Games

The 26th Russian Championship, First League
November 2017 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1GolomaryovYusupmurzina1 : 0
Round 1PorokhinaKachaev0 : 1
Round 1SmirnovStoyanov1 : 0
Round 1TolstoguzovaBalabhai0 : 1
Round 1SalnikovaSonina1 : 0
Round 1FilinovFedoseyev1 : 0
Round 1GromovYusupmurzin0 : 1
Round 1KachaevaLavrik-Karmazin0 : 1
Round 1RadzevelyukKuvaev1 : 0
Round 1FedotovPonezhin1 : 0
Round 1DyachkovMezhenkov1 : 0
Round 1ShabanovKryuchok0 : 1
Round 1OrlovMetreveli0.5 : 0.5
Round 1NoskovLisyutin0 : 1
Round 1ArzybovKatsev0 : 1
Round 1MetreveliPirozhnikova1 : 0
Round 1DanilinSidorov1 : 0
Round 1SemyonovGlibina1 : 0
Round 1SadovaSirategyan0 : 1
Round 1RumyantsevaVolkov0.5 : 0.5
Round 1MikhailovTaiblin0 : 1
Round 2YusupmurzinSmirnov0.5 : 0.5
Round 2RumyantsevaMetreveli0 : 1
Round 2Lavrik-KarmazinFilinov1 : 0
Round 2VolkovSalnikova1 : 0
Round 2SemyonovLisyutin1 : 0
Round 2MikhailovPirozhnikova1 : 0
Round 2PonezhinOrlov1 : 0
Round 2DyachkovKachaev0 : 1
Round 2ArzybovFedoseyev0 : 1
Round 2KatsevBalabhai0 : 1
Round 2FedotovSirategyan1 : 0
Round 2KryuchokRadzevelyuk1 : 0
Round 2PorokhinaMezhenkov0 : 1
Round 2GlibinaNoskov1 : 0
Round 2SidorovYusupmurzina0 : 1
Round 2StoyanovGromov1 : 0
Round 2SoninaSadova1 : 0
Round 2TolstoguzovaKachaeva1 : 0
Round 2KuvaevShabanov0 : 1
Round 2TaiblinMetreveli0 : 1
Round 2DanilinGolomaryov1 : 0
Round 3DanilinFedotov1 : 0
Round 3YusupmurzinaTaiblin0 : 1
Round 3KatsevGlibina1 : 0
Round 3ShabanovFilinov0 : 1
Round 3SemyonovKryuchok0.5 : 0.5
Round 3Lavrik-KarmazinKachaev1 : 0
Round 3SmirnovMetreveli0.5 : 0.5
Round 3StoyanovRadzevelyuk0 : 1
Round 3FedoseyevSirategyan0 : 1
Round 3BalabhaiMetreveli0 : 1
Round 3GolomaryovPonezhin1 : 0
Round 3GromovSadova0 : 1
Round 3MikhailovDyachkov1 : 0
Round 3LisyutinTolstoguzova1 : 0
Round 3SidorovKachaeva0 : 1
Round 3RumyantsevaSonina0 : 1
Round 3OrlovPorokhina1 : 0
Round 3KuvaevPirozhnikova1 : 0
Round 3NoskovArzybov0 : 1
Round 3YusupmurzinVolkov0 : 1
Round 3SalnikovaMezhenkov1 : 0
Round 4StoyanovKachaeva1 : 0
Round 4YusupmurzinaOrlov0 : 1
Round 4MetreveliFedotov0.5 : 0.5
Round 4DyachkovGlibina1 : 0
Round 4PorokhinaPirozhnikova1 : 0
Round 4NoskovGromov0 : 1
Round 4SidorovRumyantseva0 : 1
Round 4TaiblinSonina1 : 0
Round 4KryuchokMetreveli1 : 0
Round 4ShabanovMezhenkov1 : 0
Round 4BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 4KuvaevFedoseyev0 : 1
Round 4MikhailovYusupmurzin1 : 0
Round 4GolomaryovSirategyan1 : 0
Round 4RadzevelyukKachaev1 : 0
Round 4KatsevFilinov0 : 1
Round 4Lavrik-KarmazinDanilin0.5 : 0.5
Round 4PonezhinSadova1 : 0
Round 4SmirnovLisyutin1 : 0
Round 4SemyonovVolkov1 : 0
Round 4TolstoguzovaArzybov0.5 : 0.5
Round 5MetreveliVolkov0.5 : 0.5
Round 5RumyantsevaArzybov0.5 : 0.5
Round 5SemyonovDanilin0.5 : 0.5
Round 5KachaevFedoseyev0.5 : 0.5
Round 5MikhailovSmirnov0.5 : 0.5
Round 5BalabhaiRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 5PonezhinSalnikova0 : 1
Round 5GolomaryovTaiblin1 : 0
Round 5Lavrik-KarmazinKryuchok0 : 1
Round 5DyachkovLisyutin0 : 1
Round 5ShabanovSirategyan0 : 1
Round 5StoyanovTolstoguzova0 : 1
Round 5YusupmurzinGlibina1 : 0
Round 5KachaevaYusupmurzina0 : 1
Round 5KatsevSonina1 : 0
Round 5FilinovMetreveli1 : 0
Round 5FedotovOrlov1 : 0
Round 5SadovaMezhenkov1 : 0
Round 5GromovPirozhnikova1 : 0
Round 5NoskovSidorov0 : 1
Round 5KuvaevPorokhina0 : 1
Round 6TaiblinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 6MezhenkovKachaeva0 : 1
Round 6NoskovPirozhnikova0 : 1
Round 6SidorovGlibina0 : 1
Round 6SoninaKuvaev0 : 1
Round 6SemyonovFilinov0 : 1
Round 6LisyutinMetreveli0 : 1
Round 6BalabhaiLavrik-Karmazin1 : 0
Round 6ShabanovArzybov0.5 : 0.5
Round 6DyachkovStoyanov0.5 : 0.5
Round 6KatsevVolkov1 : 0
Round 6GolomaryovKryuchok0 : 1
Round 6SmirnovDanilin0 : 1
Round 6MetreveliSirategyan1 : 0
Round 6YusupmurzinTolstoguzova0 : 1
Round 6SalnikovaKachaev0 : 1
Round 6OrlovFedoseyev0.5 : 0.5
Round 6GromovPorokhina0.5 : 0.5
Round 7ShabanovGromov0 : 1
Round 7SoninaKachaeva0 : 1
Round 7YusupmurzinStoyanov1 : 0
Round 7FedoseyevPonezhin1 : 0
Round 7TolstoguzovaVolkov0 : 1
Round 7PorokhinaArzybov1 : 0
Round 7KachaevSmirnov0.5 : 0.5
Round 7SalnikovaSirategyan0.5 : 0.5
Round 7NoskovMezhenkov1 : 0
Round 7KuvaevYusupmurzina0 : 1
Round 7PirozhnikovaSidorov1 : 0
Round 7KryuchokFilinov1 : 0
Round 7DanilinBalabhai0 : 1
Round 7LisyutinSadova1 : 0
Round 7MetreveliGolomaryov0 : 1
Round 7FedotovSemyonov0 : 1
Round 7Lavrik-KarmazinTaiblin0 : 1
Round 7MikhailovMetreveli0 : 1
Round 7GlibinaRumyantseva0 : 1
Round 7DyachkovOrlov0 : 1
Round 7RadzevelyukKatsev0.5 : 0.5
Round 8SadovaKachaeva0 : 1
Round 8BalabhaiKryuchok1 : 0
Round 8Lavrik-KarmazinMikhailov0 : 1
Round 8SemyonovGolomaryov0 : 1
Round 8KachaevVolkov1 : 0
Round 8YusupmurzinaRumyantseva1 : 0
Round 8GlibinaStoyanov0 : 1
Round 8PonezhinShabanov1 : 0
Round 8SoninaPirozhnikova1 : 0
Round 8MetreveliRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 8FedotovKatsev0.5 : 0.5
Round 8TolstoguzovaSirategyan1 : 0
Round 8FilinovTaiblin1 : 0
Round 8SalnikovaGromov0 : 1
Round 8DyachkovArzybov1 : 0
Round 8YusupmurzinPorokhina1 : 0
Round 8MetreveliDanilin0.5 : 0.5
Round 8SidorovMezhenkov0 : 1
Round 8FedoseyevLisyutin1 : 0
Round 8SmirnovOrlov0.5 : 0.5
Round 8KuvaevNoskov1 : 0
Round 9KachaevFedotov1 : 0
Round 9KachaevaSalnikova0 : 1
Round 9PonezhinVolkov0 : 1
Round 9SmirnovGromov1 : 0
Round 9GolomaryovMetreveli1 : 0
Round 9LisyutinYusupmurzina0 : 1
Round 9ShabanovNoskov1 : 0
Round 9RadzevelyukSemyonov0.5 : 0.5
Round 9SidorovArzybov0 : 1
Round 9StoyanovLavrik-Karmazin0 : 1
Round 9YusupmurzinOrlov0 : 1
Round 9MetreveliMikhailov1 : 0
Round 9TolstoguzovaTaiblin0 : 1
Round 9BalabhaiFilinov0 : 1
Round 9FedoseyevKatsev0 : 1
Round 9SoninaMezhenkov1 : 0
Round 9GlibinaPirozhnikova0 : 1
Round 9KryuchokDanilin0.5 : 0.5
Round 9DyachkovSirategyan1 : 0
Round 9SadovaKuvaev0 : 1
Round 9RumyantsevaPorokhina0 : 1

Black: Rumyantseva Ekaterina0.5     1 mins

White:

Arzybov Vladislav0.5     11 mins
Round 5, d7, -, 5a=29,44, Soosyrv-8 rule, Info: RR 3,4

Published by Natalya Nikonova.
Created: 2017-11-07 12:11:50