Games

Youth Championship of Konoshsky region
December 2017 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1ShabanovPotapov0 : 1
Round 1BezrukovProkopyev1 : 0
Round 1MatushkinaAgarkov1 : 0
Round 1ShevliakovaFokichev0 : 1
Round 1StartsevStulova0 : 1
Round 1StoyanovShestakova1 : 0
Round 1YudinaBykov0 : 1
Round 1YusupmurzinaVostriakova1 : 0
Round 1NoskovLapin0 : 1
Round 1BuslakovaMakarova0 : 1
Round 1FokichevaSemenov1 : 0
Round 1PorokhinaTsehanovich1 : 0
Round 1YusupmurzinSidorov1 : 0
Round 1VohtominViatkina0 : 1
Round 1DyachkovMezhenkov1 : 0
Round 1TurabovTsehanovich0 : 1
Round 1NaumovStartsev1 : 0
Round 1BykovaPopova0 : 1
Round 1VohtominaKulina1 : 0
Round 1StulovaArtemova1 : 0
Round 1KurchitskiiKuvaev0 : 1
Round 1PonezhinBarabanov1 : 0
Round 1KulinSimanovskaia1 : 0
Round 1FedotovShabanov1 : 0
Round 1StoyanovIvanov1 : 0
Round 2PotapovStoyanov0 : 1
Round 2PonezhinPopova1 : 0
Round 2MakarovaShabanov0 : 1
Round 2VohtominaBykov0.5 : 0.5
Round 2LapinBezrukov1 : 0
Round 2StartsevArtemova0 : 1
Round 2IvanovSidorov0 : 1
Round 2StulovaKulina1 : 0
Round 2FokichevaStulova0 : 1
Round 2YusupmurzinaKulin1 : 0
Round 2MatushkinaKuvaev1 : 0
Round 2NoskovProkopyev0 : 1
Round 2SimanovskaiaVostriakova0 : 1
Round 2TurabovMezhenkov0 : 1
Round 2ShabanovVohtomin1 : 0
Round 2PorokhinaFokichev1 : 0
Round 2FedotovViatkina1 : 0
Round 2AgarkovKurchitskii0 : 1
Round 2ShevliakovaTsehanovich0 : 1
Round 2BarabanovBykova1 : 0
Round 2StoyanovYusupmurzin0 : 1
Round 2DyachkovTsehanovich1 : 0
Round 2SemenovStartsev0 : 1
Round 2ShestakovaBuslakova1 : 0
Round 2YudinaKulina0 : 1
Round 3DyachkovPonezhin0 : 1
Round 3ShevliakovaNoskov1 : 0
Round 3ProkopyevTsehanovich1 : 0
Round 3ShabanovMezhenkov1 : 0
Round 3SidorovViatkina1 : 0
Round 3FokichevaKurchitskii1 : 0
Round 3SimanovskaiaAgarkov1 : 0
Round 3KulinKulina1 : 0
Round 3VohtominaLapin1 : 0
Round 3VostriakovaKuvaev0 : 1
Round 3YusupmurzinPorokhina0 : 1
Round 3TsehanovichPotapov1 : 0
Round 3MatushkinaStulova1 : 0
Round 3StoyanovStulova0 : 1
Round 3ShestakovaFokichev0 : 1
Round 3NaumovBarabanov1 : 0
Round 3StartsevStartsev1 : 0
Round 3VohtominSemenov0 : 1
Round 3BezrukovShabanov1 : 0
Round 3YudinaIvanov1 : 0
Round 3ArtemovaStoyanov0 : 1
Round 3MakarovaBykov0 : 1
Round 3BykovaTurabov1 : 0
Round 3YusupmurzinaFedotov0 : 1
Round 4IvanovNoskov0 : 1
Round 4FedotovStulova0.5 : 0.5
Round 4PonezhinMatushkina1 : 0
Round 4KulinaVostriakova1 : 0
Round 4DyachkovVohtomina0 : 1
Round 4FokichevaLapin0 : 1
Round 4YusupmurzinaFokichev1 : 0
Round 4StartsevStoyanov0 : 1
Round 4SidorovTsehanovich0 : 1
Round 4KurchitskiiPotapov0 : 1
Round 4BarabanovShevliakova0 : 1
Round 4MezhenkovSimanovskaia1 : 0
Round 4ViatkinaShestakova0 : 1
Round 4TurabovVohtomin0 : 1
Round 4ArtemovaBykova1 : 0
Round 4ProkopyevStoyanov0 : 1
Round 4ShabanovMakarova1 : 0
Round 4StulovaKulin0 : 1
Round 4PorokhinaBykov1 : 0
Round 4SemenovYudina1 : 0
Round 4BezrukovKuvaev0 : 1
Round 4TsehanovichShabanov0 : 1
Round 4AgarkovBuslakova1 : 0
Round 4NaumovYusupmurzin0 : 1
Round 5PorokhinaPonezhin0 : 1
Round 5MatushkinaSidorov1 : 0
Round 5StulovaVohtomina0 : 1
Round 5ShabanovKuvaev0 : 1
Round 5FokichevaMezhenkov0 : 1
Round 5ProkopyevShestakova1 : 0
Round 5ViatkinaNoskov1 : 0
Round 5StoyanovYusupmurzin0 : 1
Round 5StartsevFokichev0 : 1
Round 5BezrukovSemenov1 : 0
Round 5SimanovskaiaBarabanov0 : 1
Round 5ShevliakovaShabanov0 : 1
Round 5TsehanovichArtemova1 : 0
Round 5StartsevAgarkov0 : 1
Round 5BykovaTsehanovich0 : 1
Round 5MakarovaYudina1 : 0
Round 5VostriakovaKurchitskii0 : 1
Round 5PotapovStulova0 : 1
Round 5KulinaNaumov0 : 1
Round 5YusupmurzinaStoyanov0 : 1
Round 5VohtominPopova0 : 1
Round 5IvanovTurabov1 : 0
Round 5BuslakovaDyachkov0 : 1
Round 5FedotovLapin1 : 0
Round 5KulinBykov1 : 0
Round 6KuvaevStoyanov0 : 1
Round 6SidorovYusupmurzina0 : 1
Round 6ViatkinaKulina0.5 : 0.5
Round 6AgarkovMakarova1 : 0
Round 6SimanovskaiaNoskov0 : 1
Round 6YudinaStartsev0 : 1
Round 6SemenovVostriakova0 : 1
Round 6MezhenkovNaumov0 : 1
Round 6PotapovStartsev1 : 0
Round 6BykovaIvanov0 : 1
Round 6ArtemovaShevliakova1 : 0
Round 6KurchitskiiBarabanov0 : 1
Round 6TsehanovichShabanov1 : 0
Round 6StulovaBezrukov1 : 0
Round 6PopovaTsehanovich1 : 0
Round 6StoyanovFokichev1 : 0
Round 6YusupmurzinMatushkina1 : 0
Round 6PonezhinVohtomina1 : 0
Round 6StulovaKulin1 : 0
Round 6PorokhinaFedotov0 : 1
Round 6FokichevaShestakova0 : 1
Round 6DyachkovBykov1 : 0
Round 6ProkopyevShabanov0 : 1
Round 7SidorovProkopyev0 : 1
Round 7StulovaStoyanov1 : 0
Round 7TsehanovichMatushkina0 : 1
Round 7NaumovYusupmurzina0 : 1
Round 7BezrukovMezhenkov0 : 1
Round 7AgarkovPopova1 : 0
Round 7MakarovaNoskov1 : 0
Round 7DyachkovStoyanov1 : 0
Round 7PotapovKulin1 : 0
Round 7YusupmurzinVohtomina0 : 1
Round 7KulinaShestakova1 : 0
Round 7StartsevVostriakova0 : 1
Round 7BarabanovShabanov1 : 0
Round 7IvanovFokicheva0 : 1
Round 7PorokhinaKuvaev1 : 0
Round 7TurabovYudina1 : 0
Round 7ShevliakovaSemenov0 : 1
Round 7StartsevViatkina0 : 1
Round 7ArtemovaFokichev0 : 1
Round 7SimanovskaiaBykova1 : 0
Round 7ShabanovStulova1 : 0
Round 7FedotovPonezhin1 : 0
Round 7TsehanovichKurchitskii1 : 0
Round 8MatushkinaDyachkov0 : 1
Round 8StulovaPonezhin0.5 : 0.5
Round 8StoyanovMezhenkov1 : 0
Round 8StartsevNoskov0 : 1
Round 8YusupmurzinaYusupmurzin0 : 1
Round 8ViatkinaPotapov1 : 0
Round 8ShabanovTsehanovich1 : 0
Round 8PorokhinaNaumov1 : 0
Round 8ShestakovaSidorov0 : 1
Round 8FokichevStulova0 : 1
Round 8BarabanovProkopyev0 : 1
Round 8ShevliakovaTurabov1 : 0
Round 8FedotovVohtomina1 : 0
Round 8FokichevaVostriakova1 : 0
Round 8KurchitskiiStartsev0 : 1
Round 8KulinaMakarova0 : 1
Round 8ShabanovStoyanov1 : 0
Round 8TsehanovichKulin1 : 0
Round 8IvanovSimanovskaia1 : 0
Round 8SemenovArtemova0 : 1
Round 8KuvaevAgarkov1 : 0
Round 8PopovaBezrukov1 : 0
Round 8YudinaBykova1 : 0

Black: Barabanov Daniil1     3 mins

White:

Bykova Ylia0     2 mins
Round 2, d6, -, 5a=-, Soosyrv-8 rule, Info: --

Published by Irina Metreveli.
Created: 2017-12-18 13:20:44