Games

Youth Championship of Poduga, High league
January 2018 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Stoyanov - Dyachkov0 : 1
Round 1Novikova - Yusupmurzin0 : 1
Round 1Stulova - Shabanov1 : 0
Round 1Stoyanov - Stulova0 : 1
Round 1Porohina - Matushkina0.5 : 0.5
Round 1Yusupmurzina - Vohtomina1 : 0
Round 2Dyachkov - Fedotov0 : 1
Round 2Yusupmurzin - Stoyanov1 : 0
Round 2Shabanov - Novikova1 : 0
Round 2Matushkina - Stoyanov1 : 0
Round 2Stulova - Stulova0 : 1
Round 2Porohina - Vohtomina0 : 1
Round 3Fedotov - Yusupmurzin1 : 0
Round 3Shabanov - Stoyanov1 : 0
Round 3Novikova - Stulova0 : 1
Round 3Matushkina - Stulova0 : 1
Round 3Vohtomina - Stoyanov0 : 1
Round 3Porohina - Yusupmurzina0 : 1
Round 4Shabanov - Fedotov0 : 1
Round 4Yusupmurzin - Dyachkov0.5 : 0.5
Round 4Stoyanov - Stulova0 : 1
Round 4Vohtomina - Stulova1 : 0
Round 4Matushkina - Novikova0 : 1
Round 4Yusupmurzina - Stoyanov0.5 : 0.5
Round 5Stulova - Fedotov0 : 1
Round 5Dyachkov - Shabanov1 : 0
Round 5Matushkina - Stoyanov1 : 0
Round 5Vohtomina - Novikova1 : 0
Round 5Yusupmurzina - Stulova1 : 0
Round 5Porohina - Stoyanov0 : 1
Round 6Matushkina - Fedotov0 : 1
Round 6Stulova - Dyachkov0 : 1
Round 6Shabanov - Yusupmurzin0 : 1
Round 6Vohtomina - Stoyanov1 : 0
Round 6Yusupmurzina - Novikova1 : 0
Round 6Porohina - Stulova0 : 1
Round 7Fedotov - Vohtomina1 : 0
Round 7Dyachkov - Matushkina1 : 0
Round 7Yusupmurzin - Stulova0.5 : 0.5
Round 7Yusupmurzina - Stoyanov1 : 0
Round 7Porohina - Novikova1 : 0
Round 7Stoyanov - Stulova0 : 1
Round 8Fedotov - Yusupmurzina1 : 0
Round 8Dyachkov - Vohtomina1 : 0
Round 8Yusupmurzin - Matushkina1 : 0
Round 8Stulova - Shabanov0 : 1
Round 8Porohina - Stoyanov1 : 0
Round 8Novikova - Stoyanov0 : 1
Round 9Porohina - Fedotov0 : 1
Round 9Yusupmurzina - Dyachkov1 : 0
Round 9Yusupmurzin - Vohtomina0.5 : 0.5
Round 9Matushkina - Shabanov0.5 : 0.5
Round 9Stoyanov - Stoyanov1 : 0
Round 9Novikova - Stulova1 : 0
Round 10Fedotov - Stoyanov1 : 0
Round 10Porohina - Dyachkov0 : 1
Round 10Yusupmurzina - Yusupmurzin0 : 1
Round 10Vohtomina - Shabanov1 : 0
Round 10Matushkina - Stulova0 : 1
Round 10Stoyanov - Stulova0 : 1
Round 11Fedotov - Stulova1 : 0
Round 11Dyachkov - Stoyanov1 : 0
Round 11Porohina - Yusupmurzin0 : 1
Round 11Yusupmurzina - Shabanov0 : 1
Round 11Stulova - Vohtomina0 : 1
Round 11Novikova - Stoyanov0 : 1
Round 12Fedotov - Novikova1 : 0
Round 12Stulova - Dyachkov0 : 1
Round 12Yusupmurzin - Stoyanov1 : 0
Round 12Shabanov - Porohina1 : 0
Round 12Yusupmurzina - Stulova1 : 0
Round 12Vohtomina - Matushkina0 : 1
Round 13Fedotov - Stoyanov1 : 0
Round 13Novikova - Dyachkov0 : 1
Round 13Yusupmurzin - Stulova1 : 0
Round 13Shabanov - Stoyanov1 : 0
Round 13Porohina - Stulova1 : 0
Round 13Matushkina - Yusupmurzina0 : 1

Black: Vohtomina Vladislava0     14 mins

White:

Stoyanov Kirill1     16 mins
Round 3, d10, -, 5a=6,12, Soosyrv-8 rule, Info: --

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-02-12 13:09:35