1
Round AB3Paizis - Kolk0 : 1
Round AB3Yusupmurzin - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round AB4Yusupmurzin - Vostryakov1 : 0
Round AB4Karpov - Kolk0 : 1
Round AB4Ponezhin - Lavrik-Karmazin 0.5 : 0.5
Round AB4Semyonov - Heidmets1 : 0
Round AB4Kolar - Purk0 : 1
Round AB4Shabanov - Erentraut1 : 0
Round AB4Mesila - Topkin1 : 0
Round AB4Fedotov - Lohmus1 : 0
Round AB5Karpov - Paizis1 : 0
Round AB5Kolk - Purk1 : 0
Round AB5Topkin - Shabanov1 : 0
Round AB5Yusupmurzin - Heidmets0.5 : 0.5
Round AB5Lohmus - Ponezhin1 : 0
Round AB5Fedotov - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round AB5Semyonov - Mesila0 : 1
Round AB6Kolk - Topkin0 : 1
Round AB6Karpov - Lohmus1 : 0
Round AB6Yusupmurzin - Shabanov0 : 1
Round AB6Semyonov - Fedotov0 : 1
Round AB6Lavrik-Karmazin - Mesila0 : 1
Round AB6Kolar - Vostryakov0 : 1
Round AB6Ponezhin - Heidmets1 : 0
Round AB7Fedotov - Mesila1 : 0
Round AB7Purk - Vostryakov1 : 0
Round AB7Lohmus - Kolk1 : 0
Round AB7Lavrik-Karmazin - Topkin1 : 0
Round AB7Ponezhin - Karpov0 : 1
Round AB7Semyonov - Shabanov1 : 0
Round AB7Heidmets - Erentraut1 : 0
Round AB8Fedotov - Shabanov1 : 0
Round AB8Heidmets - Paizis1 : 0
Round AB8Erentraut - Semyonov0 : 1
Round AB8Yusupmurzin - Kolar1 : 0
Round AB8Vostryakov - Ponezhin0 : 1
Round AB8Mesila - Lohmus1 : 0
Round AB8Purk - Lavrik-Karmazin 1 : 0
Round AB8Topkin - Karpov0 : 1
Round AB9Vostryakov - Paizis1 : 0
Round AB9Kolar - Mesila0 : 1
Round AB9Yusupmurzin - Erentraut1 : 0
Round AB9Heidmets - Lohmus0 : 1
Round AB9Fedotov - Karpov0.5 : 0.5
Round AB9Semyonov - Lavrik-Karmazin 0 : 1
Round AB9Kolk - Ponezhin1 : 0
Round AB9Topkin - Purk1 : 0
Round C1Dyachkov - Pestov0 : 1
Round C1Narva - Kolar0 : 1
Round C1Narva - Moor0 : 1
Round C1Ikla - Piik0.5 : 0.5
Round C1Epifanov - Efthimakis1 : 0
Round c1Gromov - Metreveli0 : 1
Round C1Piik - Epifanov1 : 0
Round C2Narva - Gromov1 : 0
Round C2Epifanov - Moor0 : 1
Round C2Ikla - Dyachkov1 : 0
Round C2Kolar - Stoyanov0 : 1
Round C2Piik - Narva1 : 0
Round C2Pestov - Vladykin1 : 0
Round C2Abovyan - Metreveli0 : 1
Round C3Moor - Pestov0 : 1
Round C3Stoyanov - Metreveli0 : 1
Round C3Narva - Dyachkov0 : 1
Round C3Kolar - Binihakis1 : 0
Round C3Vladykin - Ikla0 : 1
Round C3Gromov - Narva1 : 0
Round C3Epifanov - Piik0 : 1
Round C4Dyachkov - Efthimakis1 : 0
Round C4Pestov - Metreveli0 : 1
Round C4Ikla - Abovyan1 : 0
Round C4Epifanov - Narva1 : 0
Round C4Piik - Kolar0.5 : 0.5
Round C4Stoyanov - Moor0.5 : 0.5
Round C5Narva - Binihakis1 : 0
Round C5Ikla - Metreveli0 : 1
Round C5Zilinskas - Stoyanov0 : 1
Round C5Abovyan - Epifanov0 : 1
Round C5Moor - Kolar1 : 0
Round C5Dyachkov - Gromov1 : 0
Round C5Piik - Pestov0 : 1
Round C6Narva - Zilinskas1 : 0
Round C6Narva - Abovyan1 : 0
Round C6Vladykin - Kolar0 : 1
Round C6Epifanov - Dyachkov0 : 1
Round C6Moor - Metreveli1 : 0
Round C6Piik - Stoyanov1 : 0
Round C6Ikla - Pestov0 : 1
Round C7Narva - Narva0 : 1
Round C7Dyachkov - Metreveli0 : 1
Round C7Ikla - Kolar1 : 0
Round C7Piik - Moor0.5 : 0.5
Round C7Stoyanov - Pestov0 : 1
Round C7Epifanov - Gromov0 : 1
Round C8Kolar - Efthimakis1 : 0
Round C8Ikla - Moor1 : 0
Round C8Gromov - Pestov0 : 1
Round C8Zilinskas - Narva1 : 0
Round C8Stoyanov - Abovyan1 : 0
Round C8Piik - Metreveli0 : 1
Round C8Narva - Dyachkov0 : 1
Round C8Epifanov - Binihakis0 : 1
Round C9Narva - Pestov0 : 1
Round C9Moor - Dyachkov0 : 1
Round C9Piik - Zilinskas1 : 0
Round C9Efthimakis - Narva0 : 1
Round C9Abovyan - Vladykin0 : 1
Round C9Kolar - Metreveli0 : 1
Round D10Stoyanov - Tolstoguzova0 : 1
Round D10Prokopyev - Zefi1 : 0
Round D11Ibragim - Gyini1 : 0
Round D11Stoyanov - Lufardaki1 : 0
Round D11Prokopyev - Juht1 : 0
Round D11Gromov - Moisto0 : 1
Round DH1Prokopyev - Efthimakis1 : 0
Round DH1Nteka - Stoyanov0 : 1
Round DH1Gyini - Tolstoguzova0 : 1
Round DH1Zilinskas - Yusupmurzina0 : 1
Round DH1Panagasidis - Gromov1 : 0
Round DH1Epifanova - Ibragim1 : 0
Round DH1Gyini - Moisto0 : 1
Round DH1Yusupmurzina - Abovyan1 : 0
Round DH1Panagasidis - Kottaridi1 : 0
Round DH2Epifanova - Lufardaki1 : 0
Round DH2Yusupmurzina - Zefi1 : 0
Round DH2Moisto - Prokopyev1 : 0
Round DH2Tolstoguzova - Kottaridi1 : 0
Round DH2Stoyanov - Panagasidis1 : 0
Round DH2Gromov - Gyini1 : 0
Round DH3Prokopyev - Gromov1 : 0
Round DH3Tolstoguzova - Moisto1 : 0
Round DH3Panagasidis - Yusupmurzina0 : 1
Round DH3Epifanova - Stoyanov0 : 1
Round DH4Yusupmurzina - Tolstoguzova1 : 0
Round DH4Gromov - Kokranis1 : 0
Round DH4Stoyanov - Juht1 : 0
Round DH4Prokopyev - Lufardaki1 : 0
Round DH4Moisto - Epifanova1 : 0
Round DH5Epifanova - Gromov0 : 1
Round DH5Yusupmurzina - Stoyanov0 : 1
Round DH5Tolstoguzova - Prokopyev0 : 1
Round DH5Moisto - Lufardaki1 : 0
Round DH6Gyini - Epifanova0 : 1
Round DH6Gromov - Tolstoguzova1 : 0
Round DH6Moisto - Stoyanov0 : 1
Round DH6Yusupmurzina - Prokopyev1 : 0
Round DH7Moisto - Zefi1 : 0
Round DH7Ibragim - Stoyanov1 : 0
Round DH7Epifanova - Kottaridi1 : 0
Round DH7Yusupmurzina - Gromov1 : 0
Round DH7Prokopyev - Panagasidis1 : 0
Round DH8Epifanova - Tolstoguzova0 : 1
Round DH8Gromov - Lufardaki1 : 0
Round DH8Yusupmurzina - Moisto1 : 0
Round DH8Stoyanov - Prokopyev0 : 1
Round DH9Yusupmurzina - Lufardaki1 : 0
Round DH9Stoyanov - Gromov1 : 0
Round DH9Prokopyev - Epifanova1 : 0
Round EF1Stulova - Sadova0 : 1
Round EF1Kokrani - Makhina0 : 1
Round EF1Pirozhnikova - Stulova0 : 1
Round EF1Novichkova - Ibragim1 : 0
Round EF1Prokopets - Pirozhnikova1 : 0
Round EF1Tolstoguzova - Popova1 : 0
Round EF2Panagasidi - Stulova0 : 1
Round EF2Stulova - Ibragim1 : 0
Round EF2Sadova - Novichkova1 : 0
Round EF2Tolstoguzova - Bojga1 : 0
Round EF2Popova - Kokrani1 : 0
Round EF2Makhina - Vohtomina0 : 1
Round EF3Vohtomina - Stulova1 : 0
Round EF3Prokopets - Vohtomina1 : 0
Round EF3Sadova - Tolstoguzova0 : 1
Round EF3Novichkova - Popova0 : 1
Round EF3Stulova - Mihailidi1 : 0
Round EF3Panagasidi - Prokopets0 : 1
Round EF3Makhina - Bojga0 : 1
Round EF4Prokopets - Sadova0 : 1
Round EF4Stulova - Bojga1 : 0
Round EF4Mihailidi - Makhina1 : 0
Round EF4Tolstoguzova - Vohtomina1 : 0
Round EF4Stulova - Popova1 : 0
Round EF5Panagasidi - Makhina0 : 1
Round EF5Vohtomina - Ibragim1 : 0
Round EF5Pirozhnikova - Popova0.5 : 0.5
Round EF5Bojga - Prokopets0 : 1
Round EF5Sadova - Stulova1 : 0
Round EF5Stulova - Tolstoguzova1 : 0
Round EF6Mihailidi - Popova0 : 1
Round EF6Stulova - Stulova1 : 0
Round EF6Sadova - Vohtomina0.5 : 0.5
Round EF6Tolstoguzova - Prokopets0 : 1
Round EF7Panagasidi - Mihailidi0 : 1
Round EF7Makhina - Ibragim1 : 0
Round EF7Prokopets - Stulova1 : 0
Round EF7Stulova - Vohtomina1 : 0
Round EF7Tolstoguzova - Pirozhnikova1 : 0
Round EF7Popova - Sadova0 : 1
Round EF8Panagasidi - Popova0 : 1
Round EF8Stulova - Bojga1 : 0
Round EF8Novichkova - Tolstoguzova0 : 1
Round EF8Prokopets - Stulova0 : 1
Round EF8Vohtomina - Mihailidi1 : 0
Round EF8Makhina - Sadova0 : 1
Round EF9Prokopets - Kokrani1 : 0
Round EF9Pirozhnikova - Sadova0 : 1
Round EF9Makhina - Stulova0 : 1
Round EF9Panagasidi - Novichkova0 : 1
Round EF9Tolstoguzova - Stulova1 : 0
Round EF9Vohtomina - Bojga1 : 0
Round H11Yusupmurzina - Epifanova1 : 0

Black: Topkin Georg-Romet1     42 mins

White:

Fedotov Denis0     5 mins
Round AB1, i3, -, 5a=-, Taraguchi-7 rule, Info: +--+-

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2017-04-28 17:18:33