Games

Poduga Cup 2017
November 2017 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1.1Kuvaev - Bezrukov0 : 1
Round 1.1Bykova - Kulin1 : 0
Round 1.1Simanovskaia - Shabanov0 : 1
Round 1.1ivanov - Agarkov0 : 1
Round 1.1Kurchitskii - Vostryakova 0 : 1
Round 1.1Startsev - Sidorov0 : 1
Round 1.1Popova - Fokichev0 : 1
Round 1.1Turabov - Stoyanov0 : 1
Round 1.1Naumov - Tsehanovich1 : 0
Round 1.1Startsev - Mezhenkov0 : 1
Round 1.1Stulova - Popova0 : 1
Round 1.1Artemova - Shestakova1 : 0
Round 1.1Noskov - Barabanov0 : 1
Round 1.1Fokicheva - Makarova 1 : 0
Round 1.1Popova - Bykov 0 : 1
Round 1.1Martishus - Prokopyev0 : 1
Round 1.2Kuvaev - Bezrukov1 : 0
Round 1.2Kulin - Bykova1 : 0
Round 1.2Shabanov - Simanovskaia1 : 0
Round 1.2Agarkov - ivanov0 : 1
Round 1.2Kurchitskii - Vostryakova 0 : 1
Round 1.2Sidorov - Startsev1 : 0
Round 1.2Fokichev - Popova 1 : 0
Round 1.2Stoyanov - Turabov1 : 0
Round 1.2Naumov - Tsehanovich1 : 0
Round 1.2Mezhenkov - Startsev1 : 0
Round 1.2Popova - Stulova1 : 0
Round 1.2Artemova - Shestakova0 : 1
Round 1.2Barabanov - Noskov0 : 1
Round 1.2Fokicheva - Makarova 1 : 0
Round 1.2Popova - Bykov 0 : 1
Round 1.2Prokopyev - Martishus1 : 0
Round 1.3Bykova - Kulin0 : 1
Round 1.3ivanov - Agarkov0 : 1
Round 1.3Fokichev - Popova 1 : 0
Round 1.3Artemova - Shestakova0 : 1
Round 1.3Noskov - Barabanov1 : 0
Round 2,1Yusupmurzina - Fokichev1 : 0
Round 2.1Porohina - Kulin1 : 0
Round 2.1Matushkina - Shabanov1 : 0
Round 2.1Stulova - Agarkov1 : 0
Round 2.1Vostryakova - Shabanov0 : 1
Round 2.1Sidorov - Tsehanovich0 : 1
Round 2.1Stoyanov - Viatkina0 : 1
Round 2.1Mezhenkov - Stoyanov0 : 1
Round 2.1Novikova - Shestakova1 : 0
Round 2.1Yusupmurzin - Noskov1 : 0
Round 2.1Fokicheva - Shangina0 : 1
Round 2.1Vohtomina - Bykov 1 : 0
Round 2.1Kuznetsov - Prokopyev1 : 0
Round 2.1Dyachkov - Naumov1 : 0
Round 2.1Popova - Stulova0 : 1
Round 2.2Porohina - Kulin1 : 0
Round 2.2Matushkina - Shabanov1 : 0
Round 2.2Stulova - Agarkov1 : 0
Round 2.2Shabanov - Vostryakova 1 : 0
Round 2.2Sidorov - Tsehanovich1 : 0
Round 2.2Yusupmurzina - Fokichev1 : 0
Round 2.2Viatkina - Stoyanov0 : 1
Round 2.2Mezhenkov - Stoyanov0 : 1
Round 2.2Shestakova - Novikova0 : 1
Round 2.2Noskov - Yusupmurzin0 : 1
Round 2.2Shangina - Fokicheva1 : 0
Round 2.2Bykov - Vohtomina0 : 1
Round 2.2Kuznetsov - Prokopyev1 : 0
Round 2.2Dyachkov - Naumov1 : 0
Round 2.2Stulova - Popova1 : 0
Round 2.3Sidorov - Tsehanovich0 : 1
Round 2.3Viatkina - Stoyanov0 : 1
Round 3.1Fedotov - Porohina1 : 0
Round 3.1Matushkina - Stulova1 : 0
Round 3.1Shabanov - Tsehanovich0 : 1
Round 3.1Yusupmurzina - Stoyanov1 : 0
Round 3.1Dyachkov - Stoyanov1 : 0
Round 3.1Novikova - Stulova0 : 1
Round 3.1Shangina - Yusupmurzin0 : 1
Round 3.1Kuznetsov - Vohtomina0 : 1
Round 3.2Porohina - Fedotov0 : 1
Round 3.2Matushkina - Stulova1 : 0
Round 3.2Shabanov - Tsehanovich1 : 0
Round 3.2Yusupmurzina - Stoyanov1 : 0
Round 3.2Dyachkov - Stoyanov1 : 0
Round 3.2Novikova - Stulova0 : 1
Round 3.2Yusupmurzin - Shangina1 : 0
Round 3.2Kuznetsov - Vohtomina1 : 0
Round 3.3Shabanov - Tsehanovich1 : 0
Round 3.3Kuznetsov - Vohtomina0 : 1
Round 4.1Matushkina - Fedotov0 : 1
Round 4.1Fedotov - Matushkina1 : 0
Round 4.1Yusupmurzina - Shabanov1 : 0
Round 4.1Vohtomina - Yusupmurzin0.5 : 0.5
Round 4.2Shabanov - Yusupmurzina1 : 0
Round 4.2Stulova - Dyachkov0 : 1
Round 4.2Stulova - Dyachkov1 : 0
Round 4.2Vohtomina - Yusupmurzina1 : 0
Round 4.3Shabanov - Yusupmurzina1 : 0
Round 4.3Stulova - Dyachkov0 : 1
Round 5.1Shabanov - Fedotov0 : 1
Round 5.2Shabanov - Fedotov0 : 1
Round 5.2Fedotov - Yusupmurzin1 : 0
Round 6.1Yusupmurzin - Fedotov0 : 1
Round 6.1Dyachkov - Shabanov0 : 1
Round 6.2Dyachkov - Shabanov1 : 0
Round 6.3Dyachkov - Shabanov0 : 1

Black: Kuvaev Vyacheslav0     21 mins

White:

Bezrukov Timofei1     47 mins
Round 1.1, i6, R, 5a=17,24, Soosyrv-8 rule, Info: -+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2017-12-03 16:33:27