Games

The Championship of Arkhangelsk region
January 2018 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Karpov - Bykov 0 : 1
Round 1Yusupmurzin - Mezhenkov1 : 0
Round 1Vostryakov - Potapov1 : 0
Round 1Porohina - Muugamae1 : 0
Round 1Matushkina - Agarkov1 : 0
Round 1Sumarokova - Fokichev1 : 0
Round 1Metreveli - Fokicheva1 : 0
Round 1Lashko - Prokopyev1 : 0
Round 1Tsehanovich - Kryuchok0 : 1
Round 1Yusupmurzina - Tsehanovich1 : 0
Round 1Dyachkov - Popova1 : 0
Round 1Yudina - Stulova0 : 1
Round 1Oborina - Yusupmurzin1 : 0
Round 1Molotova - Simanovskaia1 : 0
Round 1Stulova - Vostriakova1 : 0
Round 1Popova - Novikova0 : 1
Round 1Naumov - Fedotov0 : 1
Round 1Shabanov - Sidorov1 : 0
Round 1Kurchitskii - Prokopets0 : 1
Round 1Makhin - Kulin0 : 1
Round 1Kulina - Vohtomina0 : 1
Round 1Stulova - Noskov1 : 0
Round 1Shangina - Semenov1 : 0
Round 1ivanov - Stoyanov0 : 1
Round 2Fedotov - Stulova1 : 0
Round 2Prokopyev - Yudina1 : 0
Round 2Tsehanovich - Naumov0 : 1
Round 2Prokopets - Kulin1 : 0
Round 2Lashko - Stulova1 : 0
Round 2Novikova - Metreveli0 : 1
Round 2Dyachkov - Stulova1 : 0
Round 2Sumarokova - Porohina1 : 0
Round 2Yusupmurzin - Yusupmurzina1 : 0
Round 2Vostriakova - Yusupmurzin0 : 1
Round 2Kryuchok - Vohtomina1 : 0
Round 2Tsehanovich - Kulina1 : 0
Round 2Fokicheva - Popova 1 : 0
Round 2Simanovskaia - Agarkov0 : 1
Round 2Oborina - Bykov 1 : 0
Round 2Matushkina - Molotova0.5 : 0.5
Round 2Vostryakov - Stoyanov1 : 0
Round 2Shangina - Shabanov0 : 1
Round 2Sidorov - ivanov1 : 0
Round 2Mezhenkov - Semenov1 : 0
Round 2Muugamae - Fokichev1 : 0
Round 2Kurchitskii - Karpov0 : 1
Round 2Potapov - Noskov1 : 0
Round 2Popova - Makhin0 : 1
Round 3Noskov - Vostriakova1 : 0
Round 3Agarkov - Stoyanov0 : 1
Round 3ivanov - Tsehanovich0 : 1
Round 3Vohtomina - Naumov1 : 0
Round 3Stulova - Fokicheva1 : 0
Round 3Porohina - Sidorov1 : 0
Round 3Kryuchok - Metreveli1 : 0
Round 3Matushkina - Lashko0 : 1
Round 3Yusupmurzin - Sumarokova0 : 1
Round 3Kulina - Simanovskaia1 : 0
Round 3Yudina - Popova0 : 1
Round 3Shabanov - Oborina0 : 1
Round 3Potapov - Stulova0 : 1
Round 3Makhin - Shangina1 : 0
Round 3Shiryaevskaya - Kurchitskii1 : 0
Round 3Stulova - Bykov 1 : 0
Round 3Karpov - Prokopyev1 : 0
Round 3Yusupmurzin - Tsehanovich1 : 0
Round 3Prokopets - Dyachkov0 : 1
Round 3Fedotov - Vostryakov1 : 0
Round 3Molotova - Muugamae1 : 0
Round 3Popova - Fokichev0 : 1
Round 3Yusupmurzina - Kulin1 : 0
Round 3Mezhenkov - Novikova1 : 0
Round 4Matushkina - Yusupmurzin1 : 0
Round 4Yusupmurzina - Makhin1 : 0
Round 4Oborina - Kryuchok0 : 1
Round 4Sumarokova - Lashko1 : 0
Round 4Stulova - Mezhenkov0 : 1
Round 4Shangina - Bykov 0 : 1
Round 4Dyachkov - Fedotov0 : 1
Round 4Prokopets - Metreveli0 : 1
Round 4Porohina - Karpov1 : 0
Round 4Prokopyev - Kulina1 : 0
Round 4Vohtomina - Agarkov1 : 0
Round 4Semenov - Naumov0 : 1
Round 4Yusupmurzin - Stulova1 : 0
Round 4Shabanov - Stulova0 : 1
Round 4Potapov - Shiryaevskaya0 : 1
Round 4Fokicheva - Tsehanovich0 : 1
Round 4Popova - Noskov1 : 0
Round 4Novikova - Sidorov0 : 1
Round 4Muugamae - Vostriakova1 : 0
Round 4Stoyanov - Fokichev0 : 1
Round 4Simanovskaia - Yudina0 : 1
Round 4Kurchitskii - ivanov0 : 1
Round 4Vostryakov - Molotova1 : 0
Round 4Tsehanovich - Kulin0 : 1
Round 5Vostriakova - Simanovskaia1 : 0
Round 5Sidorov - Prokopets0 : 1
Round 5Novikova - Kulina1 : 0
Round 5Muugamae - Naumov0 : 1
Round 5Shiryaevskaya - Fokichev1 : 0
Round 5Bykov - Stulova1 : 0
Round 5Yudina - Stoyanov0 : 1
Round 5Tsehanovich - Agarkov1 : 0
Round 5Fokicheva - Semenov1 : 0
Round 5Stulova - Popova1 : 0
Round 5Yusupmurzina - Dyachkov0 : 1
Round 5Yusupmurzin - Metreveli1 : 0
Round 5Kulin - Karpov0 : 1
Round 5Makhin - Prokopyev1 : 0
Round 5Matushkina - Shabanov0 : 1
Round 5Yusupmurzin - Molotova0 : 1
Round 5Oborina - Sumarokova0.5 : 0.5
Round 5Shangina - Noskov1 : 0
Round 5ivanov - Potapov0 : 1
Round 5Kryuchok - Fedotov0 : 1
Round 5Vostryakov - Stulova0 : 1
Round 5Lashko - Vohtomina1 : 0
Round 5Porohina - Mezhenkov1 : 0
Round 6Muugamae - Yusupmurzin0 : 1
Round 6Yusupmurzin - Lashko0 : 1
Round 6Molotova - Porohina0 : 1
Round 6Simanovskaia - ivanov0 : 1
Round 6Kulina - Noskov1 : 0
Round 6Makhin - Shiryaevskaya0 : 1
Round 6Matushkina - Novikova1 : 0
Round 6Semenov - Yudina1 : 0
Round 6Naumov - Metreveli0 : 1
Round 6Mezhenkov - Yusupmurzina0 : 1
Round 6Sumarokova - Fedotov0 : 1
Round 6Vohtomina - Bykov 1 : 0
Round 6Stulova - Tsehanovich1 : 0
Round 6Sidorov - Tsehanovich1 : 0
Round 6Stulova - Shabanov1 : 0
Round 6Oborina - Karpov0 : 1
Round 6Potapov - Stoyanov0 : 1
Round 6Fokicheva - Prokopyev0 : 1
Round 6Shangina - Fokichev1 : 0
Round 6Prokopets - Vostryakov0 : 1
Round 6Kryuchok - Dyachkov1 : 0
Round 6Popova - Agarkov0 : 1
Round 6Vostriakova - Kurchitskii1 : 0
Round 7Makhin - Yusupmurzin1 : 0
Round 7Vohtomina - Yusupmurzin1 : 0
Round 7Shiryaevskaya - Sumarokova0 : 1
Round 7Vostryakov - Yusupmurzina0 : 1
Round 7Shangina - Sidorov0.5 : 0.5
Round 7Karpov - Metreveli1 : 0
Round 7Fokicheva - Fokichev0 : 1
Round 7Fedotov - Lashko1 : 0
Round 7Yudina - Noskov0 : 1
Round 7Novikova - Vostriakova1 : 0
Round 7ivanov - Stulova0 : 1
Round 7Bykov - Stoyanov0 : 1
Round 7Matushkina - Oborina0 : 1
Round 7Dyachkov - Stulova1 : 0
Round 7Kryuchok - Porohina1 : 0
Round 7Shabanov - Molotova1 : 0
Round 7Prokopyev - Prokopets1 : 0
Round 7Tsehanovich - Naumov0 : 1
Round 7Muugamae - Kulina1 : 0
Round 7Tsehanovich - Simanovskaia1 : 0
Round 7Potapov - Semenov1 : 0
Round 7Agarkov - Mezhenkov0 : 1

Black: Makhin Matvei0     4 mins

White:

Shiryaevskaya Daria1     7 mins
Round 6, d1, -, 5a=11,14, Soosyrv-8 rule, Info: --

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-01-10 12:10:57