Games

16th Russian Championship, First League
November 2007 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1BerezinOll0 : 1
Round 1VershininMerkulov0.5 : 0.5
Round 1LentsPiddubny1 : 0
Round 1RadzevelyukBelkina1 : 0
Round 1VolkovMerkulov1 : 0
Round 1KuleshovaOblikas0 : 1
Round 1SumarokovSobolev1 : 0
Round 1KamyshentsevKurilova1 : 0
Round 1KryuchokKadulin0 : 1
Round 1KarasyovPuh1 : 0
Round 1SkuridinBeshantsev1 : 0
Round 1MaximovSerdyukov0 : 1
Round 1SulaneArtemyev1 : 0
Round 1GorokhovBalabhai0 : 1
Round 1EpifanovSavrasov1 : 0
Round 1SerdyukSalnikov0 : 1
Round 1GorokhovSemyonov0 : 1
Round 1RomanovEgorov0 : 1
Round 1MirmeMetreveli0 : 1
Round 1SorokinSirategyan0 : 1
Round 1KuleshovArevkov0 : 1
Round 1KlopovSalnikova0 : 1
Round 1BuszkowskiFilinov0 : 1
Round 2OllSirategyan1 : 0
Round 2LentsEpifanov1 : 0
Round 2BalabhaiOblikas0 : 1
Round 2PuhMirme1 : 0
Round 2BeshantsevKurilova1 : 0
Round 2MerkulovSulane1 : 0
Round 2SerdyukKuleshov0 : 1
Round 2SavrasovPiddubny1 : 0
Round 2MaximovBelkina1 : 0
Round 2KamyshentsevSkuridin1 : 0
Round 2SorokinBerezin0 : 1
Round 2MerkulovKuleshova1 : 0
Round 2SumarokovKadulin0 : 1
Round 2RomanovBuszkowski0 : 1
Round 2SobolevArtemyev0 : 1
Round 2MetreveliKarasyov1 : 0
Round 2GorokhovKryuchok0 : 1
Round 2BarykinGorokhov1 : 0
Round 2SerdyukovRadzevelyuk0 : 1
Round 2EgorovSalnikov0 : 1
Round 2FilinovSemyonov0.5 : 0.5
Round 2VershininSalnikova1 : 0
Round 2ArevkovVolkov0 : 1
Round 3BuszkowskiSirategyan0 : 1
Round 3SobolevBelkina1 : 0
Round 3MetreveliLents0 : 1
Round 3VolkovOll0 : 1
Round 3SorokinKuleshova0 : 1
Round 3RadzevelyukKadulin0 : 1
Round 3OblikasSalnikov1 : 0
Round 3SavrasovEgorov0 : 1
Round 3MaximovSkuridin0 : 1
Round 3PuhSerdyukov0 : 1
Round 3GorokhovSerdyuk0 : 1
Round 3ArtemyevVershinin1 : 0
Round 3KryuchokBalabhai1 : 0
Round 3GorokhovRomanov0.5 : 0.5
Round 3SumarokovBeshantsev0 : 1
Round 3BerezinKlopov1 : 0
Round 3EpifanovMerkulov1 : 0
Round 3SulaneKarasyov0 : 1
Round 3MirmePiddubny0 : 1
Round 3SalnikovaKuleshov1 : 0
Round 3SemyonovKamyshentsev0.5 : 0.5
Round 3MerkulovFilinov0 : 1
Round 3BarykinArevkov1 : 0
Round 4KadulinOll1 : 0
Round 4OblikasLents1 : 0
Round 4KuleshovaSulane1 : 0
Round 4GorokhovKurilova1 : 0
Round 4KryuchokEpifanov0 : 1
Round 4BeshantsevSerdyukov0 : 1
Round 4MaximovSumarokov0 : 1
Round 4MirmeGorokhov0 : 1
Round 4PuhSerdyuk0 : 1
Round 4BerezinKarasyov1 : 0
Round 4RomanovSorokin1 : 0
Round 4MerkulovPiddubny0 : 1
Round 4SemyonovVershinin0 : 1
Round 4EgorovVolkov0 : 1
Round 4MetreveliArtemyev0.5 : 0.5
Round 4SobolevArevkov0 : 1
Round 4RadzevelyukSalnikov0 : 1
Round 4BarykinSkuridin1 : 0
Round 4SalnikovaSirategyan1 : 0
Round 4MerkulovBalabhai0.5 : 0.5
Round 4KlopovKuleshov0 : 1
Round 4KamyshentsevFilinov0.5 : 0.5
Round 5SirategyanKuleshova1 : 0
Round 5KlopovMaximov0 : 1
Round 5BeshantsevEgorov0 : 1
Round 5SobolevBuszkowski0 : 1
Round 5KarasyovMerkulov1 : 0
Round 5SorokinBelkina0 : 1
Round 5LentsVolkov0 : 1
Round 5GorokhovSulane1 : 0
Round 5BerezinSerdyukov0 : 1
Round 5RomanovBalabhai0 : 1
Round 5PiddubnySkuridin1 : 0
Round 5KurilovaMerkulov0 : 1
Round 5ArevkovSavrasov1 : 0
Round 5OllEpifanov1 : 0
Round 5PuhGorokhov0 : 1
Round 5SumarokovKryuchok1 : 0
Round 5KadulinOblikas1 : 0
Round 5RadzevelyukKuleshov1 : 0
Round 5MetreveliVershinin0 : 1
Round 5SerdyukSemyonov0.5 : 0.5
Round 5BarykinArtemyev0 : 1
Round 5SalnikovaFilinov0 : 1
Round 5KamyshentsevSalnikov0 : 1
Round 6BeshantsevBuszkowski0 : 1
Round 6KadulinFilinov1 : 0
Round 6SumarokovBerezin1 : 0
Round 6OllSalnikov1 : 0
Round 6ArtemyevKamyshentsev1 : 0
Round 6MaximovGorokhov1 : 0
Round 6MerkulovGorokhov1 : 0
Round 6KryuchokBelkina1 : 0
Round 6BalabhaiSemyonov1 : 0
Round 6KuleshovaRomanov0 : 1
Round 6KuleshovMerkulov0 : 1
Round 6SkuridinSavrasov1 : 0
Round 6LentsSalnikova1 : 0
Round 6SobolevKlopov1 : 0
Round 6VershininOblikas1 : 0
Round 6PuhKurilova0 : 1
Round 6SulaneMirme1 : 0
Round 6RadzevelyukEpifanov0.5 : 0.5
Round 6VolkovSerdyukov0 : 1
Round 6MetreveliSerdyuk0.5 : 0.5
Round 6PiddubnyKarasyov0 : 1
Round 6ArevkovSirategyan0.5 : 0.5
Round 6BarykinEgorov0.5 : 0.5
Round 7KadulinSerdyukov0 : 1
Round 7BarykinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 7LentsSalnikov0 : 1
Round 7VershininOll0 : 1
Round 7ArtemyevOblikas0.5 : 0.5
Round 7KryuchokSkuridin0 : 1
Round 7KuleshovMirme0 : 1
Round 7GorokhovKuleshova1 : 0
Round 7BelkinaBeshantsev0 : 1
Round 7SirategyanEgorov1 : 0
Round 7BalabhaiSalnikova1 : 0
Round 7RomanovMerkulov0 : 1
Round 7KarasyovVolkov1 : 0
Round 7SobolevKurilova0 : 1
Round 7PiddubnySerdyuk1 : 0
Round 7SorokinKlopov1 : 0
Round 7SumarokovFilinov1 : 0
Round 7ArevkovEpifanov1 : 0
Round 7GorokhovSemyonov0 : 1
Round 7MetreveliMaximov0.5 : 0.5
Round 7BuszkowskiKamyshentsev0 : 1
Round 7SavrasovSulane0 : 1
Round 7MerkulovBerezin1 : 0
Round 8OllSerdyukov0 : 1
Round 8KadulinArtemyev1 : 0
Round 8KarasyovSalnikov0.5 : 0.5
Round 8SorokinMirme0 : 1
Round 8EgorovEpifanov0 : 1
Round 8ArevkovOblikas0 : 1
Round 8LentsKamyshentsev1 : 0
Round 8SulaneBuszkowski0 : 1
Round 8BeshantsevGorokhov0 : 1
Round 8MerkulovSkuridin1 : 0
Round 8RomanovKuleshov1 : 0
Round 8MaximovSemyonov0 : 1
Round 8VershininBalabhai1 : 0
Round 8BelkinaKlopov1 : 0
Round 8SumarokovSirategyan1 : 0
Round 8GorokhovPuh1 : 0
Round 8KurilovaBerezin0 : 1
Round 8MetreveliSalnikova1 : 0
Round 8KryuchokSerdyuk0 : 1
Round 8BarykinVolkov1 : 0
Round 8RadzevelyukPiddubny1 : 0
Round 8MerkulovFilinov0 : 1
Round 8SobolevSavrasov1 : 0
Round 9OllOblikas0.5 : 0.5
Round 9SirategyanMetreveli0.5 : 0.5
Round 9SumarokovSerdyukov0 : 1
Round 9RomanovKryuchok0 : 1
Round 9GorokhovGorokhov0.5 : 0.5
Round 9KadulinSalnikov1 : 0
Round 9SavrasovSorokin0 : 1
Round 9KurilovaSulane0 : 1
Round 9BeshantsevMirme1 : 0
Round 9VolkovSerdyuk1 : 0
Round 9MerkulovLents1 : 0
Round 9BelkinaSalnikova0 : 1
Round 9SobolevKuleshova0 : 1
Round 9ArtemyevRadzevelyuk1 : 0
Round 9MaximovEgorov0 : 1
Round 9BerezinSkuridin1 : 0
Round 9KamyshentsevMerkulov1 : 0
Round 9PuhKlopov1 : 0
Round 9SemyonovArevkov1 : 0
Round 9BalabhaiEpifanov0.5 : 0.5
Round 9PiddubnyBuszkowski0.5 : 0.5
Round 9VershininKarasyov0 : 1
Round 9BarykinFilinov0 : 1
Round 10SumarokovOblikas0 : 1
Round 10KamyshentsevBalabhai0 : 1
Round 10MerkulovKadulin0 : 1
Round 10MaximovRomanov1 : 0
Round 10SkuridinSulane1 : 0
Round 10KryuchokKuleshova1 : 0
Round 10BelkinaPuh1 : 0
Round 10LentsRadzevelyuk1 : 0
Round 10MirmeKurilova1 : 0
Round 10VolkovMetreveli1 : 0
Round 10BeshantsevSalnikova0 : 1
Round 10FilinovVershinin0 : 1
Round 10SalnikovSemyonov1 : 0
Round 10KarasyovSerdyukov1 : 0
Round 10EgorovPiddubny0.5 : 0.5
Round 10SavrasovKlopov1 : 0
Round 10GorokhovArevkov0 : 1
Round 10KuleshovSorokin1 : 0
Round 10GorokhovBuszkowski0 : 1
Round 10BerezinSirategyan0 : 1
Round 10BarykinEpifanov0.5 : 0.5
Round 10OllArtemyev1 : 0
Round 10MerkulovSerdyuk1 : 0
Round 11SalnikovVershinin0.5 : 0.5
Round 11KarasyovKadulin1 : 0
Round 11EpifanovSemyonov0.5 : 0.5
Round 11BalabhaiFilinov0 : 1
Round 11OblikasSerdyukov1 : 0
Round 11KurilovaKlopov0 : 1
Round 11KryuchokEgorov1 : 0
Round 11BerezinKamyshentsev1 : 0
Round 11SobolevBeshantsev1 : 0
Round 11BelkinaSerdyuk0 : 1
Round 11MirmeSavrasov0 : 1
Round 11SorokinPuh0.5 : 0.5
Round 11OllLents0.5 : 0.5
Round 11KuleshovGorokhov0 : 1
Round 11GorokhovSulane0 : 1
Round 11MerkulovVolkov1 : 0
Round 11RadzevelyukSalnikova0.5 : 0.5
Round 11MetreveliPiddubny1 : 0
Round 11MaximovKuleshova1 : 0
Round 11BuszkowskiArevkov0 : 1
Round 11BarykinSirategyan0 : 1
Round 11MerkulovSkuridin0 : 1
Round 11SumarokovArtemyev0 : 1

Black: Berezin Roman1     51 mins

White:

Karasyov Maxim0     67 mins
Round 4, i8, R, 5a=g9, RIF rule

Published by Ants Soosõrv.
Created: 2007-11-06 13:51:54