Games

Rybinsk Christmas tournament 2018
January 2018 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Sonin - Golomaryov0 : 1
Round 1Smirnov - Valinkin1 : 0
Round 1Popova - Mikhailov0 : 1
Round 1Myasoyedov - Kazanina1 : 0
Round 1Alexandrov - Pushkin1 : 0
Round 1Sonina - Glibina0 : 1
Round 1Knyazeva - Mamin1 : 0
Round 1Reznik - Nikitin1 : 0
Round 1Sonina - Kazanin1 : 0
Round 1Postnikov - Mezhiev1 : 0
Round 2Golomaryov - Glibina1 : 0
Round 2Smirnov - Knyazeva1 : 0
Round 2Myasoyedov - Sonina1 : 0
Round 2Postnikov - Mikhailov0 : 1
Round 2Alexandrov - Vorontsova1 : 0
Round 2Sonin - Reznik1 : 0
Round 2Sonina - Kazanina1 : 0
Round 2Valinkin - Mamin1 : 0
Round 2Pushkin - Kazanin0 : 1
Round 2Popova - Mezhiev1 : 0
Round 3Mikhailov - Golomaryov1 : 0
Round 3Myasoyedov - Smirnov0 : 1
Round 3Alexandrov - Glibina1 : 0
Round 3Valinkin - Knyazeva0 : 1
Round 3Sonin - Vorontsova1 : 0
Round 3Sonina - Popova1 : 0
Round 3Nikitin - Postnikov0 : 1
Round 3Kazanina - Kazanin1 : 0
Round 3Reznik - Sonina1 : 0
Round 3Pushkin - Mamin0 : 1
Round 4Golomaryov - Sonina1 : 0
Round 4Alexandrov - Smirnov0.5 : 0.5
Round 4Mikhailov - Myasoyedov1 : 0
Round 4Glibina - Mamin1 : 0
Round 4Knyazeva - Reznik0 : 1
Round 4Sonin - Popova1 : 0
Round 4Kazanin - Valinkin0 : 1
Round 4Mezhiev - Kazanina0 : 1
Round 4Nikitin - Sonina0 : 1
Round 4Vorontsova - Pushkin0 : 1
Round 5Reznik - Golomaryov0 : 1
Round 5Smirnov - Sonin0.5 : 0.5
Round 5Myasoyedov - Valinkin1 : 0
Round 5Alexandrov - Mikhailov0 : 1
Round 5Knyazeva - Glibina0 : 1
Round 5Sonina - Sonina0 : 1
Round 5Pushkin - Mezhiev1 : 0
Round 5Popova - Nikitin1 : 0
Round 5Kazanina - Mamin1 : 0
Round 5Kazanin - Vorontsova1 : 0
Round 6Alexandrov - Golomaryov0.5 : 0.5
Round 6Smirnov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 6Myasoyedov - Reznik1 : 0
Round 6Kazanina - Glibina0 : 1
Round 6Knyazeva - Kazanin1 : 0
Round 6Sonina - Sonin0 : 1
Round 6Pushkin - Sonina1 : 0
Round 6Popova - Valinkin1 : 0
Round 6Nikitin - Mamin0 : 1
Round 6Mezhiev - Vorontsova0 : 1
Round 7Golomaryov - Smirnov1 : 0
Round 7Alexandrov - Myasoyedov0 : 1
Round 7Sonin - Mikhailov0 : 1
Round 7Glibina - Popova1 : 0
Round 7Knyazeva - Kazanina1 : 0
Round 7Sonina - Vorontsova1 : 0
Round 7Pushkin - Reznik1 : 0
Round 7Valinkin - Sonina1 : 0
Round 7Nikitin - Mezhiev1 : 0
Round 7Kazanin - Mamin1 : 0
Round 8Myasoyedov - Golomaryov0 : 1
Round 8Pushkin - Smirnov0 : 1
Round 8Glibina - Mikhailov1 : 0
Round 8Sonin - Alexandrov0 : 1
Round 8Sonina - Knyazeva0 : 1
Round 8Nikitin - Sonina0 : 1
Round 8Reznik - Kazanin1 : 0
Round 8Popova - Kazanina0 : 1
Round 8Mezhiev - Valinkin0 : 1
Round 8Vorontsova - Mamin0 : 1
Round 9Knyazeva - Golomaryov0 : 1
Round 9Smirnov - Glibina1 : 0
Round 9Sonin - Myasoyedov0 : 1
Round 9Sonina - Mikhailov0 : 1
Round 9Alexandrov - Kazanina1 : 0
Round 9Valinkin - Reznik1 : 0
Round 9Popova - Pushkin0 : 1
Round 9Sonina - Kazanin1 : 0
Round 9Mamin - Mezhiev1 : 0
Round 9Vorontsova - Nikitin0 : 1

Black: Sonin Sergey0     75 mins

White:

Golomaryov Anthony1     73 mins
Round 1, i8, , 5a=9, 17, Soosyrv-8 rule, Info: Swap: - , -

Published by Alexey Mikhailov.
Created: 2018-01-12 10:36:54