Games

Youth Championship of Poduga, High league
January 2018 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round 1StoyanovDyachkov0 : 1
Round 1NovikovaYusupmurzin0 : 1
Round 1StulovaShabanov1 : 0
Round 1StoyanovStulova0 : 1
Round 1PorokhinaMatushkina0.5 : 0.5
Round 1YusupmurzinaVohtomina1 : 0
Round 2DyachkovFedotov0 : 1
Round 2YusupmurzinStoyanov1 : 0
Round 2ShabanovNovikova1 : 0
Round 2MatushkinaStoyanov1 : 0
Round 2StulovaStulova0 : 1
Round 2PorokhinaVohtomina0 : 1
Round 3FedotovYusupmurzin1 : 0
Round 3ShabanovStoyanov1 : 0
Round 3NovikovaStulova0 : 1
Round 3MatushkinaStulova0 : 1
Round 3VohtominaStoyanov0 : 1
Round 3PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round 4ShabanovFedotov0 : 1
Round 4YusupmurzinDyachkov0.5 : 0.5
Round 4StoyanovStulova0 : 1
Round 4VohtominaStulova1 : 0
Round 4MatushkinaNovikova0 : 1
Round 4YusupmurzinaStoyanov0.5 : 0.5
Round 5StulovaFedotov0 : 1
Round 5DyachkovShabanov1 : 0
Round 5MatushkinaStoyanov1 : 0
Round 5VohtominaNovikova1 : 0
Round 5YusupmurzinaStulova1 : 0
Round 5PorokhinaStoyanov0 : 1
Round 6MatushkinaFedotov0 : 1
Round 6StulovaDyachkov0 : 1
Round 6ShabanovYusupmurzin0 : 1
Round 6VohtominaStoyanov1 : 0
Round 6YusupmurzinaNovikova1 : 0
Round 6PorokhinaStulova0 : 1
Round 7FedotovVohtomina1 : 0
Round 7DyachkovMatushkina1 : 0
Round 7YusupmurzinStulova0.5 : 0.5
Round 7YusupmurzinaStoyanov1 : 0
Round 7PorokhinaNovikova1 : 0
Round 7StoyanovStulova0 : 1
Round 8FedotovYusupmurzina1 : 0
Round 8DyachkovVohtomina1 : 0
Round 8YusupmurzinMatushkina1 : 0
Round 8StulovaShabanov0 : 1
Round 8PorokhinaStoyanov1 : 0
Round 8NovikovaStoyanov0 : 1
Round 9PorokhinaFedotov0 : 1
Round 9YusupmurzinaDyachkov1 : 0
Round 9YusupmurzinVohtomina0.5 : 0.5
Round 9MatushkinaShabanov0.5 : 0.5
Round 9StoyanovStoyanov1 : 0
Round 9NovikovaStulova1 : 0
Round 10FedotovStoyanov1 : 0
Round 10PorokhinaDyachkov0 : 1
Round 10YusupmurzinaYusupmurzin0 : 1
Round 10VohtominaShabanov1 : 0
Round 10MatushkinaStulova0 : 1
Round 10StoyanovStulova0 : 1
Round 11FedotovStulova1 : 0
Round 11DyachkovStoyanov1 : 0
Round 11PorokhinaYusupmurzin0 : 1
Round 11YusupmurzinaShabanov0 : 1
Round 11StulovaVohtomina0 : 1
Round 11NovikovaStoyanov0 : 1
Round 12FedotovNovikova1 : 0
Round 12StulovaDyachkov0 : 1
Round 12YusupmurzinStoyanov1 : 0
Round 12ShabanovPorokhina1 : 0
Round 12YusupmurzinaStulova1 : 0
Round 12VohtominaMatushkina0 : 1
Round 13FedotovStoyanov1 : 0
Round 13NovikovaDyachkov0 : 1
Round 13YusupmurzinStulova1 : 0
Round 13ShabanovStoyanov1 : 0
Round 13PorokhinaStulova1 : 0
Round 13MatushkinaYusupmurzina0 : 1

Black: Yusupmurzina Darya1     17 mins

White:

Novikova Daria0     19 mins
Round 6, d11, R, 5a=10, Soosyrv-8 rule, Info: -+

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-02-15 11:13:43