Games

The 26nd Russian Championship, High League
February 2018 Yaroslavl Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1DanilinArtemyev0.5 : 0.5
Round 1NikonovMakarov0.5 : 0.5
Round 1KryuchokFedorkin0 : 1
Round 1RadzevelyukGolomaryov0 : 1
Round 1FilinovMetreveli1 : 0
Round 1KarasyovKatsev1 : 0
Round 1BalabhaiKachaev0 : 1
Round 1SalnikovEpifanov0.5 : 0.5
Round 2EpifanovRadzevelyuk1 : 0
Round 2SalnikovBalabhai1 : 0
Round 2MakarovKarasyov1 : 0
Round 2MetreveliArtemyev0 : 1
Round 2KryuchokFilinov1 : 0
Round 2KatsevKachaev0 : 1
Round 2GolomaryovDanilin1 : 0
Round 3KarasyovFedorkin0 : 1
Round 3MetreveliDanilin0 : 1
Round 3KatsevSalnikov1 : 0
Round 3RadzevelyukBalabhai0 : 1
Round 3MakarovKachaev1 : 0
Round 3GolomaryovEpifanov0 : 1
Round 3ArtemyevKryuchok0.5 : 0.5
Round 4DanilinKryuchok0.5 : 0.5
Round 4KatsevRadzevelyuk0 : 1
Round 4KarasyovFilinov0.5 : 0.5
Round 4GolomaryovMetreveli1 : 0
Round 4BalabhaiEpifanov0 : 1
Round 4MakarovSalnikov1 : 0
Round 4FedorkinKachaev0.5 : 0.5
Round 5KryuchokMetreveli1 : 0
Round 5MakarovRadzevelyuk0 : 1
Round 5KatsevEpifanov0 : 1
Round 5FedorkinSalnikov0 : 1
Round 5KachaevFilinov0 : 1
Round 5GolomaryovBalabhai1 : 0
Round 5KarasyovArtemyev1 : 0
Round 6FedorkinRadzevelyuk1 : 0
Round 6EpifanovMakarov0.5 : 0.5
Round 6KarasyovDanilin1 : 0
Round 6ArtemyevKachaev1 : 0
Round 6GolomaryovKryuchok0.5 : 0.5
Round 6SalnikovFilinov0 : 1
Round 6BalabhaiKatsev0.5 : 0.5
Round 7FilinovRadzevelyuk0 : 1
Round 7KatsevGolomaryov0 : 1
Round 7KarasyovMetreveli1 : 0
Round 7SalnikovArtemyev0.5 : 0.5
Round 7FedorkinEpifanov1 : 0
Round 7DanilinKachaev0.5 : 0.5
Round 7MakarovBalabhai1 : 0
Round 8DanilinSalnikov0 : 1
Round 8KachaevMetreveli1 : 0
Round 8KatsevMakarov1 : 0
Round 8KarasyovKryuchok1 : 0
Round 8FilinovEpifanov0 : 1
Round 8FedorkinBalabhai0.5 : 0.5
Round 8RadzevelyukArtemyev0.5 : 0.5
Round 9MakarovGolomaryov1 : 0
Round 9KryuchokKachaev1 : 0
Round 9MetreveliSalnikov0 : 1
Round 9KatsevFedorkin0 : 1
Round 9FilinovBalabhai0.5 : 0.5
Round 9EpifanovArtemyev0.5 : 0.5
Round 9DanilinRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 10DanilinEpifanov0.5 : 0.5
Round 10BalabhaiArtemyev0 : 1
Round 10KryuchokSalnikov1 : 0
Round 10KatsevFilinov1 : 0
Round 10GolomaryovKarasyov1 : 0
Round 10RadzevelyukMetreveli0.5 : 0.5
Round 10FedorkinMakarov0.5 : 0.5
Round 11KryuchokRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 11EpifanovMetreveli1 : 0
Round 11FedorkinGolomaryov1 : 0
Round 11KatsevArtemyev0.5 : 0.5
Round 11BalabhaiDanilin0 : 1
Round 11FilinovMakarov1 : 0
Round 11KarasyovKachaev1 : 0
Round 12GolomaryovKachaev1 : 0
Round 12MetreveliBalabhai0 : 1
Round 12KryuchokEpifanov0.5 : 0.5
Round 12DanilinKatsev0 : 1
Round 12FedorkinFilinov1 : 0
Round 12ArtemyevMakarov0 : 1
Round 12SalnikovKarasyov0.5 : 0.5
Round 13SalnikovKachaev0.5 : 0.5
Round 13MakarovDanilin1 : 0
Round 13MetreveliKatsev0 : 1
Round 13GolomaryovFilinov1 : 0
Round 13FedorkinArtemyev0 : 1
Round 13RadzevelyukKarasyov0 : 1
Round 13KryuchokBalabhai0.5 : 0.5
Round 14RadzevelyukKachaev0.5 : 0.5
Round 14GolomaryovSalnikov0.5 : 0.5
Round 14FedorkinDanilin1 : 0
Round 14MetreveliMakarov0 : 1
Round 14KarasyovEpifanov0 : 1
Round 14KryuchokKatsev1 : 0
Round 14FilinovArtemyev0.5 : 0.5
Round 15SalnikovRadzevelyuk0.5 : 0.5
Round 15KarasyovBalabhai1 : 0
Round 15ArtemyevGolomaryov0.5 : 0.5
Round 15MakarovKryuchok1 : 0
Round 15MetreveliFedorkin0 : 1
Round 15FilinovDanilin0.5 : 0.5
Round 15KachaevEpifanov1 : 0

Black: Epifanov Dmitry0.5     73 mins

White:

Makarov Pavel0.5     57 mins
Round 6, d1, -, 5a=6,9,12,f8,f10,g11, Soosyrv-8 rule, Info: ++

Published by Irina Metreveli.
Created: 2018-02-20 12:13:15